Vacature

Op deze pagina:

  Projectmedewerker ‘demografiefonds’ – sectorconsulent

  De dienst sectoren van de ACLVB zoekt een projectmedewerker ‘demografiefonds’ – sectorconsulent. De vacature kadert in een project uitgewerkt door de sociale partners van de chemische nijverheid en loopt tot eind 2018 (verlengbaar).

  Publicatiedatum: 14/7/2017
   

  Lees meer
     Jurist Rechtskundige Dienst

  Oplossen van juridische vragen van directie, personeelsleden en leden door het verstrekken van juridische informatie en ter beschikking stellen van kennis en expertise.

  Publicatiedatum: 11/7/2017
   

  Lees meer
     Medewerker personeelsdienst

  Bijdragen aan een volwaardig HR-beleid door mee te helpen aan de uitwerking van de HR-processen en de implementatie ervan te realiseren (o.a. competentiebeleid en functioneringsgesprekken), alsook het beheren & uitvoeren van de personeelsadministratie.

  Publicatiedatum: 5/7/2017
   

  Lees meer
     Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke

  Het uitbouwen van een sectoraal steunpunt binnen de organisatie door deze te vertegenwoordigen in de diverse overlegorganen en fondsen, congressen, seminaries en werkgroepen en internationale federaties en het coördineren van de syndicale werkzaamheden.

  Publicatiedatum: 5/7/2017
   

  Lees meer
     Verantwoordelijke syndicale ondersteuning Zone Antwerpen-Metropool

  Bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening inzake syndicale werking, door het inhoudelijk en praktisch ondersteunen van de permanent secretarissen en interne en externe betrokkenen op het vlak van syndicale werking.

  Publicatiedatum: 5/7/2017
   

  Lees meer
     Bestendig secretaris Zone Antwerpen-Metropool

  De belangen van de werknemers helpen verdedigen door de bereikbaarheid van de ACLVB te optimaliseren voor de  afgevaardigden en het ledenaantal in de bedrijven te vergroten.

  Publicatiedatum: 19/6/2017
   

  Lees meer
     Adviseur studiedienst

  Wij zoeken ter versterking van de studiedienst een adviseur die zich bezig houdt met de vragen en beleidskwesties rond extralegale voordelen/verloning  (o.a. aanvullende pensioenen, cao 90 – cafetariaplannen in het algemeen). Een tweede luik spitst zich toe op de overgang & sluiting van ondernemingen (cao 32bis, faillissementswetgeving, continuïteit ondernemingen). Een derde luik betreft o.a. de opvolging van sociale fraude en sociaal strafrecht. 

  Publicatiedatum: 1/6/2017
   

  Lees meer
     Test Coördinator / Test Engineer

  Je bent de regisseur van het testgebeuren: in samenspraak met het Management kies je de beste strategie om de opgeleverde software optimaal te testen, teneinde een goede kwaliteit aan de klant te garanderen. 

  Publicatiedatum: 24/4/2017
   

  Lees meer
     Java developer

  Je maakt deel uit van een multifunctioneel Java team dat werkt volgens de Agile ontwikkelingsmethode SCRUM. Je staat in voor het design, de low level architectuur, de build, QA-testing en de oplevering van software van complexe bedrijfstoepassingen.

  Publicatiedatum: 24/4/2017
   

  Lees meer
     Bestendig secretaris Zone Mechelen-Rupel-Kempen

  De belangen van de werknemers helpen verdedigen door de bereikbaarheid van de ACLVB te optimaliseren voor de  afgevaardigden en het ledenaantal in de bedrijven te vergroten.

  Publicatiedatum: 20/4/2017
   

  Lees meer
     Bestendig secretaris Zone Brussel

  De belangen van de werknemers helpen verdedigen door de bereikbaarheid van de ACLVB te optimaliseren voor de  afgevaardigden en het ledenaantal in de bedrijven te vergroten.

  Publicatiedatum: 16/2/2017
   

  Lees meer

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart