Sociaal akkoord: politiek engagement blijft oogverblindend afwezig

17/03/2017 - 10u

Non-Profit kondigt hete lente aan!

Op de eerste dag van de lente komen de werknemers van de Non-Profit opnieuw massaal op straat in Brussel. De betoging kanaliseert het ongenoegen over het uitblijven van politieke engagementen om budgetten vrij te maken voor het afsluiten van nieuwe sociale akkoorden voor de werknemers van de Non-Profit.

Eind vorig jaar toonden 20.000 betogers reeds vastberaden hun ongenoegen in de straten van Brussel. Naast de besparingsmaatregelen van de verschillende regeringen, doet het gebrek aan respect en perspectief de woede bij de werknemers stijgen.

Een verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden van de Non-Profit medewerkers, staat of valt bij een meerjarenakkoord tussen werkgevers, werknemers en de betrokken regering.

Zowel voor de Vlaamse en de federale Non-Profit zijn technische gesprekken gestart. Zonder budget is het echter onmogelijk om de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de sector te verbeteren. Integendeel. Ondertussen moeten werknemers slikken dat  een sociaal akkoord uitblijft, dat er verder geknipt wordt in de aanmoedigingspremies voor landingsbanen, dat een kwaliteitsvolle personeelsinzet in de gehandicaptensector wordt losgelaten, dat de commercialisering zich fors uitbreidt, en tot slot, maar niet in het minst, dat loopbaandagen in vraag worden gesteld…

Er is financiële ruimte. De tax-shift heeft er voor gezorgd dat er middelen beschikbaar zijn, maar tot nu toe wensen de regeringen daar niet over te onderhandelen.
De liberale vakbond pikt het niet dat werknemers er op achteruit gaan. We moeten vooruit. 

  • Vooruit met de werknemers.
  • Vooruit in het belang van goeie dienstverlening in zorg en welzijn.
  • Vooruit voor een sterke socio-culturele sector en sociale economie.

De gemeenschappelijke vakbondsactie vangt aan op het begin van de lente. Die lente belooft alvast heet te worden. Het politiek engagement voor de werknemers schittert in afwezigheid. Als visual zullen de ACLVB-leden een zonnebril dragen tegen de oogverblindende politieke afwezigheid.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart