ACLVB-voordelen : premies

Op deze pagina:

  Stakerssteun

  Op deeltijds tewerkgestelden na, ontvangt elke aangesloten werknemer - ongeacht leeftijd of categorie (arbeider/bediende) - dezelfde dagvergoeding in geval van staking. De stakerssteun wordt altijd betaald in de vijfdagenweek, tenzij de betrokken werknemers in speciale arbeidsregelingen werken zoals het 4-ploegensysteem, vol-continu, enz.

  Voor deeltijds tewerkgestelden bedraagt de stakerssteun telkens de helft van de voltijds tewerkgestelden. Deeltijdsen met bijkomende werkloosheidsuitkeringen worden beschouwd als voltijdse werknemers.
   

  Wie kan een stakingsvergoeding uitbetaald krijgen?

  Je komt op voor de belangen van de werknemers binnen je bedrijf en neemt deel aan een staking? Als die staking erkend is door de vakbonden, moet je nu enkel nog aantonen dat je loonverlies geleden hebt. Dit kan het eenvoudigst via de invulling van een stakerskaart die je in één van onze secretariaten kan bekomen of bij je afgevaardigde. Ook andere vormen van bewijs, zoals bijvoorbeeld een print van je uurroosters waar "staking" staat ingevuld, komen in aanmerking als bewijs.
   

  Syndicale premie

  In tal van sectoren kunnen de werknemers die lid zijn van de Liberale Vakbond aanspraak maken op een syndicale premie. Op die manier wordt het lidmaatschap bij de ACLVB wel heel voordelig !
   

  Hoe ontvang je je syndicale premie?

  In sommige sectoren krijgen leden dit automatisch gestort, in andere sectoren wordt een formulier bezorgd door de werkgever. Als je wil weten hoe dit bij jou gebeurt, contacteer je best je ACLVB-afgevaardigde in je bedrijf of je ACLVB-secretariaat. Wanneer de betalingsperiode van de syndicale premie voor je sector eraan komt, brengt de Liberale Vakbond je ook per email persoonlijk op de hoogte.
   

  Bestaanszekerheid

  In een aantal sectoren zijn aanvullende vergoedingen voorzien in geval van tijdelijke werkloosheid, brugpensioen, ziekte, etc. De Liberale Vakbond neemt de betaling op zich van deze aanvullende vergoedingen voor haar leden.

  Tussenkomsten voor bestaanszekerheid zijn afhankelijk van je sector. Enkele hiervan kan je alvast via 'mijn sector' terugvinden op deze website. Contacteer je ACLVB-secretariaat om te vernemen waar je recht op hebt en hoe je dit kan bekomen.
   

  Solidariteitspremies

  Ieder lid, tewerkgesteld of niet, heeft recht op volgende premies : geboortepremie, adoptiepremie, huwelijkspremie, pensioenpremie...

  • Geboorte : 50 euro
  • Adoptie : 50 euro
  • Huwelijk / samenlevingscontract : 75 euro
  • Pensioen : 4 euro per jaar onafgebroken aansluiting bij een erkende vakbond (met een max. van 180 euro); Dus ook de jaren waarin u eventueel bij een andere vakbond was aangesloten tellen mee.

  Men moet 1 jaar aangesloten zijn (transfert inbegrepen) om de premie te kunnen ontvangen.

  Je kan een solidariteitspremie ontvangen als je via een document aan je ACLVB-secretariaat aantoont dat jij betrokken bent bij de heuglijke gebeurtenis (vb. geboorteakte, huwelijkskaartje,..).

  Lees ook: 
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart