ACLVB-voordelen : premies

Op deze pagina:

  Stakerssteun

  Op deeltijds tewerkgestelden na, ontvangt elke aangesloten werknemer - ongeacht leeftijd of categorie (arbeider/bediende) - dezelfde dagvergoeding in geval van staking. De stakerssteun wordt altijd betaald in de vijfdagenweek, tenzij de betrokken werknemers in speciale arbeidsregelingen werken zoals het 4-ploegensysteem, vol-continu, enz.

  Voor deeltijds tewerkgestelden bedraagt de stakerssteun telkens de helft van de voltijds tewerkgestelden. Deeltijdsen met bijkomende werkloosheidsuitkeringen worden beschouwd als voltijdse werknemers.
   

  Syndicale premie

  In tal van sectoren kunnen de werknemers die lid zijn van de Liberale Vakbond aanspraak maken op een syndicale premie. Op die manier wordt het lidmaatschap bij de ACLVB wel heel voordelig !
   

  Bestaanszekerheid

  In een aantal sectoren zijn aanvullende vergoedingen voorzien in geval van tijdelijke werkloosheid, brugpensioen, ziekte, etc. De Liberale Vakbond neemt de betaling op zich van deze aanvullende vergoedingen voor haar leden.
   

  Solidariteitspremies

  Ieder lid, tewerkgesteld of niet, heeft recht op volgende premies : geboortepremie, adoptiepremie, huwelijkspremie, pensioenpremie...

  • Geboorte : 50 euro
  • Adoptie : 50 euro
  • Huwelijk / samenlevingscontract : 75 euro
  • Pensioen : 4 euro per jaar onafgebroken aansluiting bij een erkende vakbond (met een max. van 180 euro); Dus ook de jaren waarin u eventueel bij een andere vakbond was aangesloten tellen mee.

  Men moet 1 jaar aangesloten zijn (transfert inbegrepen) om de premie te kunnen ontvangen.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart