ACLVB-voordelen : premies

Op deze pagina:

  Stakerssteun

  Op deeltijds tewerkgestelden na, ontvangt elke aangesloten werknemer - ongeacht leeftijd of categorie (arbeider/bediende) - dezelfde dagvergoeding in geval van staking. De stakerssteun wordt altijd betaald in de vijfdagenweek, tenzij de betrokken werknemers in speciale arbeidsregelingen werken zoals het 4-ploegensysteem, vol-continu, enz.

  Voor deeltijds tewerkgestelden bedraagt de stakerssteun telkens de helft van de voltijds tewerkgestelden. Deeltijdsen met bijkomende werkloosheidsuitkeringen worden beschouwd als voltijdse werknemers.
   

  Wie kan een stakingsvergoeding uitbetaald krijgen?

  Je komt op voor de belangen van de werknemers binnen je bedrijf en neemt deel aan een staking? Als die staking erkend is door de vakbonden, moet je nu enkel nog aantonen dat je loonverlies geleden hebt. Dit kan het eenvoudigst via de invulling van een stakerskaart die je in één van onze secretariaten kan bekomen of bij je afgevaardigde. Ook andere vormen van bewijs, zoals bijvoorbeeld een print van je uurroosters waar "staking" staat ingevuld, komen in aanmerking als bewijs.
   

  Syndicale premie

  In tal van sectoren kunnen de werknemers die lid zijn van de Liberale Vakbond aanspraak maken op een syndicale premie. Op die manier wordt het lidmaatschap bij de ACLVB wel heel voordelig !
   

  Hoe ontvang je je syndicale premie?

  In sommige sectoren krijgen leden dit automatisch gestort, in andere sectoren wordt een formulier bezorgd door de werkgever. Als je wil weten hoe dit bij jou gebeurt, contacteer je best je ACLVB-afgevaardigde in je bedrijf of je ACLVB-secretariaat. Wanneer de betalingsperiode van de syndicale premie voor je sector eraan komt, brengt de Liberale Vakbond je ook per email persoonlijk op de hoogte.
   

  Bestaanszekerheid

  In een aantal sectoren zijn aanvullende vergoedingen voorzien in geval van tijdelijke werkloosheid, brugpensioen, ziekte, etc. De Liberale Vakbond neemt de betaling op zich van deze aanvullende vergoedingen voor haar leden.

  Tussenkomsten voor bestaanszekerheid zijn afhankelijk van je sector. Enkele hiervan kan je alvast via 'mijn sector' terugvinden op deze website. Contacteer je ACLVB-secretariaat om te vernemen waar je recht op hebt en hoe je dit kan bekomen.
   

  Solidariteitspremies

  Je kan een solidariteitspremie ontvangen als je via een document aan je ACLVB-secretariaat aantoont dat jij betrokken bent bij de heuglijke gebeurtenis (vb. geboorteakte, huwelijkskaartje,..). Men moet 1 jaar aangesloten zijn (transfert inbegrepen) om de premie te kunnen ontvangen. Solidariteitsbijdragen geven geen recht op een premie.

  • Geboorte : 50 euro
  • Adoptie : 50 euro
  • Huwelijk / samenlevingscontract : 75 euro
  • Pensioen : 4 euro per jaar onafgebroken aansluiting bij een erkende vakbond (met een max. van 180 euro); Dus ook de jaren waarin u eventueel bij een andere vakbond was aangesloten tellen mee.
    

  Loopbaancheques

  Ben je aan het werk en wil je graag ontdekken welke kanten je op professioneel vlak uit kan? Heb je twijfels over je job? Misschien is loopbaanbegeleiding iets voor jou.

  Bestel je loopbaancheques bij VDAB, volg loopbaanbegeleiding en krijg je eigen bijdrage terugbetaald.

  Eén cheque kost voor jou 40 €. De overheid legt daar 510 € bij. Met de cheque kan je 4 uur begeleiding (1e pakket) of 3 uur begeleiding (2e pakket) betalen in een erkend loopbaancentrum. Je kan 2 keer per 6 jaar één cheque aankopen. Mits je woont in Vlaanderen of Brussel, 7 jaar werkervaring hebt en de laatste 6 jaar geen loopbaanbegeleiding volgde. 

  De ACLVB wil haar leden de mogelijkheid bieden zich maximaal te ontplooien in een sociaal rechtvaardige samenleving. Controle nemen over de eigen loopbaan, kritisch omgaan met arbeidssituaties en actief participeren aan het arbeidsleven is de empowerment die de ACLVB voor werknemers vooropstelt. Elke werknemer heeft het recht om zijn eigen loopbaan te sturen en de keuzes te maken die hij het best acht voor zijn eigen ontplooiing. Loopbaanbegeleiding kan daarbij helpen. En om het haar leden makkelijker te maken betaalt de ACLVB de eigen bijdrage van 40€ terug.

   

  Hoe kies je een erkend loopbaancentrum?

  1. Je kan kiezen voor de ACLVB-Loopbaanbegeleiders:

  Sinds 2005 hebben de ACLVB-loopbaanbegeleiders met meer dan 3.500 klanten een succesvolle loopbaanbegeleiding afgesloten.  

  Dank zij onze ervaring dringen we door tot de kern van je loopbaanvragen, hierdoor kunnen we je een gerichte, veelzijdige en oplossingsgerichte begeleiding bieden waardoor jij snel vooruitgang kan maken. Je krijgt een klare kijk op je vaardigheden en je arbeidssituatie zodat je makkelijk gepaste loopbaankeuzes kan maken.

  We werken altijd individueel zo krijgen jouw vragen altijd de exclusieve aandacht van onze loopbaanbegeleiders.

  We ontvangen je graag in één van de talrijke kantoren van ACLVB, dit is een professionele omgeving,  waardoor je de zekerheid krijgt dat je privacy gerespecteerd wordt en je in alle rust het gesprek kan voeren.

  Meer info: www.aclvb.be/loopbaanbegeleiding

  2. Verkies je een andere aanpak?

  Er is een bijzonder groot aanbod van verschillende loopbaancentra die elk een andere focus hebben. Personen met een Arbeidshandicap kunnen bijvoorbeeld terecht bij Divergent en Emino.

  Sommige centra hanteren originele werkwijzen. Je hebt recht op een gratis verkennend gesprek. Maak hiervan gebruik zodat je kan kiezen om je cheque te besteden in het centrum waar jij je best voelt.

  Meer info: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

   

  Voorwaarden tot terugbetaling

  De ACLVB betaalt de cheque terug nadat je 4 uur loopbaanbegeleiding hebt gevolgd. Net als voor solidariteitspremies verwachten we dat je minstens één jaar betalend lid bent.

   

  Hoe vraag je de terugbetaling van je Loopbaancheque aan?

  1. Volg je Loopbaanbegeleiding bij een loopbaanbegeleider van ACLVB?  

  Dan zorgt hij of zij voor de administratieve afhandeling.

  2. Volg je loopbaanbegeleiding in een ander erkend centrum? Dan bezorg je (binnen de 3 maand na het laatste gesprek) een afprint van je cheque samen met het ingevulde aanvraagformulier aan:

  ACLVB
  Dienst Boekhouding Centrale
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

   

  Lees ook: 
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart