De paritaire (sub)comités als forum voor het sectoraal overleg

Paritaire comités en subcomités zijn officiële organen op sectorniveau waarin een gelijk aantal werknemersvertegenwoordigers (vakbonden) en werkgeversvertegenwoordigers (patronale federaties) zetelen. 

Lees meer

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart