Ledenmagazine

Op deze pagina:

  Maandelijks vormt het ledenblad Vrijuit de brug tussen de leden van de ACLVB. Niet alleen vindt u er actuele informatie rond actuele thema's uit de sociale en economische actualiteit, u leest er ook over de concrete ACLVB-acties.

  In Vrijuit vindt u maandelijkse actualiteitsstandpunten. Recente wijzigingen op het vlak van werkloosheid, pensioenen, sociale reglementering en uitkeringen, arbeidsreglementering, loonaanpassingen ... worden op een heldere en begrijpelijke wijze uitgelegd. Elke maand verschijnt er in Vrijuit een dossier rond een brandend actueel thema. Vanuit de bedrijven krijgt u elke maand een aantal concrete getuigenissen van ACLVB-afgevaardigden over hun syndicale werking.

  Vrijuit Januari 2018

  • Eenheidsstatuut: ACLVB maakte een stand van zaken op over de harmonisering van de statuten arbeider/bediende. Hoe ver staat het eenmakingsproces nu? Welke heikele punten liggen nog op tafel?
  • Werken bij de concurrent? Een werknemer die de onderneming verlaat, mag nadien soms even geen soortgelijke activiteiten uitoefenen waardoor hij de onderneming nadeel zou kunnen berokkenen. Verneem meer over het concurrentiebeding.
  • Voordeel alle aard: stelt je werkgever je een gsm, tablet, laptop of pc ter beschikking voor persoonlijk gebruik? De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke forfaits voor dat privégebruik zijn verlaagd.
  • Vlaams Regionaal Comité: het Vlaams Regionaal Comité vond dit jaar plaats op de terreinen van C-Mine Genk. Bijna 500 aanwezigen vanuit alle Vlaamse zones en diverse beroepssectoren hielden er ACLVB Vlaanderen tegen het licht.
  • Tijdelijke werkloosheid: 's winters zorgen slechte weersomstandigheden er al eens voor dat in bepaalde sectoren niet kan gewerkt worden. Waarop letten als je tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer?

  Lees Online   Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart