Ledenmagazine

Op deze pagina:

  Maandelijks vormt het ledenblad Vrijuit de brug tussen de leden van de ACLVB. Niet alleen vindt u er actuele informatie rond actuele thema's uit de sociale en economische actualiteit, u leest er ook over de concrete ACLVB-acties.

  In Vrijuit vindt u maandelijkse actualiteitsstandpunten. Recente wijzigingen op het vlak van werkloosheid, pensioenen, sociale reglementering en uitkeringen, arbeidsreglementering, loonaanpassingen ... worden op een heldere en begrijpelijke wijze uitgelegd. Elke maand verschijnt er in Vrijuit een dossier rond een brandend actueel thema. Vanuit de bedrijven krijgt u elke maand een aantal concrete getuigenissen van ACLVB-afgevaardigden over hun syndicale werking.

  Vrijuit April 2017

  • Koopkracht gedaald: uit een studie van het Europees Vakbondsinstituut blijkt dat België het enige Europese land is waar werknemers vorig jaar minder konden kopen met hun loon.
  • Welvaartsvast: het interprofessioneel akkoord 2017-2018 bevat een hoofdstuk over de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen. Een overzicht van de aanpassingen die op stapel staan.
  • Dringende reden bewijzen: ontslagen worden om dringende reden kan niet zomaar. De werkgever dient bewijs te leveren van onder meer de feiten die hij voor die dringende reden inroept.
   Deel van de koek: "Nu is het de beurt aan de Europese werknemers om beloond te worden voor hun inspanningen." Een nieuwe campagne van het Europees Vakverbond benadrukt dat de werknemers genoeg inleverden.
  • Aangepaste beschikbaarheid: voor oudere werklozen gelden aangepaste regels voor de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze volledig vrijgesteld worden van beschikbaarheid.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Maart 2017

  • Instapleeftijden SWT: de sociale partners hebben er kunnen voor zorgen dat de instapleeftijden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag minder snel opgetrokken worden.
  • Mobiliteitsbudget: de regering stelt het mobiliteitsbudget voor als oplossing voor het dichtslibben van onze wegen. De ACLVB wil niet dat dat nadelig uitdraait voor de werknemers. Zonder het doel van duurzame mobiliteit uit het oog te verliezen.
  • Dringende reden: in onze reeks over ontslag om dringende reden bespreken we nu een aantal feiten die in de praktijk veelvuldig als een dringende reden worden ingeroepen. Opgelet: niet elke fout wordt door de arbeidsgerechten op dezelfde manier beoordeeld.
  • Gelijkgestelde periodes: een aantal periodes waarin men niet werkt, leveren toch pensioen op. Dat
   zijn de gelijkgestelde periodes. Aan die gelijkstelling werden een aantal wijzigingen aangebracht.
  • Inschakelingsuitkeringen: jonge werklozen die niet onmiddellijk hun plaats vinden op de arbeidsmarkt,
   kunnen inschakelingsuitkeringen ontvangen. De ACLVB wijst hun de weg.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Februari 2017

  • Cao 103ter tijdskrediet: Het tijdskrediet met motief wordt uitgebreid. De landingsbanen blijven behouden. En het tijdskrediet zonder motief wordt geschrapt.
  • Dringende reden: Bij een ontslag om dringende reden moet de kennisgeving volgens een strikte procedure verlopen. Wat zeggen wetgever en rechtspraak over de termijn, vorm, taal en inhoud van de kennisgeving?
  • Zware beroepen: De budgetten die de regering voorziet opdat mensen met een zwaar beroep vroeger met pensioen kunnen gaan, zijn ontoereikend.
  • Studentenarbeid: De berekening voor de tewerkstelling van jobstudenten werd versoepeld. Sinds 1 januari mogen ze per jaar 475 uur werken in plaats van 50 dagen.
  • Beslag op uitkeringen: Als je schulden hebt, kan je schuldeiser beslag leggen op je werkloosheidsuitkering. De grensbedragen 2017 die gelden bij beslag op sociale uitkeringen, zijn bekend.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Januari 2017

  • Gelijkgestelde periodes: de regering snoeit in de periodes die gelijkgesteld worden bij de berekening van de pensioenuitkeringen. Geen genade dus voor wie het al tijdens zijn loopbaan eens financieel moeilijk gehad heeft.
  • Tweede pensioenpijler: je persoonlijke stand van zaken van je aanvullend pensioen kan je voortaan raadplegen op de website mypension.be.
  • Dringende reden: het niet naleven van de strikte formaliteiten bij een ontslag om dringende reden kan leiden tot de onregelmatigheid van dat ontslag. Ook als de feiten zeer ernstig zijn.
  • Nieuwe WINcard: Vond je de nieuwe WINcard in je brievenbus? Stop ze niet te ver weg. Ze levert je kortingen op in honderden handelszaken, restaurants, pretparken en zelfs in tankstations.
  • Inkomensgarantie-uitkering: ga je als werkloze opnieuw aan het werk in een deeltijdse job, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een bijkomende uitkering van de RVA krijgen, bovenop je deeltijds loon.

  Lees Online   Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart