Ledenmagazine

Op deze pagina:

  Maandelijks vormt het ledenblad Vrijuit de brug tussen de leden van de ACLVB. Niet alleen vindt u er actuele informatie rond actuele thema's uit de sociale en economische actualiteit, u leest er ook over de concrete ACLVB-acties.

  Vrijuit april-mei 2024

  Tien prioritaire beleidsvoorstellen voor een welvarender, socialer en duurzamer België

  Met het oog op de politieke verkiezingen in juni en de vorming van een nieuwe federale regering heeft de Liberale Vakbond 10 concrete voorstellen gedaan die prioritaire aandacht verdienen.

   

  Lees meer

  Loonkloof tussen vrouwen en mannen nog steeds een realiteit

  Verschillende landen in de wereld vieren elk jaar op 8 maart de Internationale Vrouwendag. Deze dag staat in het teken van de strijd voor de vrouwenrechten. Ook voor ACLVB is dat een belangrijk thema. Uit cijfers blijkt immers dat er ook op de Belgische arbeidsmarkt nog steeds sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen.

  Lees meer

  Lijst nummer 1 werd ingediend! Wat nu?
   

  De lijstvorming is ongetwijfeld de belangrijkste fase in de verkiezingsprocedure. Op de verkiezingskalender is dat X + 35, gelegen in de tijdspanne van 19 maart 2024 tot en met 1 april 2024.
  Dit is de laatste dag waarop de kandidatenlijsten bij de werkgever kunnen worden ingediend.
   

  Lees meer

  Volledig werkloos of met ontslag bedreigd … wat nu?

  Het ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Je komt in een onzekere periode terecht waarbij vaak (nog) onduidelijk is hoe de beëindiging van de tewerkstelling geregeld zal worden en of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering. Neem dan eerst contact op met een ACLVB-kantoor of een vakbondsafgevaardigde om je situatie te bespreken.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Maaltijdcheques moeten dringend omhoog
  • Ontslagen? Wat nu?
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit februari-maart 2024

  De diensten voor de leden en verkiezing van nieuw Nationaal Secretaris

  Het laatste Nationaal Comité van 2023 vond plaats op 15 december in Tour en Taxis te Brussel. Op het programma stond eerst een voorstelling van verschillende centrale diensten van de ACLVB. Vervolgens kozen de stemgerechtigden Katrien Allaert als nieuw Nationaal Secretaris.
   

  Lees meer

  Nieuwigheden sinds 1 januari 2024
   

  Een nieuw jaar, dat betekent traditioneel ook een reeks wijzigingen op het vlak van werk en sociale zekerheid. Vrijuit somt de voornaamste actualiseringen voor je op. Aarzel niet om extra toelichting te vragen in je plaatselijk kantoor. Ook in 2024 kun je rekenen op de ACLVB voor informatie, advies en bijstand!

  Lees meer

  Beslag op je loon of sociale uitkering: hoeveel mag men afhouden vanaf 1 januari 2024?

  Als je schulden hebt, dan kan je schuldeiser beslag leggen op je loon of je werkloosheidsuitkering om aan zijn centen te geraken. Een deel van je uitkeringen zal in geval van beslag rechtstreeks aan je schuldeiser worden overgemaakt totdat je schuld is terugbetaald.
   

  Lees meer

  Ben jij de geschikte kandidaat?

   

  Wie kan kandidaat zijn? Aan welke voorwaarden moet je kandidatuur beantwoorden? En moet je niet vrezen dat je werkgever negatief zal reageren op je kandidatuur? In deze bijdrage bekijken we welke voorwaarden moeten vervuld zijn opdat de kandidatuur van een werknemer bij de sociale verkiezingen geldig zou zijn.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Gerechtelijk betogingsverbod afgevoerd

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit januari 2024

  ACLVB verkiest Gert Truyens tot nieuw Nationaal Voorzitter

  ACLVB verkiest Gert Truyens tot nieuw Nationaal Voorzitter

  De Liberale Vakbond hield op zaterdag 18 november zijn Nationaal Congres in Brussel. Centraal stond de verkiezing van een nieuwe Nationaal Voorzitter om Mario Coppens op te volgen. Nog op het programma: het startschot voor de sociale verkiezingen met de campagne ‘Boost het overleg’.
   

  Lees meer

  Belastingboete dreigt voor ouders met opvangkosten

  Belastingboete dreigt voor ouders met opvangkosten

  Voor maar liefst 11 000 ouders dreigen hogere belastingen door een foutieve aangifte in de personenbelasting. Boosdoener zijn de kosten voor kinderopvang, die niet op een correcte manier zijn ingevuld. Ongeveer 2 procent van de aangiften zijn intussen in het nadeel van de belastingplichtigen gecorrigeerd. Hoe ga je best te werk om dit euvel (in de toekomst) te verhelpen?

  Lees meer

  Samen tegen blinde besparingen
   

  Samen tegen blinde besparingen

  Neen tegen een terugkeer naar een blind besparingsbeleid in de Europese lidstaten. Die boodschap maakten we duidelijk op 12 december in Brussel, tijdens een Europese betoging op initiatief van het Europees Vakverbond (EVV).

  Lees meer

  De beschermingsperiode van de kandidaten vangt aan tussen 14 en 27 januari 2024

  De beschermingsperiode van de kandidaten vangt aan tussen 14 en 27 januari 2024

  Kandidaten die opkomen bij de sociale verkiezingen, genieten van een bepaalde bescherming tegen ontslag. Die vangt aan in de periode tussen 14 en 27 januari 2024, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum in mei 2024.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Make Amazon Pay
  • Min en plus bij tijdelijke werkloosheid
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart