Ledenmagazine

Op deze pagina:

  Maandelijks vormt het ledenblad Vrijuit de brug tussen de leden van de ACLVB. Niet alleen vindt u er actuele informatie rond actuele thema's uit de sociale en economische actualiteit, u leest er ook over de concrete ACLVB-acties.

  Vrijuit september-oktober 2023

  Cafetariaplannen: voordeel of risico voor de werknemer?

  In de ACLVB-podcast van begin augustus hadden we het met onze experten over het cafetariaplan, een alternatieve verloningsvorm die steeds populairder wordt … maar niet zonder risico is.

   

  Meer weten

  Wat denkt de ACLVB over de pensioenhervorming?

  Het standpunt van de Liberale Vakbond over deze pensioenhervorming? Vrijuit vraagt het aan Nationaal Secretaris Sabine Slegers, die namens de ACLVB de werknemers vertegenwoordigt in het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst en in de Commissie Pensioenen van de Nationale Arbeidsraad.

  Lees meer

  Wijzigingen in Vlaams Opleidingsverlof en Betaald Educatief Verlof in Brussels Gewest

  September, dat betekent ‘terug naar school’. Ook voor jou? Dankzij het Vlaams Opleidingsverlof en het Betaald Educatief Verlof heb je het recht om gedurende een aantal uren per jaar afwezig te zijn op het werk voor het volgen van een opleiding. Aan beide reglementen zijn voor 2023-2024 wijzigingen aangebracht.
   

  Lees meer

  Tijdelijk werkloos? De elektronische controlekaart eC3.2

  Sinds mei 2018 gebruikt een geselecteerde groep werknemers van enkele pilootbedrijven de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid (eC3.2). Sinds 1 september 2023 is de pilootfase beëindigd, en wordt de toepassing opengesteld voor algemeen gebruik door tijdelijk werklozen. Wat is het, hoe krijg je toegang en hoe werkt de applicatie? We leggen het voor je uit.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • In welke bedrijven sociale verkiezingen
  • Sociale verkiezingen 2024
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit juni-juli 2023

  Massaal op straat tegen sociale dumping
   

  Massaal op straat tegen sociale dumping

  Op maandag 22 mei trokken we met meer dan 20 000 mensen door Brussel om sociale dumping en de aanvallen op het stakingsrecht aan te klagen. De aanleiding voor de betoging had in eerste instantie te maken met de verwikkelingen bij Delhaize.
   

  Lees meer

  Strijd voor huishoudhulpen in dienstenchequesector gaat verder

  Strijd voor huishoudhulpen in dienstenchequesector gaat verder

  De sector van de dienstencheques beleefde vorig jaar een bewogen jaar, met sectoronderhandelingen en acties die van september 2021 tot in juni 2022 duurden. Intussen zijn we een jaar verder. Hoe is het met de sector gesteld? Een vraaggesprek met Tommy Jonckheere, sectorverantwoordelijke bij de ACLVB.

  Lees meer

  Ontdek het gratis opleidingsaanbod 2023-2024 van Comé

  Ontdek het gratis opleidingsaanbod 2023-2024 van Comé

  Bij Comé, de vormingsdienst van de ACLVB, kun je als lid gratis vormingen volgen. Bekijk nu het gevarieerde programma voor 2023-2024. De sociale verkiezingen vormen een belangrijk thema. Maar ook andere opleidingen staan voor je klaar.

  Lees meer

  Wat is een inschakelingsuitkering?
   

  Wat is een inschakelingsuitkering?

  Niet iedereen vindt meteen na de eerste sollicitatie een leuke job. Jonge werklozen die niet onmiddellijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt, kunnen een inschakelingsuitkering krijgen.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Vlaams Regionaal Comité
  • Wat is een inschakelingsuitkering?
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit mei 2023

  Minder beweegruimte voor de sectorale onderhandelingen

  Minder beweegruimte voor de sectorale onderhandelingen

  Nadat de leden van de Groep van 10 tot een gedeeltelijk sociaal akkoord zijn gekomen, is het nu de beurt aan de sectoren om te onderhandelen. Al zal de loonmarge van 0,0% uiteraard veel eisen blokkeren.
   

  Lees meer

  Pensioenverschillen tussen mannen en vrouwen: wat zeggen de cijfers?

  Pensioenverschillen tussen mannen en vrouwen: wat zeggen de cijfers?

  Nog heel wat werk aan de winkel, zo valt te besluiten als we de cijfers over de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen onder de loep nemen. Om de kloof te verkleinen moet in een vroeg stadium worden ingegrepen, tijdens de loopbaan van de werknemers en werkneemsters.

  Lees meer

  Niet al je verlofdagen kunnen opnemen? Binnenkort kan je ze overdragen

  Niet al je verlofdagen kunnen opnemen? Binnenkort kan je ze overdragen

  Vanaf 2024 mogen werknemers die niet al hun dagen wettelijke vakantie konden opnemen tegen 31 december van het vakantiejaar, die dagen in bepaalde gevallen overzetten naar de 24 daarop volgende maanden. De ACLVB had deze maatregel een tijd geleden verdedigd binnen de Nationale Arbeidsraad. Het Koninklijk Besluit werd nu gepubliceerd.

  Lees meer

  Tijdelijk werkloos? De voordelen van de elektronische controlekaart eC3.2

  De voordelen van de elektronische controlekaart eC3.2

  Beslist je werkgever om bij tijdelijke werkloosheid de papieren controlekaart te vervangen door een elektronische controlekaart, dan biedt dit heel wat voordelen. Niet alleen voor je werkgever, maar ook voor jou als werknemer zijn er tal van voordelen te ontdekken.

   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Naar minimumbelasting voor multinationals?
  • Kennelijk onredelijk ontslag
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit april 2023

  Interprofessioneel deelakkoord 2023-2024: wat is er bereikt?

  Op 14 maart 2023 werd binnen de Groep van 10 - de top van de Belgische vakbonden en werkgeversorganisaties - een ontwerp van interprofessioneel deelakkoord bereikt. De loonvorming kon niet worden besproken, vanwege de reeds bepaalde maximale marge van 0%. Samengevat komt het IPA 2023-2024 neer op een verlenging van de bestaande akkoorden.

  Lees meer

  Belastinghervorming: gematigd standpunt over het regeringsvoorstel

  De regering kwam eindelijk met haar eerste voorstel voor een algemene belastinghervorming op de proppen. Al gaan sommige elementen de goede richting uit, toch maakt de ACLVB hier en daar voorbehoud. Ons voorstel voor een Progressieve Dual Income Tax lijkt ons nog steeds de beste oplossing.
   

  Lees meer

  Vorig jaar werkloos? Waar vind je je fiscale fiche?

  Zoals elk jaar dien je binnenkort weer je belastingbrief in te vullen. Dat kan op papier, via de elektronische aangifte Tax-on-web, of je kunt een vereenvoudigde aangifte toegestuurd krijgen die je moet nakijken. Ook als je (tijdelijk) werkloos geweest bent in 2022, heb je voor de belastingaangifte je fiscale fiche nodig.

  Lees meer

  ACLVB werkt mee aan pensioenhervorming
   

  Aan de hand van informatie van experten, de Pensioendienst en het federaal Planbureau hebben de sociale partners in de Pensioencommissie een rapport en een advies aangeleverd. Wat zijn de belangrijkste zaken in het advies?
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Arbeidsovereenkomst beëindigen: wat leert de praktijk?
  • Controlekaart tijdelijke werkloosheid

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit maart 2023

  Personeel non-profit wanhopig op zoek naar collega’s

  Op dinsdag 31 januari kwam de non-profit op straat in Brussel. Voor alle functies in de sector is de huidige situatie niet langer houdbaar. De jobs zijn niet aantrekkelijk, waardoor de hele sector kampt met personeelstekorten.
   

  Lees meer

  Weg met de loonkloof!
   

  8 maart staat internationaal in het teken van de strijd voor de rechten van de vrouw. Voor eens en altijd moet er een eind gemaakt worden aan de ongelijkheden die zij ten opzichte van mannen ondervinden. De ACLVB zet zich ten volle in voor deze strijd.

  Lees meer

  Progressieve Dual Income Tax voor een eerlijker belastingstelsel

  Drie jaar geleden kondigde de regering-De Croo aan het belastingstelsel te willen hervormen om de lasten op arbeid te verlichten. In maart zou de beslissing moeten genomen worden. Voor de ACLVB een gelegenheid om haar voorstel hierover te actualiseren.
   

  Lees meer

  Nieuwe aanpassingen voor tijdskrediet en thematisch verlof

  Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2022 heeft de federale regering beslist om te bezuinigen op de stelsels van tijdskrediet en thematisch verlof. Het ontwerp van koninklijk besluit werd voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) om de toegangsvoorwaarden tot deze verlofstelsels aan te passen.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • België wordt EU-voorzitter
  • Ontbindende voorwaarde

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit februari 2023

  Nieuwe regels voor de bedrijfsvoorheffing vanaf 2023

  Vanaf januari 2023 wordt de bedrijfsvoorheffing op periodieke bezoldigingen voor werknemers, bedrijfsleiders en SWT’ers berekend aan de hand van het werkelijk belastbaar bedrag. De afronding van het belastbaar inkomen naar een lagere veelvoud van € 15 verdwijnt waardoor de jaarlijkse tabellen (per schijf van € 15) niet meer relevant zijn en dus ook verdwijnen.

  Meer weten

  Hoeveel mag men afhouden vanaf 1 januari 2023?

  Als je schulden hebt, dan kan je schuldeiser beslag leggen op je loon of je werkloosheidsuitkering om aan zijn centen te geraken. Een deel van je uitkeringen zal in geval van beslag rechtstreeks aan je schuldeiser overgemaakt worden totdat je schuld is terugbetaald.

   

  Meer weten

  Begrijp alles over de inflatie en de loonindexering

  In januari worden de lonen van meer dan 500 000 bedienden (met name paritair comité 200) in één keer automatisch geïndexeerd met meer dan 11%. Voor anderen is de indexering geleidelijk doorgevoerd in de loop van 2022, in schijven van 2%, dus vijf keer. Voor nog anderen werd het loon aan het begin van elke maand of elk kwartaal verhoogd, afhankelijk van de inflatie op dat moment.

  Meer weten

  Op zoek naar de helpende hand voor de non-profit

  Op 19 december hield het gemeenschappelijk vakbondsfront in de non-profit een actiedag tegen het personeelstekort en de onhoudbare werkdruk, en voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De acties vormden de aanloop naar de nationale betoging in Brussel op 31 januari. De krapte op de arbeidsmarkt maakt werken in de non-profitsector stilaan onhoudbaar.
   

  Meer weten

  Ook nog in Vrijuit

  • Ontslagen wegens overmacht ?
  • Doelstellingen 2030

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit januari 2023

  Premies tot 500 of 750 euro bij gebrek aan loonsverhogingen

  De regering is vastbesloten de loonnorm niet op te geven en overweegt de sociale partners de mogelijkheid te bieden om een eenmalige verhoging van 500 of 750 euro te bedingen, in de vorm van een ‘koopkrachtpremie’, in sectoren en bedrijven die tijdens de crisis goed hebben gepresteerd.

  Lees meer

  Pensioenhervorming : de regering houdt ons een rookgordijn voor !

  Op 28 november werd een actie in gemeenschappelijk vakbondsfront georganiseerd voor de Pensioentoren. De reden? Volgens het Planbureau zal de pensioenhervorming bepaalde vrouwen benadelen vanwege het begrip "effectieve tewerkstelling" dat wordt gebruikt bij de berekening van de pensioenen.

  Lees meer

  De ‘uitkering zorgsector’: voor werklozen die het werk hervatten in de zorgsector

  Om het personeelstekort in de zorgsector op te vangen, wordt aan bepaalde werklozen die het werk hervatten in de zorgsector, een nieuwe, ‘aanvullende’ werkloosheidsuitkering toegekend. Het gaat om een tijdelijke maatregel die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 september 2022 tot en met 31 maart 2023.

  Lees meer

  Internationaal Vakverbond roept op tot nieuw sociaal contract

  Van 17 tot 22 november heeft het Internationaal Vakverbond (IVV) zijn 5de Wereldcongres gehouden in Australië. De mondiale context maakt vakbondsactie voor vrede en sociale rechtvaardigheid er des te belangrijker op.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Ontslag om dringende reden
  • Als je partner overlijdt

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart