Ledenmagazine

Op deze pagina:

  Maandelijks vormt het ledenblad Vrijuit de brug tussen de leden van de ACLVB. Niet alleen vindt u er actuele informatie rond actuele thema's uit de sociale en economische actualiteit, u leest er ook over de concrete ACLVB-acties.

  Vrijuit maart 2023

  Personeel non-profit wanhopig op zoek naar collega’s

  Op dinsdag 31 januari kwam de non-profit op straat in Brussel. Voor alle functies in de sector is de huidige situatie niet langer houdbaar. De jobs zijn niet aantrekkelijk, waardoor de hele sector kampt met personeelstekorten.
   

  Lees meer

  Weg met de loonkloof!
   

  8 maart staat internationaal in het teken van de strijd voor de rechten van de vrouw. Voor eens en altijd moet er een eind gemaakt worden aan de ongelijkheden die zij ten opzichte van mannen ondervinden. De ACLVB zet zich ten volle in voor deze strijd.

  Lees meer

  Progressieve Dual Income Tax voor een eerlijker belastingstelsel

  Drie jaar geleden kondigde de regering-De Croo aan het belastingstelsel te willen hervormen om de lasten op arbeid te verlichten. In maart zou de beslissing moeten genomen worden. Voor de ACLVB een gelegenheid om haar voorstel hierover te actualiseren.
   

  Lees meer

  Nieuwe aanpassingen voor tijdskrediet en thematisch verlof

  Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2022 heeft de federale regering beslist om te bezuinigen op de stelsels van tijdskrediet en thematisch verlof. Het ontwerp van koninklijk besluit werd voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) om de toegangsvoorwaarden tot deze verlofstelsels aan te passen.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • België wordt EU-voorzitter
  • Ontbindende voorwaarde

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit februari 2023

  Nieuwe regels voor de bedrijfsvoorheffing vanaf 2023

  Vanaf januari 2023 wordt de bedrijfsvoorheffing op periodieke bezoldigingen voor werknemers, bedrijfsleiders en SWT’ers berekend aan de hand van het werkelijk belastbaar bedrag. De afronding van het belastbaar inkomen naar een lagere veelvoud van € 15 verdwijnt waardoor de jaarlijkse tabellen (per schijf van € 15) niet meer relevant zijn en dus ook verdwijnen.

  Meer weten

  Hoeveel mag men afhouden vanaf 1 januari 2023?

  Als je schulden hebt, dan kan je schuldeiser beslag leggen op je loon of je werkloosheidsuitkering om aan zijn centen te geraken. Een deel van je uitkeringen zal in geval van beslag rechtstreeks aan je schuldeiser overgemaakt worden totdat je schuld is terugbetaald.

   

  Meer weten

  Begrijp alles over de inflatie en de loonindexering

  In januari worden de lonen van meer dan 500 000 bedienden (met name paritair comité 200) in één keer automatisch geïndexeerd met meer dan 11%. Voor anderen is de indexering geleidelijk doorgevoerd in de loop van 2022, in schijven van 2%, dus vijf keer. Voor nog anderen werd het loon aan het begin van elke maand of elk kwartaal verhoogd, afhankelijk van de inflatie op dat moment.

  Meer weten

  Op zoek naar de helpende hand voor de non-profit

  Op 19 december hield het gemeenschappelijk vakbondsfront in de non-profit een actiedag tegen het personeelstekort en de onhoudbare werkdruk, en voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De acties vormden de aanloop naar de nationale betoging in Brussel op 31 januari. De krapte op de arbeidsmarkt maakt werken in de non-profitsector stilaan onhoudbaar.
   

  Meer weten

  Ook nog in Vrijuit

  • Ontslagen wegens overmacht ?
  • Doelstellingen 2030

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit januari 2023

  Premies tot 500 of 750 euro bij gebrek aan loonsverhogingen

  De regering is vastbesloten de loonnorm niet op te geven en overweegt de sociale partners de mogelijkheid te bieden om een eenmalige verhoging van 500 of 750 euro te bedingen, in de vorm van een ‘koopkrachtpremie’, in sectoren en bedrijven die tijdens de crisis goed hebben gepresteerd.

  Lees meer

  Pensioenhervorming : de regering houdt ons een rookgordijn voor !

  Op 28 november werd een actie in gemeenschappelijk vakbondsfront georganiseerd voor de Pensioentoren. De reden? Volgens het Planbureau zal de pensioenhervorming bepaalde vrouwen benadelen vanwege het begrip "effectieve tewerkstelling" dat wordt gebruikt bij de berekening van de pensioenen.

  Lees meer

  De ‘uitkering zorgsector’: voor werklozen die het werk hervatten in de zorgsector

  Om het personeelstekort in de zorgsector op te vangen, wordt aan bepaalde werklozen die het werk hervatten in de zorgsector, een nieuwe, ‘aanvullende’ werkloosheidsuitkering toegekend. Het gaat om een tijdelijke maatregel die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 september 2022 tot en met 31 maart 2023.

  Lees meer

  Internationaal Vakverbond roept op tot nieuw sociaal contract

  Van 17 tot 22 november heeft het Internationaal Vakverbond (IVV) zijn 5de Wereldcongres gehouden in Australië. De mondiale context maakt vakbondsactie voor vrede en sociale rechtvaardigheid er des te belangrijker op.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Ontslag om dringende reden
  • Als je partner overlijdt

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart