Ledenmagazine

Op deze pagina:

  Maandelijks vormt het ledenblad Vrijuit de brug tussen de leden van de ACLVB. Niet alleen vindt u er actuele informatie rond actuele thema's uit de sociale en economische actualiteit, u leest er ook over de concrete ACLVB-acties.

  In Vrijuit vindt u maandelijkse actualiteitsstandpunten. Recente wijzigingen op het vlak van werkloosheid, pensioenen, sociale reglementering en uitkeringen, arbeidsreglementering, loonaanpassingen ... worden op een heldere en begrijpelijke wijze uitgelegd. Elke maand verschijnt er in Vrijuit een dossier rond een brandend actueel thema. Vanuit de bedrijven krijgt u elke maand een aantal concrete getuigenissen van ACLVB-afgevaardigden over hun syndicale werking.

  Vrijuit januari 2020

  • 75 kaarsjes voor de sociale zekerheid: op 28 december 1944, de dag dat Duitsland aan het Ardennenoffensief begon, werd in Brussel de ‘Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders’ ondertekend. We blikken terug … en kijken vooruit.
  • U kiest toch ook? Anders dan bij de politieke verkiezingen geldt bij de sociale verkiezingen geen stemplicht. Wie mag kiezen bij de sociale verkiezingen? Wat bepaalt de wetgeving over de kiezerslijsten en wat is het belang van die kiezerslijsten?
  • Beschermd: de kandidaten die opkomen bij de sociale verkiezingen, genieten van een bepaalde bescherming tegen ontslag. Die beschermingsperiode vangt binnenkort aan.
  • Rechtvaardig naar klimaatneutraliteit: Europa gaat resoluut voor een omslag in het klimaatbeleid. Prima! Al waakt de ACLVB erover dat de transitie op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt.
  • Loon voor feestdagen: met het eindejaar in zicht kunnen we uitkijken naar enkele betaalde feestdagen. Ook een werkloze heeft recht op een vergoeding voor wettelijke feestdagen. Maar wie zal die betalen?

  Lees Online   Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart