Ledenmagazine

Op deze pagina:

  Maandelijks vormt het ledenblad Vrijuit de brug tussen de leden van de ACLVB. Niet alleen vindt u er actuele informatie rond actuele thema's uit de sociale en economische actualiteit, u leest er ook over de concrete ACLVB-acties.

  Vrijuit maart 2021

  Cao 149 regelt het aanbevolen of verplichte telewerk in het kader van de coronacrisis

  De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de cao nr. 149 betreffende het aanbevolen of verplichte telewerk in het kader van de coronacrisis goedgekeurd. Zo komt er meer duidelijkheid omtrent de arbeidsvoorwaarden bij telewerk: uurroosters, controle, werklast, welzijn, arbeidsongevallen, …
   

  Lees meer

  Door corona tijdelijk werkloos? Wat betekent dat fiscaal?

  In december 2020 waren er nog steeds meer dan 355.000 mensen tijdelijk werkloos. Niet meer de hoge piek zoals in april en mei vorig jaar, maar het gaat toch nog steeds om een aanzienlijk aantal. Wat zijn de fiscale gevolgen en welk effect zal dit hebben op het volgend aanslagbiljet?
   

  Lees meer

  Thuiswerk: een zaak van vrouwen?
   

  In haar rapport " Working from home: from invisibility to decent work" doet de Internationale Arbeidsorganisatie een onmiskenbare vaststelling: thuiswerk – zowel industriële huisarbeid, telewerk als thuiswerk via digitale platforms – wordt vooral door vrouwen gedaan.
   

  Lees meer

  Europa buigt zich over het recht om offline te zijn

  Het Europees Parlement erkent de noodzaak van het recht voor werknemers in de EU om buiten de werkuren offline te zijn … maar vraagt de Commissie om elk wetgevend initiatief op dat vlak met drie jaar uit te stellen.

   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit
   

  • Vaccinatieverlof
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit februari 2021

  5 weetjes voor tijdelijk werklozen

  5 regelingen in verband met tijdelijke werkloosheid op een rij.

  Misschien ook nuttig voor jou?
   

  Lees meer

  Overal waar mogelijk de koopkracht verhogen

  Bijzondere tijden vragen bijzondere onderhandelingen. Het IPA moet werknemers toekomstperspectieven bieden en hen helpen de crisis te overwinnen.

  Lees meer

  Hogere bedrijfsvoorheffing op pensioen vanaf 2021

  Vanaf 2021 betalen gepensioneerden meer bedrijfsvoorheffing op hun pensioen. Dat gebeurt naar aanleiding van ruim wat klachten van gepensioneerden die bij de eindafrekening van hun personenbelasting moesten bijbetalen.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Kandidaten en verkozenen beschermd
  • Digitale kloof
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit januari 2021

  De ACLVB-kandidaten wonnen op alle fronten

  Fantastisch! + 7,85% in de Ondernemingsraden! En + 7,51% in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk! Dankzij de kandidaten op de ACLVB-lijsten is de Liberale Vakbond erin geslaagd zijn groei verder te zetten, zowel in stemmen als qua aantal mandaten.
   

  Lees meer

  Slachtoffer van een faillissement? De ACLVB staat je bij!

  Ben jij werknemer van een onderneming die failliet wordt verklaard? Dan zit je plots met tientallen vragen. Weet dat de Liberale Vakbond voor je klaarstaat in deze moeilijke periode. Het is hoe dan ook heel belangrijk om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten als ‘schuldeiser’.
   

  Lees meer

  Geen cadeau onder de kerstboom voor de 480.000 bedienden van het pc 200

  In het pc 200 hebben de werkgevers geweigerd om de dagen tijdelijke werkloosheid corona gelijk te stellen. Dit betekent een verlies op de eindejaarspremie van 480.000 bedienden. Ook al kon er op sectorvlak geen akkoord worden bereikt, bedrijfsakkoorden blijven mogelijk.
   

  Lees meer

  Feestdagen en tijdelijke werkloosheid door corona

  Met het eindejaar in zicht kunnen we weer uitkijken naar enkele betaalde feestdagen. Als tijdelijk werkloze heb je evengoed recht op een vergoeding voor wettelijke feestdagen, maar wie zal die betalen? Je werkgever of de RVA? De uitkomst is niet onbelangrijk.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Vakbonden in overleg met Europese parlementsleden
  • Leidende functie of vertrouwenspost
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart