Ledenmagazine

Op deze pagina:

  Maandelijks vormt het ledenblad Vrijuit de brug tussen de leden van de ACLVB. Niet alleen vindt u er actuele informatie rond actuele thema's uit de sociale en economische actualiteit, u leest er ook over de concrete ACLVB-acties.

  In Vrijuit vindt u maandelijkse actualiteitsstandpunten. Recente wijzigingen op het vlak van werkloosheid, pensioenen, sociale reglementering en uitkeringen, arbeidsreglementering, loonaanpassingen ... worden op een heldere en begrijpelijke wijze uitgelegd. Elke maand verschijnt er in Vrijuit een dossier rond een brandend actueel thema. Vanuit de bedrijven krijgt u elke maand een aantal concrete getuigenissen van ACLVB-afgevaardigden over hun syndicale werking.

  Vrijuit januari 2019

  • Werkbaar werk: de arbeidsvoorwaarden in ons land worden aangetast. Om die trend een halt toe te roepen verzamelden de ACLVB, het ACV en het ABVV op 14 december voor het VBO.
  • Koopkracht: wie zegt dat de koopkracht van de Belgen door de maatregelen van de regering-Michel stijgt, ziet niet het volledige plaatje. Op de koop toe staan ons nog grote besparingen te wachten.
  • Absoluut nietige opzegging: wanneer de werkgever de werknemer ontslaat, kan de kennisgeving enkel gebeuren bij een aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot. Wat als dat gebeurt per gewone brief of door afgifte van een geschrift aan de werknemer?
  • Betere chocolade: met "Beyond Chocolate" zullen de Belgische vakbonden zich samen met de grote cacaobedrijven, de openbare sector en de ngo's inzetten voor een duurzame cacaoketen, die waardigheid garandeert voor de werknemers.
  • Werkloos door slecht weer: door barre winterse weersomstandigheden is het in bepaalde sectoren niet altijd mogelijk verder te werken. De werkgever kan dan de arbeidsovereenkomst tijdelijk schorsen. Wat moet je doen bij aanvang van die tijdelijke werkloosheid?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit februari 2019

  • Vrij aanvullend pensioen: binnenkort kan wie werkt maar geen of slechts een beperkt aanvullend pensioen heeft, op eigen initiatief een tweedepijler-pensioen afsluiten. Interessante keuze?
  • Indexhervorming: wat hebben kookboeken, tatoeages en de huur van een studentenkamer gemeen? Het zijn een paar van de nieuwe 'getuigen' in de productenkorf voor de consumptieprijsindex.
  • Opzegtermijn: de wet over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden bracht grote wijzigingen mee voor de berekening van de opzegtermijn. Intussen is de wet meer dan 5 jaar oud, maar ze blijft voor interpretatie vatbaar.
  • Mobiliteit voor bankpersoneel: als enige sociale partner zette de ACLVB niet haar handtekening onder het
   protocol Talentmobiliteit voor medewerkers uit de banksector. Daar is een goede reden voor.
  • Medische overmacht: bij een ontslag omwille van medische overmacht hoeft de werkgever je geen opzegvergoeding te betalen en moet hij of zij evenmin een opzeggingstermijn respecteren. Vraag raad aan de ACLVB.

  Lees Online   Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart