Vrijuit 2020

Op deze pagina:

  Vrijuit december 2020

  Beroep tegen de verkiezingsuitslag

  Gebeurden tijdens de sociale verkiezingen in jouw bedrijf onregelmatigheden die de verkiezingsuitslag hebben beïnvloed? Dan kan je – onder bepaalde voorwaarden - beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.
   

  Lees meer

  Ga stemmen en stem geldig

  Hoe geldig stemmen? Een stem is geldig als je die uitbrengt bovenaan een lijst (lijststem) of wanneer je het bolletje bij een of meer kandidaten van eenzelfde lijst inkleurt (naamstemmen). Stem niet voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn.

  Lees meer

  COVID-19: actualisering van de Generieke Gids

  Recent werd een nieuwe versie van de Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan gepubliceerd. Deze derde versie houdt rekening met nieuwe wetenschappelijke kennis en goede praktijken.

  Lees meer

  Kan je als tijdelijk werkloze aan de slag in de zorg- en welzijnssector?

  Door de coronacrisis zijn er handen tekort in de zorg. Tegelijk zijn er in verschillende sectoren zoals de evenementen- en horecasector momenteel veel tijdelijk werklozen.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Jaarlijkse vakantie
  • Wat doen de Ondernemingsraad en het CPBW?

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit november 2020

  Sociale verkiezingen: eerstvolgende belangrijke stappen in de procedure

  Nadat de kandidatenlijsten werden bekendgemaakt, vinden nog diverse stappen in de verkiezingsprocedure plaats. Zo worden de kiescolleges en de stembureaus samengesteld, wordt er eventueel een beslissing tot elektronisch stemmen of stemmen per brief genomen, …
   

  Lees meer

  De economie gaat digitaal, wat zijn de kansen en bedreigingen?

  Nadat digitalisering eerst werknemers had verleid en vervelende taken uit handen had genomen, doet de digitale evolutie vrezen voor jobverlies.
  Zullen er evenveel en even interessante jobs zijn als die die verdwijnen?
   

  Lees meer

  Wat betekent mijn tijdelijke werkloosheid voor de belastingen?

  Het coronavirus leidde de afgelopen maanden tot meer tijdelijke werkloosheid. Tal van maatregelen werden intussen genomen om het stelsel van tijdelijke werkloosheid soepeler te kunnen toepassen. Wat zijn voor de tijdelijk werkloze de fiscale gevolgen op langere termijn?
   

  Lees meer

  ACLVB voegt drie thema’s toe aan verkiezingscampagne

  De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we drie extra thema’s hebben toegevoegd aan onze verkiezingscampagne: telewerk, werkzekerheid en de vrijwaring van de sociale zekerheid.


   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Regeerakkoord

    

  Lees Online 
   

  Download PDF

  Vrijuit september-oktober 2020

  Sociaalliberale antwoorden voor een rechtvaardigere maatschappij

  De coronacrisis heeft de afgelopen maanden ongezien harde klappen uitgedeeld. We kunnen de crisis te boven komen op voorwaarde dat de economie, de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt hervormd worden.
   

  Lees meer

  De procedure sociale verkiezingen 2020 wordt hernomen in september

  De sociale verkiezingen waren voorzien voor de periode van 11 mei tot en met 24 mei, maar door de coronacrisis werden ze opgeschort vanaf dag X + 36. Inmiddels werden door de wetgever de modaliteiten van de herneming van de verkiezingsprocedure uitgewerkt.

  Lees meer

  Nieuw thematisch verlof voor mantelzorgers

  Combineer jij je job met een engagement als mantelzorger? Sinds 1 september kan je gebruikmaken van het mantelzorgverlof. Mantelzorgverlof is een nieuw thematisch verlof.
   

  Lees meer

  Tijdelijk werkloos vanaf 1 september: wat verandert er voor jou?

  Tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht staat vanaf 1 september 2020 enkel nog open voor “uitzonderlijk hard getroffen sectoren of ondernemingen”, en dat tot 31 december van dit jaar.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Bedrijf over de kop

    

  Lees Online 
   

  Download PDF

  Vrijuit juni-juli 2020

  Opname van vakantiedagen

  Kan ik als werknemer om het even wanneer mijn vakantiedagen opnemen? Kan mijn werkgever vakantiedagen opleggen? Kan ik vastgelegde verlofdagen annuleren? Kan ik vakantiedagen overdragen naar het volgende jaar? We lichten een aantal belangrijke spelregels toe.
   

  Lees meer

  Coronamaatregelen verlengd

  Vakbonden en werkgevers in de Groep van 10 bereikten een akkoord omtrent de verlenging tot en met 31 augustus van een aantal crisismaatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.
   

  Lees meer

  Dankjewel, sociale zekerheid!

  Een gesprek met Sabine Slegers, Nationaal Secretaris ACLVB en - samen met een team medewerkers - de stem van de Liberale Vakbond in de beheersorganen van de sociale zekerheid. Sabine Slegers over belang van sterke sociale zekerheid in crisistijden en daarna …
   

  Lees meer

  Comé: programma 2020-2021 is klaar

  Wil jij ook meewerken aan een positief werkklimaat op de werkvloer? Dan is het belangrijk dat je voldoende op de hoogte bent van de meest recente regelgeving en dat je die kennis in praktijk kan omzetten. Daarom organiseert de vormingsdienst van de Liberale Vakbond vormingen op maat van de werknemer.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Sociaal Europa
  • Tijdelijke werkloosheid voor artiesten

    

  Lees Online 
   

  Download PDF

  Vrijuit mei 2020

  • Onevenwichtige maatregelen voor relance: kon veel beter. De eerste maatregelen voor een relance houden geen rekening met de verzuchtingen van de werknemers die nu tijdelijk werkloos zijn. En ook niet met de vraag naar financiële compensaties voor wie aan het werk moet blijven.
  • Social distancing: kan telethuiswerk niet worden toegepast, dan moeten bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van ‘social distancing’ te garanderen.
  • Arbeidsongeschikt: het aantal mensen dat in België wegens ziekte afwezig is op het werk, nam in maart door de coronacrisis met 20% toe ten opzichte van februari. Welke verplichtingen heeft de arbeidsongeschikte werknemer?
  • Elke dag verderdoen: ze zijn moe, ze snakken naar een adempauze. Maar ze doen elke dag verder, op het gevaar af zelf ziek te worden. Petje af voor de duizenden werknemers die in een essentiële sector aan de slag blijven. En voor de ACLVB-afgevaardigden die midden dat alles over de veiligheid van hun collega’s waken!
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: kan je terugvallen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als je werkt in een dienstenchequebedrijf, een beschutte werkplaats, als betaald sportbeoefenaar, uitzendkracht, student, …?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit april 2020

  • Tijdelijk werkloos: als gevolg van de coronacrisis komen honderdduizenden werknemers in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht terecht. Hoe zit de regeling in elkaar?
  • Loonmatiging te streng: volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is het verschil in loonkost tussen België en onze buurlanden gedaald tot - 2,5%. De Belgische werknemers hebben een te grote inspanning moeten leveren.
  • 6 nieuwe criteria: ook vaderschap, meemoederschap, adoptie, het geven van borstvoeding, medisch begeleide voortplanting en sekse-kenmerken zijn voortaan criteria die beschermd zijn door de genderwet.
  • Go for 50/50: ACLVB zet de strijd voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verder. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag gingen we op 8 en 9 maart de hort op.
  • Brexit: deal or no deal. De onderhandelingen over de toekomstige relatie met het VK beloven intens te worden. De ACLVB maakt zich grote zorgen over de Britse visie op een level playing field, een gelijk speelveld inzake competitie, belastingen, milieu en arbeid.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit maart 2020

  Na gelijke rechten ook gelijkheid in de feiten

  Op papier is er geen probleem meer in België: werkneemsters zijn gelijk aan werknemers. Toch ziet de realiteit er anders uit. De loonkloof op jaarbasis tussen vrouwen en mannen bedroeg in 2017 meer dan 20%. Om het tij te keren is een andere samenleving nodig en een nieuwe taakverdeling op het werk en thuis.
   

  Lees meer

  Fiscale nieuwigheden in 2020

  Grote wijzigingen zijn er niet op te tekenen voor 2020. Het ontbreken van een federale regering zal hier wel niet vreemd aan zijn.
  Naast de traditionele indexeringen van een aantal bedragen zijn er toch enkele interessante fiscale nieuwigheden.
   

  Lees meer

  Tijd om lijst nummer 1 in te dienen

  Een belangrijke fase in de verkiezingsprocedure is de lijstvorming. Op de verkiezingskalender is dat X+35, gelegen in de periode van 17 maart tot en met 30 maart 2020, naargelang de datum van de verkiezingen. Ook nadien zijn er een aantal belangrijke data die verband houden met de lijstvorming.
   

  Lees meer

  Tijdelijke werkloosheid na een cyberaanval

  Werkgevers en werknemers worden steeds vaker het slachtoffer van een cyberaanval. De sociale zekerheid voorziet de mogelijkheid uitkeringen toe te kennen bij tijdelijke werkloosheid. Naar aanleiding van de recente cyberaanvallen bespreken we de mogelijkheden bij tijdelijke werkloosheid door overmacht.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Hallo dokter? Wie is mijn arbeidsarts? 
  • Meer geboorteverlof? Ja, maar … 
  • Ambitieus Europa
    

  Lees Online 
   

  Download PDF

  Vrijuit februari 2020

  • 15 weken moederschapsrust: arbeidsongeschiktheidsdagen van de prenatale rust overdragen naar de periode van postnatale rust, als het van de sociale partners afhangt, wordt dat mogelijk. Er komen concrete voorstellen.
  • Sociale verkiezingen: de campagne van de Liberale Vakbond voor de sociale verkiezingen focust op vier kernthema’s: koopkracht, welzijn op het werk, evenwicht werk/privéleven en jobzekerheid.
  • Ben jij de geschikte kandidaat? Wie kan kandidaat zijn voor de sociale verkiezingen? Aan welke wettelijke voorwaarden moet je kandidatuur beantwoorden? En moet je niet vrezen dat je werkgever negatief zal reageren?
  • Sociale zekerheid: bij een onveranderd beleid zal het tekort in de sociale zekerheid in 2022 4,70 miljard euro bedragen. De financiering moet dringend herbekeken worden.
  • Hogere werkloosheidsuitkeringen: op 1 januari dit jaar gingen enkele werkloosheidsuitkeringen omhoog. Onze dienst Uitbetalingsinstelling zet de recentste verbeteringen op een rij.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit januari 2020

  • 75 kaarsjes voor de sociale zekerheid: op 28 december 1944, de dag dat Duitsland aan het Ardennenoffensief begon, werd in Brussel de ‘Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders’ ondertekend. We blikken terug … en kijken vooruit.
  • U kiest toch ook? Anders dan bij de politieke verkiezingen geldt bij de sociale verkiezingen geen stemplicht. Wie mag kiezen bij de sociale verkiezingen? Wat bepaalt de wetgeving over de kiezerslijsten en wat is het belang van die kiezerslijsten?
  • Beschermd: de kandidaten die opkomen bij de sociale verkiezingen, genieten van een bepaalde bescherming tegen ontslag. Die beschermingsperiode vangt binnenkort aan.
  • Rechtvaardig naar klimaatneutraliteit: Europa gaat resoluut voor een omslag in het klimaatbeleid. Prima! Al waakt de ACLVB erover dat de transitie op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt.
  • Loon voor feestdagen: met het eindejaar in zicht kunnen we uitkijken naar enkele betaalde feestdagen. Ook een werkloze heeft recht op een vergoeding voor wettelijke feestdagen. Maar wie zal die betalen?

  Lees Online   Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart