banner-mesures-corona.jpg

Coronamaatregelen verlengd tot eind augustus

11/06/2020 - 09u

Vakbonden en werkgevers in de Groep van 10 bereikten een akkoord omtrent de verlenging tot en met 31 augustus van een aantal crisismaatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. De regering heeft het akkoord aanvaard en nam ook bijkomende maatregelen om de impact van de crisis te verzachten.

Nu het aantal coronaslachtoffers in dalende lijn zit, trachten bedrijven en werknemers de economische machine weer aan te zwengelen, met de hulp van de overheid. Hoewel we ons ten zeerste bewust zijn van de noodzaak om terug rijkdom te genereren zodat die kan verdeeld worden onder de burgers, blijft de gezondheid van de werknemers en van de bevolking onze prioriteit. Nog niet iedereen zal dus meteen weer aan het werk gaan en al zeker niet in om het even welke omstandigheden.
 

In afwachting van 15 juni

Dit akkoord van 28 mei kan bekeken worden als een tussentijds akkoord. De bedoeling van de sociale partners was om alleszins de nodige rechtszekerheid te bieden voor de komende zomermaanden. De G10 heeft zich geëngageerd om tegen 15 juni een volgend pakket aan maatregelen overeen te komen. Dit pakket zal naar alle waarschijnlijkheid ook nieuwe maatregelen bevatten. Vermits deze Vrijuit werd afgesloten op 10 juni, verwijzen we je voor de actueelste informatie naar onze website www.aclvb.be.

Het akkoord van 28 mei omvat de volgende maatregelen:

  • De verlenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot en met 31.08.2020, met inbegrip van alle maatregelen ten voordele van werknemers en werkgevers.
  • De verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot en met 31.08.2020.
  • Het recht op en het niet-verminderen van de uitkering voor tijdelijk werkloze werknemers met een activiteit als zelfstandige of loontrekkende in bijberoep tot en met 31.08.2020.
  • De bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tot en met 31.08.2020 (inclusief neutralisering inschakelingsuitkeringen + neutralisering referteperiode artiesten).
  • Het behoud van 75% van de uitkering tijdelijke werkloosheid met loon in de land-, tuin- en bosbouwsectoren tot en met 31/08/2020.

De regering heeft daar enkele maatregelen aan toegevoegd, met name:

  • de btw-verlaging naar 6% in de horeca tot het eind van het jaar (behalve op alcoholische dranken)
  • de verlenging van de tijdelijke economische werkloosheid tot het eind van het jaar in de sectoren in moeilijkheden (horeca, cultuur, …), waarop ook de sociale partners hadden aangedrongen
  • de toekenning van een maandelijkse premie van € 50 gedurende 6 maanden (dus € 300 in totaal) voor gerechtigden op bijstandsuitkeringen
  • een cadeaucheque van € 300 die werkgevers kunnen toekennen aan hun werknemers

In verband met die laatste cheque hoopt de ACLVB dat achter de nobele bedoeling om de economie weer aan te zwengelen via de huishoudelijke consumptie, er geen nieuwe uitholling van de inkomsten voor de sociale zekerheid schuilgaat. Er zullen socialezekerheidsbijdragen op dat bedrag moeten betaald worden. Vanuit een rechtvaardigheidsprincipe rekent de ACLVB er wel op dat over de toekenning van die € 300 zal onderhandeld worden op het niveau van de sector of de onderneming. Zoveel mogelijk werknemers en werkneemsters moeten er kunnen van genieten opdat de maatregel daadwerkelijk een effect op de economie zou hebben.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart