Vrijuit 2019

Op deze pagina:

  Vrijuit december 2019

  • Zeker met de sociale zekerheid? Bij haar herbevestiging als nationaal secretaris stond Sabine Slegers stil bij de toekomst van de sociale zekerheid. Waar zitten de uitdagingen?
  • Leidinggevend personeel en kaderpersoneel: als het gaat over de sociale verkiezingen, gelden voor leidinggevend personeel en kaderpersoneel specifieke regels. Wie precies behoort tot die personeelscategorieën?
  • Gezondheidsdiensten ziek: de werknemers van de federale gezondheidsdiensten voerden eind oktober actie. “Het sociaal akkoord van 2017 is vandaag nog altijd dode letter!”
  • Halt aan sociale dumping: Eindelijk! Op 16 oktober vond de installatie van de Europese Arbeidsautoriteit plaats. Een belangrijke stap in de bestrijding van sociale dumping.
  • Tijdelijk werkloos door slecht weer: vrieskou verhindert dat er kan gemetst worden, overvloedige regen maakt het aanbrengen van wegmarkeringen onmogelijk, enz. Hoe zit het als je werkgever je arbeidsovereenkomst tijdelijk schorst wegens slecht weer?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit november 2019

  • Rechtvaardige transitie: de transitie naar een koolstofarme samenleving moet rechtvaardig gebeuren. Dat maakten de vakbonden andermaal duidelijk tijdens de global climate strike.
  • Waar sociale verkiezingen? In mei volgend jaar zullen opnieuw duizenden ondernemingen sociale verkiezingen organiseren. In welke bedrijven precies moet dat, volgens de wet?
  • Centen voor de sociale zekerheid: meer en anders. De voorbije jaren werden keer op keer gaten geslagen in de financiering van de sociale zekerheid. Daar moet een einde aan komen. De vakbonden weten hoe.
  • Kom op! Jonge werknemer en zin om meer te doen op het werk dan enkel en alleen je job? Dan stel je je toch kandidaat als werknemersafgevaardigde. “Aanrader!”, zeggen Thomas en Angelo.
  • Klusje klaren als werkloze: vrijwilligerswerk doen als werkloze, mag dat? Of je bijberoep blijven uitoefenen als je werkloos wordt? Welke activiteiten kan je verrichten zonder dat je werkloosheidsuitkering in gevaar komt?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit september-oktober 2019

  • Ben jij onze kandidaat? De volgende sociale verkiezingen vinden in mei plaats. Voldoe jij aan de wettelijke voorwaarden om kandidaat te zijn en past het DNA van een ACLVB-afgevaardigde bij jou? Kom op dan!
  • Privémail op het werk? In welke mate mag je werkgever je e-mail- en internetgebruik controleren? Mag je werkcomputer gecheckt worden? Wat zeggen wetgeving en rechtspraak over je privacy?
  • 100 jaar IAO: bij de Internationale Arbeidsorganisatie bliezen ze 100 kaarsjes uit. Hoe kan dit uniek samenwerkingsverband ook de volgende decennia relevant blijven?
  • In de sectoren: heel wat van wat werd voorzien in het pseudo-IPA, moet in de paritaire comités een concrete toepassing krijgen. Een beknopte stand van zaken over de sectorale onderhandelingen.
  • Sneller inschrijven: om werkloosheidsuitkeringen te kunnen ontvangen, dien je je als (ex)-werknemer tijdig in te schrijven bij de VDAB of Actiris. In uitvoering van de jobsdeal zijn sommigen nu verplicht zich vroeger in te schrijven.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit juni-juli 2019

  • Sociale verkiezingen 2020: voortaan kunnen ook uitzendkrachten hun stem uitbrengen en het wordt mogelijk om elektronisch te stemmen vanop de gebruikelijke werkpost. Nieuws in de reglementering over de sociale verkiezingen.
  • Index bijna 100 jaar: in 2020 is de index der consumptieprijzen een eeuw oud. De drie vakbonden dringen aan op het behoud van het huidig systeem van automatische loonindexering.
  • Tuchtsanctie: een werkgever kan een disciplinaire sanctie opleggen aan de werknemer die tekortkomingen begaat of foutieve gedragingen aan de dag legt.
  • Europees Vakverbond: Europese pijler van sociale rechten, herziening van de detacheringsrichtlijn, Europese Arbeidsautoriteit … het EVV bereikte heel wat vooruitgang op de weg naar een socialer Europa.
  • Mee met Comé: bijleren houdt je fris. Comé, de vormingsdienst van de ACLVB, heeft voor het komend cursusjaar terug een opwindend leeraanbod klaar. Maak je keuze en schrijf je in!

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit mei 2019

  • Loonwet: nu de maatregelen van het ontwerp-IPA zullen worden uitgevoerd, richten we ons op de herziening van de loonnormwet van 1996. Die wet stemt niet meer overeen met de economische realiteit.
  • Belastingaangifte 2019: naar jaarlijkse gewoonte overlopen we de nieuwigheden van de belastingaangifte. Op het eerste gezicht lijken er niet al te veel codes bijgekomen. Schijn bedriegt.
  • Horecaplan: het Rekenhof onderzocht of de doelen van het Horecaplan 2015 zijn bereikt en of dat gebeurde zonder negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Helaas, onze bevindingen worden bevestigd!
  • Engagementen voor Europa: meer dan 200 vakbondsmensen konden hun bekommernissen voor een socialer Europa voorleggen tijdens een forum met Belgische kandidaten voor de Europese verkiezingen.
  • Inschakelingsuitkeringen: wanneer je als jonge werkloze niet onmiddellijk je weg vindt op de arbeidsmarkt, kan je inschakelingsuitkeringen krijgen. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om er recht op te hebben?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit april 2019

  • Koopkracht: in tegenstelling tot wat de coalitiepartijen beweren, is de koopkracht gedaald onder het bewind van de regering-Michel. En dat in een periode van economische hoogconjunctuur. Feiten en cijfers onder de loep.
  • Baas is baas? Kan mijn werkgever eenzijdig mijn loon verminderen, mijn functie of plaats van tewerkstelling wijzigen? Hoe kan ik reageren als hij of zij de arbeidsvoorwaarden van mijn contract eenzijdig verandert?
  • Transparant en voorspelbaar: een nieuwe Europese richtlijn moet werknemers meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden garanderen, ook voor wie in atypische arbeidsvormen aan de slag is.
  • Werk werkbaar maken: heb jij een job die vol te houden is en waarin je kan bijleren? Te veel werknemers niet, zo blijkt. De Vlaamse regering en de sociale partners zetten hun schouders onder het Actieplan Werkbaar Werk.
  • Outplacement voor 45-plussers: cao 82 legt een recht op outplacement vast voor ontslagen werknemers vanaf 45 jaar. Wat is outplacement, wie heeft er recht op, wie kan worden vrijgesteld, en wat zijn de sancties bij een inbreuk?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit maart 2019

  • Staking: de vakbondsacties van 13 februari bleken een groot succes. Logisch: de werknemers hadden gegronde redenen om het werk neer te leggen. Intussen bereikten de sociale partners een akkoord.
  • Nog geen gelijkheid m/v: de cijfers liegen niet: de tewerkstellingsgraad van vrouwen blijft lager dan die van mannen, de loonkloof geraakt niet gedicht en vrouwen nemen meer dan mannen zorgtaken op.
  • Overuren niet uitbetaald? Gepresteerde overuren worden door de werkgever niet altijd correct uitbetaald. Hoe zit het met de bewijslast bij onenigheid over je loon voor gepresteerde overuren?
  • CETA: CETA, het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie, dreigt nog voor de verkiezingen terug op de politieke agenda te staan. Opnieuw is sociale waakzaamheid geboden.
  • 65 jaar en werkloos: ben je 65 jaar of ouder, dan heb je in principe geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen, omdat je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt. Er zijn echter twee uitzonderingen op die leeftijdsvoorwaarde, waaronder een voor Belgische grensarbeiders.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit februari 2019

  • Vrij aanvullend pensioen: binnenkort kan wie werkt maar geen of slechts een beperkt aanvullend pensioen heeft, op eigen initiatief een tweedepijler-pensioen afsluiten. Interessante keuze?
  • Indexhervorming: wat hebben kookboeken, tatoeages en de huur van een studentenkamer gemeen? Het zijn een paar van de nieuwe 'getuigen' in de productenkorf voor de consumptieprijsindex.
  • Opzegtermijn: de wet over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden bracht grote wijzigingen mee voor de berekening van de opzegtermijn. Intussen is de wet meer dan 5 jaar oud, maar ze blijft voor interpretatie vatbaar.
  • Mobiliteit voor bankpersoneel: als enige sociale partner zette de ACLVB niet haar handtekening onder het
   protocol Talentmobiliteit voor medewerkers uit de banksector. Daar is een goede reden voor.
  • Medische overmacht: bij een ontslag omwille van medische overmacht hoeft de werkgever je geen opzegvergoeding te betalen en moet hij of zij evenmin een opzeggingstermijn respecteren. Vraag raad aan de ACLVB.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit januari 2019

  • Werkbaar werk: de arbeidsvoorwaarden in ons land worden aangetast. Om die trend een halt toe te roepen verzamelden de ACLVB, het ACV en het ABVV op 14 december voor het VBO.
  • Koopkracht: wie zegt dat de koopkracht van de Belgen door de maatregelen van de regering-Michel stijgt, ziet niet het volledige plaatje. Op de koop toe staan ons nog grote besparingen te wachten.
  • Absoluut nietige opzegging: wanneer de werkgever de werknemer ontslaat, kan de kennisgeving enkel gebeuren bij een aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot. Wat als dat gebeurt per gewone brief of door afgifte van een geschrift aan de werknemer?
  • Betere chocolade: met "Beyond Chocolate" zullen de Belgische vakbonden zich samen met de grote cacaobedrijven, de openbare sector en de ngo's inzetten voor een duurzame cacaoketen, die waardigheid garandeert voor de werknemers.
  • Werkloos door slecht weer: door barre winterse weersomstandigheden is het in bepaalde sectoren niet altijd mogelijk verder te werken. De werkgever kan dan de arbeidsovereenkomst tijdelijk schorsen. Wat moet je doen bij aanvang van die tijdelijke werkloosheid?

  Lees Online   Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart