Vrijuit 2021

Op deze pagina:

  Vrijuit december 2021

  Het begrotingsakkoord: wat is de impact op jou als werkloze?

  Het begrotingsakkoord: wat is de impact op jou als werkloze?

  Net zoals dat het geval was voor het regeerakkoord, zijn de verschillende maatregelen vaak erg vaag en vereisen de meeste verder overleg. We wachten nog op de verdere uitwerking en de concrete timing, maar vatten al enkele nieuwigheden met betrekking tot de arbeidsmarkt - sector werkloosheid voor je samen.

  Lees meer

  De ACLVB werkt mee aan je sociale bescherming

  De ACLVB werkt mee aan je sociale bescherming

  Op 22 oktober organiseerde de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het online event “Tree of Trust”. De ministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne en David Clarinval maakten de balans op van de essentiële rol van de sociale zekerheid tijdens de coronacrisis.
   

  Lees meer

  Begroting 2022: maatregelen omtrent de arbeidsmarkt

  Begroting 2022: maatregelen omtrent de arbeidsmarkt

  Op 12 oktober bereikte de regering-De Croo haar langverwachte begrotingsakkoord, waarbij ook allerhande andere maatregelen omtrent de hervorming van de arbeidsmarkt mee het bad werden in getrokken. Die maatregelen zitten nog slechts in het stadium van politieke besluitvorming.

  Lees meer

  Kijk je aanslagbiljet steeds goed na
   

  Kijk je aanslagbiljet steeds goed na

  Sinds eind augustus verstuurt de FOD Financiën volop aanslagbiljetten. Bij 2,7 miljoen Belgen zal dit najaar het aanslagbiljet niet meer verstuurd worden op papier maar wel digitaal via de e-box, de elektronische brievenbus gekoppeld aan je persoonlijk mailadres.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Minimumloon
  • Rechtvaardige transitie

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit november 2021

  Akkoord over (laatste) verlenging coronasteun voor tijdelijk werklozen

  De federale regering heeft een akkoord bereikt over de gerichte verlenging van een aantal corona-steunmaatregelen. Het gaat om een laatste verlenging, die zal gelden tot eind dit jaar. Het gaat onder meer om het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  Lees meer

  Ook platformwerkers verdienen waardige arbeidsomstandigheden

  In ons land zijn tienduizenden mensen actief in de platformeconomie. Het zijn de fietskoeriers, de chauffeurs, de klussers, enz. die tegen betaling diensten leveren, maar die niet voorkomen in de officiële arbeidsstatistieken. ACLVB is bekommerd over het lot van platformwerkers.

  Meer weten

  Aandachtspunten van de sociale partners bij de vergroening van de mobiliteit

  De politieke beleidsmakers organiseren de vergroening van de mobiliteit via fiscale en sociale hefbomen. Verlies de realiteit waarmee werknemers en bedrijven te maken hebben echter niet uit het oog, zo vragen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in hun advies.

  Lees meer

  De winstdeelnames swingen de pan uit, de lonen blijven laag

  De door de wet van 1996 opgelegde loonnorm creëert een ondraaglijk gevoel van onrechtvaardigheid. Loonstijgingen worden beperkt tot 0,4%, terwijl de regeringen geen enkele beperking opleggen omtrent de winstdeelnames voor aandeelhouders.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit
   

  • Pensioenhervorming
  • Geen indexering meer
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit september-oktober 2021

  De loonwet moet absoluut gewijzigd worden
   

  De wet van 26 juli 1996, ook wel gekend als de Loonnormwet, zorgt er ondertussen al 25 jaar voor dat Belgische werknemers geen eerlijk deel van de winsten van de ondernemingen waarin zij werken kunnen krijgen. En sinds 2017 is het hek helemaal van de dam: door allerhande kunstmatige ingrepen is er nauwelijks marge.

  Lees meer

  Pensioenhervorming: geen sloganeske communicatie maar een visie én een discussie ten gronde

  ACLVB betreurt de sloganeske communicatie aan het begin van dit schooljaar. Het pensioendossier is een complex dossier. Het moet in zijn volledigheid benaderd worden én gedragen door de sociale partners. ACLVB verwacht dan ook een snelle uitnodiging om aan tafel te gaan.

  Lees meer

  Werkgelegenheidsconferentie 2021: volledige loopbaan moet werkbaar zijn om harmonieus te eindigen

  Minister van Werk Dermagne heeft de werkgelegenheidsconferentie in het teken gesteld van een harmonieus loopbaaneinde. Belangrijk voor de ACLVB: het debat moest betrekking hebben op de hele beroepsloopbaan, als we willen dat die in de best mogelijke omstandigheden eindigt.

  Lees meer

  Studeren tijdens werkloosheid

   

  Je bent volledig werkloos en je zou graag studies aanvatten. Onder bepaalde voorwaarden kan je een vrijstelling krijgen. Tijdens je studies ontvang je dan verder je werkloosheidsuitkering en word je vrijgesteld van een aantal reglementaire verplichtingen.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit
   

  • Alternatieve piste voor verenigingswerk
  • Fit for 55
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit juni-juli 2021

  Vlaanderen trekt de kaart van de jongeren
   

  Opnieuw een jaar zonder Vlaams Regionaal Comité omwille van de coronacrisis? Nee, dat kon de Vlaamse Regionale niet laten gebeuren. Vlaams Gewestsecretaris Gert Truyens en Adjunct Gewestsecretaris Thierry Vuchelen kozen daarom voor een comité via een livestream.

  Lees meer

  We verwelkomen je graag opnieuw in De Panne!

  Gedurende 8 maanden werd er hard gewerkt in de ACLVB-vakantieappartementen in De Panne om ze een totale make-over te bezorgen. Ramen, vloeren, keukens, badkamers, meubilair, wifi, … noem maar op, het werd allemaal vernieuwd. Het resultaat is dan ook verbluffend!
   

  Lees meer

  Recht op vakantie als werkzoekende?

  Net als werknemers hebben ook werklozen recht op vier weken vakantie per jaar.

  Als werkloze moet je tijdens deze periode niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en mag je in het buitenland verblijven. Vakantiedagen duid je aan op je controlekaart met de letter “V”.
   

  Lees meer

  Wet van 1996 moet herzien worden om IPA weer van betekenis te maken

  De wet op de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen verhindert elke serieuze loondiscussie onder sociale partners. De werkgevers hebben er geen enkel belang bij te onderhandelen, zozeer is de berekeningswijze van de loonmarge voordelig voor ze.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit
   

  • Ontwerp van sociaal akkoord
  • De controlearts
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit mei 2021

  Wat brengt telewerk bij jou teweeg?
   

  Wat brengt telewerk bij jou teweeg?

  Lockdown na lockdown zijn vele duizenden werknemers al maandenlang aan het telewerken. Ben ook jij een thuiswerker? Draag zorg voor jezelf. Bij de ACLVB willen we dat je je goed blijft voelen doorheen alle fases van je loopbaan.
   

  Lees meer

  De onderhandelingen van de laatste kans voor 1 mei

  Mario Coppens, Nationaal Voorzitter ACLVB

  Hoeveel tijd is er niet vergeefs verspild voor deze terugkeer naar de basis! De federale regering heeft het kader voor de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord bepaald om de sociale partners een laatste kans te bieden om tot een akkoord te komen.

  Lees meer

  Vooruitzichten voor eindeloopbanen

   

  Het interprofessioneel akkoord (IPA) legt ook het interprofessioneel kader voor de eindeloopbanen vast. Verschillende scenario's liggen op tafel. Doel is telkens de mogelijkheid te bieden om op een fatsoenlijke leeftijd te kunnen vertrekken naargelang je situatie.

  Lees meer

  Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval: controlemogelijkheden van de werkgever

  Als je niet kan werken omdat je ziek bent of een ongeval voorhad, welke mogelijkheden heeft je werkgever dan om je arbeidsongeschiktheid te controleren?

   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit
   

  • Via meer loontransparantie naar gelijke lonen
  • Aangifte in de personenbelasting 2021
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit april 2021

  Waarom de ACLVB een interprofessioneel akkoord wil

  De ACLVB steunt de informatieacties over de noodzaak om tot een interprofessioneel akkoord 2021/2022 te komen. Wij roepen niet op tot een werkonderbreking. Allereerst willen wij de bevolking voldoende informeren over de kwesties die voor het IPA aan de orde zijn en over de invloed van de verloning op de vormen van uitgestelde bezoldiging.

  Lees meer

  Vergoedingen bij telewerk: wat zegt de fiscus?

  Hoe zit het fiscaal met de tussenkomsten van de werkgever in je kosten voor telewerk? Mag je als thuiswerker je kostenforfait combineren met een terugbetaling van je kosten voor kantoormateriaal? De fiscale administratie zette onlangs de puntjes op de i.

   

  Lees meer

  Pensioenen: berekeningsplafond in 4 stappen verhoogd

  Om solidariteit tussen lage en hoge lonen te realiseren, is het mogelijk dat je jaarlijks loon niet volledig in aanmerking genomen zal worden. Men spreekt in dat geval over ‘het berekeningsplafond’.

   

  Lees meer

  Verlenging soepele coronawerkloosheid tot 30 juni 2021

  De federale regering heeft beslist om een aantal steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis te verlengen tot eind juni 2021. Het gaat onder meer om het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid voor werknemers die vanwege de coronacrisis zonder werk zitten.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit
   

  • Meer mogelijk met ecocheques
  • Platformwerkers
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit maart 2021

  Cao 149 regelt het aanbevolen of verplichte telewerk in het kader van de coronacrisis

  De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de cao nr. 149 betreffende het aanbevolen of verplichte telewerk in het kader van de coronacrisis goedgekeurd. Zo komt er meer duidelijkheid omtrent de arbeidsvoorwaarden bij telewerk: uurroosters, controle, werklast, welzijn, arbeidsongevallen, …
   

  Lees meer

  Door corona tijdelijk werkloos? Wat betekent dat fiscaal?

  In december 2020 waren er nog steeds meer dan 355.000 mensen tijdelijk werkloos. Niet meer de hoge piek zoals in april en mei vorig jaar, maar het gaat toch nog steeds om een aanzienlijk aantal. Wat zijn de fiscale gevolgen en welk effect zal dit hebben op het volgend aanslagbiljet?
   

  Lees meer

  Thuiswerk: een zaak van vrouwen?
   

  In haar rapport " Working from home: from invisibility to decent work" doet de Internationale Arbeidsorganisatie een onmiskenbare vaststelling: thuiswerk – zowel industriële huisarbeid, telewerk als thuiswerk via digitale platforms – wordt vooral door vrouwen gedaan.
   

  Lees meer

  Europa buigt zich over het recht om offline te zijn

  Het Europees Parlement erkent de noodzaak van het recht voor werknemers in de EU om buiten de werkuren offline te zijn … maar vraagt de Commissie om elk wetgevend initiatief op dat vlak met drie jaar uit te stellen.

   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit
   

  • Vaccinatieverlof
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit februari 2021

  5 weetjes voor tijdelijk werklozen

  5 regelingen in verband met tijdelijke werkloosheid op een rij.

  Misschien ook nuttig voor jou?
   

  Lees meer

  Overal waar mogelijk de koopkracht verhogen

  Bijzondere tijden vragen bijzondere onderhandelingen. Het IPA moet werknemers toekomstperspectieven bieden en hen helpen de crisis te overwinnen.

  Lees meer

  Hogere bedrijfsvoorheffing op pensioen vanaf 2021

  Vanaf 2021 betalen gepensioneerden meer bedrijfsvoorheffing op hun pensioen. Dat gebeurt naar aanleiding van ruim wat klachten van gepensioneerden die bij de eindafrekening van hun personenbelasting moesten bijbetalen.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Kandidaten en verkozenen beschermd
  • Digitale kloof
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit januari 2021

  De ACLVB-kandidaten wonnen op alle fronten

  Fantastisch! + 7,85% in de Ondernemingsraden! En + 7,51% in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk! Dankzij de kandidaten op de ACLVB-lijsten is de Liberale Vakbond erin geslaagd zijn groei verder te zetten, zowel in stemmen als qua aantal mandaten.
   

  Lees meer

  Slachtoffer van een faillissement? De ACLVB staat je bij!

  Ben jij werknemer van een onderneming die failliet wordt verklaard? Dan zit je plots met tientallen vragen. Weet dat de Liberale Vakbond voor je klaarstaat in deze moeilijke periode. Het is hoe dan ook heel belangrijk om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten als ‘schuldeiser’.
   

  Lees meer

  Geen cadeau onder de kerstboom voor de 480.000 bedienden van het pc 200

  In het pc 200 hebben de werkgevers geweigerd om de dagen tijdelijke werkloosheid corona gelijk te stellen. Dit betekent een verlies op de eindejaarspremie van 480.000 bedienden. Ook al kon er op sectorvlak geen akkoord worden bereikt, bedrijfsakkoorden blijven mogelijk.
   

  Lees meer

  Feestdagen en tijdelijke werkloosheid door corona

  Met het eindejaar in zicht kunnen we weer uitkijken naar enkele betaalde feestdagen. Als tijdelijk werkloze heb je evengoed recht op een vergoeding voor wettelijke feestdagen, maar wie zal die betalen? Je werkgever of de RVA? De uitkomst is niet onbelangrijk.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Vakbonden in overleg met Europese parlementsleden
  • Leidende functie of vertrouwenspost
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart