banner-pc-200-eindejaarspremie.jpg

Geen cadeau onder de kerstboom voor de 480.000 bedienden van het pc 200

03/12/2020 - 15u

De sociale partners van de verschillende sectoren hebben gesprekken gevoerd over de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid corona voor de berekening van de eindejaarspremie. In het pc 200 hebben de werkgevers formeel geweigerd om de dagen tijdelijke werkloosheid corona gelijk te stellen. Dit betekent een aanzienlijk verlies op de eindejaarspremie van 480.000 bedienden. 

Als gevolg van de coronacrisis werden vele werknemers van de ene op de andere dag tijdelijk werkloos.  Tot dat moment hadden velen (zoals bijvoorbeeld de werknemers uit de bediendenwereld) hiermee nog niet of slechts in geringe mate te maken gekregen. Veel sectoren en bedrijven hadden immers nog nooit gedeeltelijke werkloosheid gekend.
 
Het probleem is dat bijna geen enkele cao in de sectoren die wij vertegenwoordigen een gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid voorzag voor de toekenning van de eindejaarspremie... wat relatief logisch is aangezien bij de bedienden nog maar weinig van tijdelijke werkloosheid gebruik werd gemaakt.
 
De vakorganisaties hebben op interprofessioneel en vervolgens sectoraal niveau meermaals garanties gevraagd voor de betaling van de eindejaarspremies. Onder meer in de sector van het pc 200 werden gesprekken gevoerd. De werknemersvertegenwoordigers eisten dat er een volledige eindejaarspremie zou worden betaald, ook al waren de werknemers tijdens de crisis periodiek tijdelijk of economisch werkloos geweest. Die vraag werd door de werkgevers van tafel geveegd. We betreuren dit ten zeerste, net als het feit dat het sociaal fonds niet tussengekomen is (zoals wel het geval was in andere paritaire comités) om de kost van de gelijkstelling te verdelen.
 
Concreet wil dit dus zeggen dat de eindejaarspremie van de werknemers van het pc 200 een stuk lager zal liggen want zij krijgen niets voor de dagen waarop ze tijdelijk werkloos wegens overmacht zijn geweest. Ook al kon er dan op sectorvlak geen akkoord worden bereikt, toch blijven bedrijfsakkoorden mogelijk.
 
Volgens de laatste informatie van de regering zou de RVA tussenkomen en een compensatie betalen. Maar het staat vast dat dit het financiële verlies van de benadeelde werknemers niet volledig zal compenseren. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart