Studeren tijdens werkloosheid

09/09/2021 - 14u

Je bent volledig werkloos en je zou graag studies aanvatten. Onder bepaalde voorwaarden kan je een vrijstelling krijgen. Tijdens je studies ontvang je dan verder je werkloosheidsuitkering en word je vrijgesteld van een aantal reglementaire verplichtingen.

Voor welke studies kan je een vrijstelling verkrijgen?

We bespreken hier de studies met volledig leerplan overdag. Dat zijn studies die ingericht of erkend worden door een Gemeenschap en die
je volgt in het secundair onderwijs of in het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten). Naast studies met volledig leerplan kan je, als je aan de voorwaarden voldoet, ook een vrijstelling krijgen voor het volgen van bijvoorbeeld een opleiding tot zelfstandige of een beroepsopleiding via de VDAB/Forem/Actiris of ADG.
 

Waar kan je de vrijstelling verkrijgen?

In het kader van de staatshervorming hebben de Gewesten de bevoegdheid in verband met deze vrijstelling overgenomen. Dit betekent dat het niet langer de RVA is die beslist of je een vrijstelling krijgt, maar de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Dat is de  DAB/Forem/
Actiris of ADG, afhankelijk van je woonplaats.

Het is nog steeds de RVA die bevoegd is om vast te stellen of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering en hoeveel die uitkering bedraagt.
 

Waar kan je inlichtingen inwinnen?

Voor inlichtingen met betrekking tot de vrijstelling kan je terecht bij je ACLVB-secretariaat. Je vindt ook informatie op de website van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Voor inlichtingen over je concrete dossier kan je die dienst ook contacteren via mail en/of
telefoon.

Je woont in Bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
Vlaams Gewest VDAB
www.vdab.be/vrijstellingen
tel. 0800 30 700
info@vdab.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ACTIRIS
www.actiris.be
tel. 0800 35 123
Duitstalige Gemeenschap ADG
www.adg.be/dispenses
tel. 087 63 89 00
Waals Gewest FOREM
www.leforem.be/dispenses
dispenses@forem.be
tel. 0800 93 94

 
Van welke verplichtingen ben je vrijgesteld?

Indien je een vrijstelling hebt verkregen voor het volgen van studies, dan ben je vrijgesteld van bepaalde verplichtingen als werkzoekende. De inhoud van de vrijstelling hangt af van je woonplaats.

Woon je in Brussel of in Vlaanderen of in een Duitstalige gemeente, dan

  • moet je ingeschreven blijven als werkzoekende
  • ben je onderworpen aan specifieke regels inzake de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
  • mag je een aangeboden dienstbetrekking weigeren
  • moet je niet actief naar werk zoeken

Woon je in Wallonië, dan

  • moet je niet meer ingeschreven blijven als werkzoekende
  • mag je een aangeboden dienstbetrekking weigeren
  • moet je niet actief naar werk zoeken

Welke verplichtingen moet je naleven tijdens de vrijstelling?

Je moet zonder arbeid en loon zijn
Je hebt geen recht op een werkloosheidsuitkering als je nog werkt of tijdens een periode waarin je nog recht hebt op loon (bv. een verbrekingsvergoeding, vakantiegeld, …).

Je moet de voordelen toegekend tijdens de studie aangeven
De voordelen toegekend in het kader van of ingevolge een opleiding, studies of een stage moeten aangegeven worden bij je ACLVB-secretariaat. Deze voordelen kunnen gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat je een vrijstelling hebt gekregen van de gewestinstelling. De cumul is dan toegelaten, maar slechts in beperkte mate.

Het dagbedrag van je werkloosheidsuitkering zal worden verminderd met het gedeelte van het nettobedrag van de dagelijkse vergoeding dat, indien de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep, 31,89 euro (geïndexeerd bedrag) en, in de andere gevallen, 14,83 euro (geïndexeerd bedrag) overschrijdt.
Indien je het maandelijkse bedrag van je vergoeding deelt door 26, dan krijg je het dagbedrag van die vergoeding.

Je moet een controlekaart invullen
Je hebt de keuze tussen een papieren controlekaart (te verkrijgen via je ACLVB-secretariaat) of de elektronische controlekaart.

Je moet arbeidsgeschikt zijn
Ben je arbeidsongeschikt, dan kan je geen werkloosheidsuitkeringen genieten. In geval van ziekte moet je binnen de 48 uren een
doktersattest aan je ziekenfonds bezorgen. Zij zullen je tijdens je ziekte uitbetalen.

Je moet in België verblijven
Om werkloosheidsuitkeringen te krijgen, moet je in België verblijven. Uitzonderlijk mag je tijdelijk in het buitenland verblijven om een stage te volgen in het kader van je opleiding.
 

Wat moet je doen op het einde van de vrijstelling?

Woon je in Brussel of in Vlaanderen of in een Duitstalige gemeente, dan moet je je op het einde van de vrijstelling niet opnieuw inschrijven als werkzoekende, behalve als de opleiding gevolgd wordt door een niet-vergoede werkloosheidsperiode van minstens 28 dagen.

Woon je in Wallonië, dan moet je je op het einde van de opleiding opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Gebruik je nog een papieren controlekaart, kom dan ook eens langs bij je ACLVB-secretariaat. Na je opleiding moet je in sommige gevallen immers een andere controlekaart gebruiken.
 

Studies volgen zonder vrijstelling?

Als je geen vrijstelling krijgt voor het volgen van studies met volledig leerplan en je die studies toch wil starten, dan verlies je het recht op uitkeringen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart