banner-gelijkstelling-vakantie.jpg

Akkoord over gelijkstelling tijdelijke werkloosheid 2022 voor jaarlijks vakantie

06/04/2023 - 15u

Politiek akkoord

Na het sociaal akkoord over de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid in 2022 voor de opbouw van vakantierechten voor bedienden en arbeiders is er nu ook een politiek akkoord over deze kwestie. Arbeiders en bedienden die als gevolg van corona, de overstromingen in 2021 of door de oorlog in Oekraïne tijdelijk werkloos waren in 2022 verliezen hierdoor geen vakantiedagen en vakantiegeld in 2023.

De gelijkstelling van deze dagen tijdelijke werkloosheid maakt deel uit van het begrotingsakkoord dat de federale regering vorige week heeft gesloten. De regering hiermee de vraag van de sociale partners gevolgd.  Bovendien heeft de federale regering ook een budget voorzien om een deel van de kosten te betalen die deze gelijkstelling met zich meebrengt.

Bedienden en arbeiders, die tijdelijk werkloos waren in 2022, moeten zich dus geen zorgen maken. Ze verliezen geen vakantiedagen of vakantiegeld in 2023.

Sociaal akkoord van 28 maart

Eind maart waren de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad al tot een unaniem advies gekomen over de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor opbouw van vakantierechten in 2022.

Het is de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, die een ontwerp van KB heeft opgemaakt om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona gelijk te stellen voor de opbouw van vakantierechten in 2022. De minister vroeg over dit ontwerp een advies aan de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad.

De sociale partners zijn in de Nationale Arbeidsraad vervolgens snel tot een gemeenschappelijk advies gekomen waarin onder andere de vraag wordt gesteld om, naast overmacht als gevolg van corona, ook de dagen tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen in 2021 én de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht door de oorlog in Oekraïne gelijk te stellen voor de opbouw van vakantierechten in 2022.

Zonder dit KB van de minister en het unaniem advies van de sociale partners zouden veel bedienden en arbeiders vakantie én vakantiegeld verliezen in 2023. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart