Tijdelijk werkloos? De elektronische controlekaart eC3.2

18/09/2023 - 14u

Sinds mei 2018 gebruikt een geselecteerde groep werknemers van enkele pilootbedrijven de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid (eC3.2). Sinds 1 september 2023 is de pilootfase beëindigd, en wordt de toepassing opengesteld voor algemeen gebruik door tijdelijk werklozen. Wat is het, hoe krijg je toegang en hoe werkt de applicatie? We leggen het voor je uit.
 

Wat is het?

De elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid (eC3.2) is een beveiligde onlinedienst van de sociale zekerheid waartoe enkel jij als tijdelijk werkloze toegang hebt. Je gebruikt de onlinedienst om je controlekaart tijdelijke werkloosheid in te vullen, te raadplegen, te wijzigen en te versturen. Op basis van de elektronische kaart wordt je tijdelijke werkloosheid gecontroleerd en uitbetaald.

Om gebruik te maken van de toepassing moet je aangesloten zijn bij een uitbetalingsinstelling, bijvoorbeeld ACLVB. Bovendien is er een akkoord nodig tussen jou en je werkgever of is het gebruik van de toepassing in de onderneming voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), of door het arbeidsreglement.

Het gaat om een mogelijkheid, geen verplichting om digitaal te werken. Voorlopig blijft ook de papieren variant van de controlekaart bestaan wanneer er geen akkoord is voor het gebruik van de eC3.2.
 

Toegang?

De elektronische controlekaart wordt beschikbaar gesteld via de portaalsite van de sociale zekerheid, de website van ACLVB of via de eC3.2 app. Inloggen kan eenvoudig via Itsme of eID.

Er verschijnt een foutboodschap indien je werkgever het gebruik van de elektronische controlekaart niet toelaat of wanneer er voor jou geen Dimona-gegevens gekend zijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid.

Bij het eerste gebruik van de toepassing zal je een elektronische verklaring op eer aangeboden krijgen. Daarbij bevestig je onder meer dat je vanaf de geselecteerde maand
zal gebruikmaken van de elektronische kaart. Dit gebruik geldt voor onbepaalde duur, voor alle maanden waarin je een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvraagt.

opgelet! Bij een andere werkgever of bij verandering van werkgever kan je de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid enkel verder gebruiken indien ook bij deze andere of nieuwe werkgever het gebruik daarvan is voorzien in een individueel akkoord, door een cao of door het arbeidsreglement. Is dit niet het geval, neem dan onmiddellijk contact op met je ACLVB-secretariaat.
 

Hoe werkt de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid EC3.2?

De controlekaart eC3.2 ziet er iets anders uit dan de papieren versie, maar is eenvoudig te gebruiken. Er is één kalender per maand waarop je arbeidsdagen, ziektedagen, vakantiedagen en andere niet-vergoedbare dagen online of via de app kan aangeven. Vul de kaart in vanaf je 1e dag tijdelijke werkloosheid (of vanaf het begin van de maand indien je in de bouwsector werkt), tot op het einde van de maand.

Per dag kan je meerdere situaties aanduiden, mochten die zich voordoen. Er is zelfs de mogelijkheid om bepaalde situaties te specifiëren, bijvoorbeeld collectieve vakantie of
individuele vakantie, arbeid bij een andere werkgever enz. Wil je nog extra informatie meegeven, dan is ook daar ruimte voor voorzien.

Heb je je vergist bij het invullen van de kaart? Geen probleem, een vergissing kan je via de elektronische controlekaart makkelijk rechtzetten tot zolang de kaart niet is ingediend. Je verstuurt de controlekaart elektronisch naar ACLVB vanaf de vroegste toegestane bevestigingsdatum aangeduid op de kalender. Onmiddellijk volgt een bevestiging en ben je dus gerust dat de kaart is ingediend.

Meer info?

Met vragen over het invullen van je kaart kan je altijd bij je ACLVB-secretariaat terecht.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart