banner-pensioenhervorming.jpg

Pensioenhervorming: geen sloganeske communicatie maar een visie én een discussie ten gronde

03/09/2021 - 13u

De ACLVB betreurt ten zeerste de sloganeske communicatie aan het begin van dit schooljaar. Het pensioendossier is een complex dossier. Het moet in zijn volledigheid benaderd worden én gedragen door de sociale partners. De Liberale Vakbond verwacht dan ook een snelle uitnodiging om aan tafel te gaan en om zich te kunnen uitspreken. De details van de pensioenhervorming zijn ons vooralsnog niet bekend, maar voor de ACLVB is het nu al duidelijk waaraan dit moet beantwoorden. Rechtvaardige en betaalbare pensioenen zijn onlosmakelijk verbonden met een:
 

Volwaardig tewerkstellingsbeleid

  • Meer kwalitatieve jobs en werkbare loopbanen, mogelijk gemaakt via deeltijdse arbeid, landingsbanen en tijdskrediet. Deze mogen geenszins  een nadeel betekenen voor het latere pensioen;
  • De pensioenhervorming kan niet zonder een ernstige discussie over zware beroepen;
     

Rechtvaardige pensioenberekening en verantwoordelijkheid van ieder van ons

  • werknemers die ziek of recent meer dan een jaar werkloos zijn door Corona mogen niet nog eens de gevolgen dragen in hun pensioenberekening;
  • werknemers, met bijzondere aandacht voor vrouwen op de arbeidsmarkt, die zorgtaken opnemen en daardoor minder werken, mogen niet de gevolgen dragen in hun pensioenberekening:
  • werknemers, slachtoffer van een herstructurering en actief op zoek naar werk, mogen niet de gevolgen dragen in hun pensioenberekening;
  • werkzoekenden moeten kunnen rekenen op een rechtvaardig activeringsbeleid gericht op vooral een fatsoenlijke begeleiding tijdens de loopbaan en dus niet enkel sanctioneren in de pensioenen.
     

Democratisering van het aanvullend pensioen

Naast een degelijk wettelijk pensioen is het aanvullend pensioen een belangrijke pijler voor de draagkracht van het pensioensysteem.  De ACLVB zal dus nooit contractbreuk aanvaarden indien men morrelt aan de bestaande fiscaliteit.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart