banner-pensioenhervorming_2.jpg

De grote pensioenhervorming is een feit … of toch niet?

06/04/2024 - 12u

Gisteren heeft het parlement enkele nieuwe regels in het kader van de pensioenhervorming goedgekeurd. Concreet gaat het onder meer over de invoering van een pensioenbonus voor wie langer werkt dan verplicht, over strengere regels voor de toegang tot het minimumpensioen en over een verhoging van de bijdrage ten laste van werkgevers op de hoogste aanvullende pensioenen. Ook zijn er wijzigingen aan het ambtenarenpensioen.

Wat betreft de pensioenbonus, willen we benadrukken dat we elke versterking van de pensioenen toejuichen. We betreuren echter dat gekozen is om deze versterking afhankelijk te stellen van langer doorwerken na vervroegde pensionering. Deze maatregel kan ook niet los gezien worden van het einde loopbaandebat. Het werk werkbaar houden is een stokpaardje van de ACLVB. Op vandaag hebben werknemers in zware jobs en kort geschoolden vaak niet de mogelijkheid om langer te werken, waardoor ze de facto uitgesloten worden van de pensioenbonus

Een voldoende hoog minimumpensioen is noodzakelijk om mensen uit de armoede te houden en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Daarnaast verdedigt de ACLVB ook het verzekeringsprincipe, dat er moet voor zorgen dat werknemers een gelijkaardige levensstandaard kunnen behouden eens ze met pensioen zijn. Vanaf 2025 wordt de toegang tot het minimumpensioen gekoppeld aan een bijkomende voorwaarde van effectief gewerkte dagen. Slechts enkele vormen van inactiviteit worden gelijkgesteld als effectieve tewerkstelling. Het hebben van voldoende ziektedagen zorgt dan weer voor een vermindering van het aantal aan te tonen effectief gewerkte dagen. De ACLVB stelt vast dat onze pensioenreglementering nog complexer en nog minder transparant is geworden.

De hogere bijdrage op de aanvullende pensioenen is een socialezekerheidsbijdrage die door de werkgever betaald wordt en geldt enkel voor de hoogste aanvullende pensioenen. Dat lijkt voor de werknemers niet zo erg, maar het maakt de tweede pijler misschien minder populair. De ACLVB ijvert al lang voor een degelijk aanvullend pensioen, voor iedereen, in elke sector!

De hervormingsmaatregelen voeren ook een besparing door in het pensioen van bepaalde groepen van ambtenaren. In een volgende fase van de pensioenhervorming pleit de ACLVB er voor dat de verschillende stelsels (werknemers, ambtenaren en zelfstandigen) naar elkaar toegroeien.

De ACLVB vindt het belangrijk dat gelijkgestelde periodes worden afgestemd op de gezinsvormen die er vandaag bestaan. Daarom moeten we verder gaan met de pensioenhervorming en ook de link maken met de organisatie van de zorg voor ouderen in de maatschappij.

Hoewel er een aantal belangrijke stappen genomen zijn, is de pensioenhervorming voor de ACLVB niet af. De gewijzigde maatschappelijke realiteit zoals de stijging van het aantal  langdurig zieken, nieuwe samenlevingsvormen, overvolle rust- en verzorgingstehuizen, de dalende koopkracht en een steeds complexere regelgeving is met deze pensioenhervorming niet opgelost. Een echte grote pensioenhervorming dringt zich op.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart