Pensioenhervorming: akkoord bereikt door de regering

11/07/2023 - 08u

De kern heeft een akkoord bereikt op 9 juli 2023 over de pensioenhervorming. Een aantal van de maatregelen voor de werknemers werden al overeengekomen in het Zomerakkoord van 19 juli 2022. Dit wordt nu een stuk aangepast om het zomerakkoord betaalbaarder te maken en om meer rekening te houden met de verschillende loopbanen van mannen en vrouwen.  

In het zomerakkoord werd een voorwaarde van effectieve tewerkstelling van 20 jaar afgesproken. Er waren een aantal periodes die gelijkgesteld werden met effectieve tewerkstelling, waaronder moederschapsverlof, borstvoedingsverlof, palliatief verlof en periodes van inactiviteit vanwege handicap.

Met het huidig akkoord worden daar nog een aantal periodes aan toegevoegd, waaronder preventieve werkverwijdering, geboorteverlof, tijdelijke werkloosheid, de thematische verloven en het tijdskrediet met motief palliatieve zorgen en zorg voor een kind jonger dan 21 met een handicap.

Wat betreft de berekeningswijze van het minimumpensioen, werd de laatste verhoging van het bedrag al geschrapt omwille van besparingen. Dit wordt nu bevestigd door dit akkoord. De aangepaste berekeningswijze voor deeltijdse werknemers blijft behouden. Deze maatregel is er vooral voor vrouwen die deeltijds werkten voor de mogelijkheid van tijdskrediet bestond. Een 4/5 tewerkstelling zal voor maximaal 5 jaar gelijkgesteld worden aan een voltijdse tewerkstelling.

De (her)invoer van de pensioenbonus maakte al deel uit van het zomerakkoord. Er is beslist om deze netto uit te betalen en de keuze te laten om het bedrag in één keer te laten uitbetalen. Dit zou een bedrag opleveren van € 22 645 voor wie drie jaar langer blijft werken. Voor wie een lange loopbaan heeft, wordt voorzien in een specifieke regeling. 

Daarnaast wordt de “Wijninckx-bijdrage” op de aanvullende pensioenen opgetrokken van 3 naar 6%. Dit is een bijzondere socialezekerheidsbijdrage die verschuldigd is op de hoge aanvullende pensioenen. De werknemer betaalt deze bijdrage niet. Dit zou pas ingaan vanaf 1 januari 2028. Er is ook een correctie op de ZIV-bijdrage voor de kleine aanvullende pensioenen zoals voorzien in het akkoord van de sociale partners van 15 maart 2023. Ook voor de ambtenaren worden maatregelen voorzien. Zo wordt de perequatie beperkt tot maximaal 0.3% voor de gepensioneerde ambtenaren en zal het ziektepensioen hervormd worden.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart