banner-flexi-job-gepensioneerde.jpg

Flexi-job als gepensioneerde? Ja, maar onder bepaalde voorwaarden

02/05/2023 - 14u

Het is een vraag die onze medewerkers in de plaatselijke ACLVB-kantoren vaak gesteld wordt: kan ik als gepensioneerde een flexi-job doen? Het Advies- en Kenniscentrum Sociale Zekerheid van de Liberale Vakbond schetst de voorwaarden en grenzen van deze mogelijkheid.

Sinds 1 januari 2018 mogen gepensioneerden een flexi-job verrichten. Voor mensen die zich na hun 65ste nog fit voelen, kan deze formule interessant lijken om actief en onder de mensen te blijven, en makkelijker de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Het is namelijk legaal om een flexi-job te combineren met je pensioen. Besef wel dat deze vorm van werk vanuit vakbondsoogpunt niet wenselijk is, want flexi-jobs leiden tot een nivellering van de arbeidsvoorwaarden:

  • een onzeker en onstabiel contract, dat het model van het contract van onbepaalde duur als referentie in een sector ondermijnt
  • een hoge mate van flexibiliteit die van de werknemer wordt gevraagd
  • lonen die niet voldoen aan het sectorale minimum, waardoor sociale dumping in de hand wordt gewerkt
  • geen sociale bijdragen
  • bedreiging van de job van deeltijdwerkers

Online nagaan

Neem bovenstaande bedenking in overweging. Wens je niettemin een flexi-job te doen, dan bestaat er een eenvoudige manier om na te gaan of je in aanmerking komt. Log gewoon in op mycareer.be, via je identiteitskaart of Itsme. In het uitklapmenu ‘Mijn zone’ rechtsboven op de site vind je de rubriek ‘Mijn loopbaanmogelijkheden’. De pagina toont een groen kader als je in aanmerking komt voor een flexi-job, en een grijs kader als dat niet het geval is.

65 jaar of ouder

Ben je 65 jaar of ouder, dan kan je in bepaalde sectoren een flexi-job doen, namelijk die van de bakkerijen, chocolatiers, handel, hotels en restaurants, kappers en schoonheidszorg, sportsector, bioscopen, vermakelijkheidsbedrijven en sommige gezondheidsdiensten of diensten van de publieke zorgsector. Als je laatste werkgever in een van die sectoren werkzaam is, gelden volgende voorwaarden:

  • je mag je bij je laatste werkgever niet in een opzegtermijn, periode gedekt door een opzegvergoeding of ontslagcompensatievergoeding bevinden
  • je mag niet op hetzelfde moment tewerkgesteld zijn onder een andere arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van minimaal 4/5 van een voltijdse job bij de werkgever bij wie je de flexi-job uitoefent
  • je bent niet tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie je door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen

Als je een flexi-job wil doen bij een andere werkgever dan je laatste werkgever, dan moet je aan de laatste twee bovenstaande voorwaarden voldoen. Je pensioenuitkering mag je onbeperkt cumuleren met een inkomen uit een flexi-job, behalve als je uitsluitend een overlevingspensioen ontvangt; in dat geval gelden onderstaande grenzen van  toegelaten arbeid. Het grensbedrag moet mogelijk geproratiseerd worden in het jaar waarin je pensioen aanvangt.

Voorwaarden Kinderlast Activiteit als werknemer, ambtenaar of mandaat Zelfstandig of gemengd (werknemer en zelfstandig)
ouder dan 65 jaar met enkel een overlevingspensioen nee € 26 678,00 € 21 342,00
ja € 32 451,00 € 25 960,00

 
Opgelet! Indien de grenzen van toegelaten arbeid worden overschreden, zal er een terugvordering zijn van het uitbetaalde pensioenbedrag, via een vermindering of schorsing van de uitbetaling.

Jonger dan 65 jaar

Wie jonger is dan 65 jaar, kan ook een flexi-job bij zijn/haar laatste werkgever doen, mits hij/zij ten minste twee kalenderkwartalen geleden gepensioneerd was, en wanneer de werkgever behoort tot een van de sectoren waar flexi-jobs toegelaten zijn (zie hoger). Ook moet de betrokkene aan de drie hogergenoemde voorwaarden voldoen. Als je bij een andere werkgever dan je laatste werkgever wil werken, gelden de laatste twee van de drie voorwaarden.

Onder de 65 jaar kun je je pensioenuitkering alleen combineren met het inkomen uit je flexi-job als je bij aanvang van je rustpensioen 45 jaar loopbaan kunt aantonen. Is dat niet het geval, dan is er een grens aan je inkomen, bepaald zoals in volgende tabel. Het grensbedrag moet mogelijk geproratiseerd worden in het jaar waarin je pensioen aanvangt.

Voorwaarden Kinderlast Activiteit als werknemer, ambtenaar of mandaat Zelfstandig of gemengd (werknemer en zelfstandig)
jonger dan 65 jaar met uitsluitend een overlevingspensioen nee € 21 505,00 € 17 204,00
ja € 26 881,00 + € 5 376,00 per kind ten laste € 21 505,00 + € 4 301,00 per kind ten laste
jonger dan 65 jaar met een rustpensioen (en eventueel ook een overlevingspensioen) nee € 9 236,00 € 7 389,00
ja € 13 854,00 € 11 083,00

Ook hier geldt dat als deze grens wordt overschreden, het uitgekeerde pensioenbedrag wordt teruggevorderd door een vermindering of schorsing van de uitbetaling ervan.

Bij een terugvordering heb je altijd de mogelijkheid om een aanvraag tot kwijtschelding in te dienen bij de Pensioendienst. 

Meer info?

Vraag raad in je ACLVB-secretariaat!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart