banner-pensioenhervorming.jpg

Toelichtingen van minister Lalieux bij de pensioenbonus

21/09/2023 - 13u

Als gevolg van het akkoord over de pensioenhervorming van juli 2023 bleven nog heel wat vragen over de pensioenbonus onbeantwoord. Hoe die concreet zal worden toegepast, was tot nog toe niet duidelijk.

Op 12 september publiceerde minister Lalieux een persbericht op haar website dat een en ander toelicht. Belangrijk om aan te stippen is wel dat dit slechts een begin is van de uitvoering van de pensioenbonus, na de eerste lezing op de ministerraad. De sociale partners werden hierover ook nog niet geconsulteerd! De inhoud van de pensioenbonus kan dus nog wijzigen.

De kernpunten uit het persbericht:

 • Inwerkingtreding op 1 juli 2024“De eerste bonussen zullen beschikbaar zijn voor mensen die vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaan. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten gepensioneerden bewijzen dat ze, na de datum waarop ze vervroegd met pensioen konden, nog ten minste 6 maanden hebben gewerkt
 • Bedrag“het bedrag van de pensioenbonus is progressief en kan worden opgebouwd over maximaal 3 jaar. Het bedraagt 3.775 euro voor het eerste extra jaar dat gewerkt wordt na de vervroegde pensioendatum, 7.550 euro voor het tweede extra jaar en ten slotte 11.325 euro voor het derde opeenvolgende jaar, d.w.z. een totaalbedrag van 22.650 euro over drie jaar. De bonus zal standaard worden uitgekeerd in de vorm van een eenmalige betaling tijdens de eerste maanden na het opnemen van het pensioen. Maar gepensioneerden zullen er ook voor kunnen kiezen om de bonus in de vorm van een maandelijkse rente te ontvangen.”
 • Zware beroepen – lange loopbanen:  "Wie 43 of zelfs 44 jaar, heel vaak in zwaardere beroepen, heeft moeten werken om toegang te krijgen tot het vervroegd pensioen en besluit om nog een, twee of drie jaar te werken, kan rekenen op een extra stimulans. We geven hen, vanaf het eerste extra gewerkte jaar, meteen het bedrag van 11.325 euro per jaar. Dit betekent dat deze werknemers na 3 jaar recht hebben op een bonus van 33.975 euro netto!”
 • Stelsels: De bonus wordt beschikbaar in de drie stelsels: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. “Ook al kunnen sommige mensen, zoals leerkrachten, vroeger met pensioen gaan omdat ze een zwaar beroep uitoefenen, toch zullen zij recht hebben op dezelfde bonus als andere werknemers als ze hun loopbaan voortzetten. Dit is ten opzichte van het akkoord van juli een belangrijke beslissing voor deze beroepscategorieën, die essentieel zijn voor onze samenleving."

Andere elementen uit de pensioenhervorming die op de ministerraad werden besproken, zijn:

 • opwaardering van deeltijds werk bij de berekening van het pensioen
 • een bovengrens voor de perequatie van de hoogste pensioenen bij ambtenaren
 • de invoering van een voorwaarde van effectief werk voor toegang tot het minimumpensioen. Hieraan is een lijst toegevoegd van verlofperiodes die als ‘effectief werk’ worden beschouwd.

ACLVB volgt alle ontwikkelingen rond dit thema uiteraard van nabij op.Als gevolg van het akkoord over de pensioenhervorming van juli 2023 bleven nog heel wat vragen over de pensioenbonus onbeantwoord. Hoe die concreet zal worden toegepast, was tot nog toe niet duidelijk.

Op 12 september publiceerde minister Lalieux een persbericht op haar website dat een en ander toelicht. Belangrijk om aan te stippen is wel dat dit slechts een begin is van de uitvoering van de pensioenbonus, na de eerste lezing op de ministerraad. De sociale partners werden hierover ook nog niet geconsulteerd! De inhoud van de pensioenbonus kan dus nog wijzigen.

De kernpunten uit het persbericht:

 • Inwerkingtreding op 1 juli 2024“De eerste bonussen zullen beschikbaar zijn voor mensen die vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaan. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten gepensioneerden bewijzen dat ze, na de datum waarop ze vervroegd met pensioen konden, nog ten minste 6 maanden hebben gewerkt
 • Bedrag“het bedrag van de pensioenbonus is progressief en kan worden opgebouwd over maximaal 3 jaar. Het bedraagt 3.775 euro voor het eerste extra jaar dat gewerkt wordt na de vervroegde pensioendatum, 7.550 euro voor het tweede extra jaar en ten slotte 11.325 euro voor het derde opeenvolgende jaar, d.w.z. een totaalbedrag van 22.650 euro over drie jaar. De bonus zal standaard worden uitgekeerd in de vorm van een eenmalige betaling tijdens de eerste maanden na het opnemen van het pensioen. Maar gepensioneerden zullen er ook voor kunnen kiezen om de bonus in de vorm van een maandelijkse rente te ontvangen.”
 • Zware beroepen – lange loopbanen:  "Wie 43 of zelfs 44 jaar, heel vaak in zwaardere beroepen, heeft moeten werken om toegang te krijgen tot het vervroegd pensioen en besluit om nog een, twee of drie jaar te werken, kan rekenen op een extra stimulans. We geven hen, vanaf het eerste extra gewerkte jaar, meteen het bedrag van 11.325 euro per jaar. Dit betekent dat deze werknemers na 3 jaar recht hebben op een bonus van 33.975 euro netto!”
 • Stelsels: De bonus wordt beschikbaar in de drie stelsels: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. “Ook al kunnen sommige mensen, zoals leerkrachten, vroeger met pensioen gaan omdat ze een zwaar beroep uitoefenen, toch zullen zij recht hebben op dezelfde bonus als andere werknemers als ze hun loopbaan voortzetten. Dit is ten opzichte van het akkoord van juli een belangrijke beslissing voor deze beroepscategorieën, die essentieel zijn voor onze samenleving."

Andere elementen uit de pensioenhervorming die op de ministerraad werden besproken, zijn:

 • opwaardering van deeltijds werk bij de berekening van het pensioen
 • een bovengrens voor de perequatie van de hoogste pensioenen bij ambtenaren
 • de invoering van een voorwaarde van effectief werk voor toegang tot het minimumpensioen. Hieraan is een lijst toegevoegd van verlofperiodes die als ‘effectief werk’ worden beschouwd.

ACLVB volgt alle ontwikkelingen rond dit thema uiteraard van nabij op.

Bron

Het volledige persbericht van pensioenminister Karine Lalieux is te raadplegen via deze link.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart