Vlaanderen trekt de kaart van de jongeren

17/06/2021 - 14u

Vlaams Regionaal Comité ACLVB – 3 juni 2021

Opnieuw een jaar zonder Vlaams Regionaal Comité omwille van de coronacrisis? Nee, dat kon de Vlaamse Regionale niet laten gebeuren. Vlaams Gewestsecretaris Gert Truyens en Adjunct Gewestsecretaris Thierry Vuchelen kozen daarom voor een comité via een livestream, zonder publiek, maar live te volgen door de afgevaardigden en genodigden.

Donderdag 3 juni 2021 vanuit Turnhout, Vlaamse Regionale goes live.

“Een vakbond is erg mensgericht en moet het hebben van fysieke contacten,” aldus Gert Truyens, “en ik mis het publiek enorm, maar ik denk dat we met deze livestream gezorgd hebben voor een technisch hoogstandje, en voor een formule waarmee we toch nog op een aangename manier op de werkvloer en in de huiskamer terechtkwamen.”

Het professioneel team van Abbit stelde in het WIMEC Center in Turnhout een heuse televisiestudio ter beschikking met alles erop en eraan. Zet daar nog een presentatrice als Veronique De Kock en een muziekband als The Philips bij, en dan weet je … dit wordt interessant.

 

 

Een nieuwe voorzitter

Geen comité zonder voorzitter. Erik Quisthoudt neemt al sedert 15 februari 2007 de honneurs waar als voorzitter van de Vlaamse Regionale. Tijdens dit comité gaf hij de fakkel door aan Filip Lemberechts, zonesecretaris in Halle-Vilvoorde. Het was dus voor Erik Quisthoudt een speciaal comité.

“Voorzitter zijn van de Vlaamse Regionale heb ik altijd ervaren als een voorrecht”, zegt Erik, “je krijgt het vertrouwen voor dit mandaat en dat geeft een heel fijn gevoel. Voor mij zijn alle comités hoogtepunten geweest. Ik keek er altijd heel erg naar uit en we kregen veel positieve feedback. Elk comité probeerden we de lat wat hoger te leggen en daar zijn we toch in geslaagd, denk ik.”

Filip Lemberechts werd met 100% van de stemmen verkozen tot de nieuwe voorzitter. “Overweldigend”, vond hij dat, en “er zijn nog heel wat uitdagingen en kansen voor ons. Ik ben heel trots dat ik als voorzitter daarin een verbindende rol kan spelen.”

2020 was van ons!

Het jaar 2020 gaat sowieso de geschiedenis in als het jaar van de coronacrisis en veel kommer en kwel. Maar de ACLVB schreef in 2020 ook zijn eigen geschiedenis: we wonnen de sociale verkiezingen. Adjunct Gewestsecretaris Thierry Vuchelen kon het niet genoeg beklemtonen bij de presentatie van de resultaten van de sociale verkiezingen: “Een groei van 6% in aantal kandidaten t.o.v. 2016 is fantastisch. En dan hebben we er door veerkracht en teamwork voor gezorgd dat we in een zeer moeilijke periode terug een campagne opstartten, om zo uiteindelijk de kaap van 60 000 stemmen in Vlaanderen te overschrijden. De ACLVB is er dus over de hele lijn, in zeer moeilijke  omstandigheden, op vooruitgegaan. Daarvoor een heel dikke proficiat!”

Activiteitenverslag en herbevestiging

Gert Truyens en Thierry Vuchelen staan nu 4 jaar aan het roer van de Vlaamse Regionale. Volgens de statuten moeten de Gewestsecretaris en zijn Adjunct dan herbevestigd worden.

In de voorstelling van het activiteitenverslag legde Gert Truyens vooral de nadruk op een toekomstvisie: wat mogen de afgevaardigden verwachten van de Vlaamse Regionale de komende 4 jaar? Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar, maar zorgde bij de ACLVB ook voor een positieve kentering, ons ledenaantal steeg namelijk met meer dan 7%. Vooral actieve leden met een tewerkstelling en met een dossier tijdelijke werkloosheid vonden de weg naar de ACLVB.

“En daar gaan we nog meer op inzetten”, vertelt Gert Truyens, “we zijn een ledenbeweging, we gaan blijven inzetten op ledenwerving, maar vooral ook op ledenbehoud, en dat met een stevige dienstverlening.”

Daartoe heeft de Vlaamse Regionale alvast een uitgebreide lijst van verschillende concrete actiepunten klaar, zoals o.a. een militantennieuwsbrief, een website specifiek voor militanten, meer infoavonden, een bedrijfsmagazine voor de grote bedrijven en specifieke aandacht voor bepaalde sectoren en doelgroepen zoals jongeren, kaderleden en uitzendkrachten.

Vlaanderen startte met een nieuwe functie van Adviseur Regionales als extra ondersteuning voor de Bestendig Secretarissen. De vormingsdienst Comé zal, ondanks het kwijtspelen van de subsidies, verder uitgebouwd worden. De ACLVB zal dus blijven inzetten op vormingen om werknemers te versterken en afgevaardigden te ondersteunen in hun mandaat. De loopbaanconsulenten begeleiden leden in transities en loopbaanbegeleiders hebben al heel wat leden geholpen bij een nieuwe professionele boost.

Op interprofessioneel niveau ligt de nadruk op het armoedebeleid, opleidingen, duurzame tewerkstelling en de digitale transformatie. Daarnaast zijn kwaliteitsvol, betaalbaar, uitdagend onderwijs, de koopkracht van de gezinnen en telewerk de prioriteiten in Vlaanderen. Naast de jongeren zullen ook de senioren de blijvende aandacht krijgen van de Vlaamse Regionale. En de 360° dienstverlening zet zich verder in voor de regionale thema’s zoals mobiliteit, premies en tegemoetkomingen, en grensarbeid.

Het activiteitenverslag werd met 100% goedgekeurd, waardoor Gert Truyens en Thierry Vuchelen duidelijk werden herbevestigd als Vlaams Gewestsecretaris en Adjunct Gewestsecretaris. Proficiat!

De kaart van de jongeren

De rode draad van het comité was de jongerenwerking, of FreeZbe. De Vlaamse Regionale wil de vakbond naar de jongeren brengen en ook jonge afgevaardigden meer samenbrengen. In elke zone werd alvast een jongerencoördinator aangesteld. Hoe dit verder concreet in zijn werk gaat, legde Thierry Vuchelen samen met 2 jongerencoördinatoren uit in een interview.

Thierry Vuchelen: “Vroeger steunde de werking van FreeZbe op 1 persoon. Dat hebben we veranderd. We hebben nu een team van 14 jongerencoördinatoren, verspreid over de verschillende zones. Samen met hen hebben we de werking goed doorgelicht en enkele concrete zaken veranderd. Zo hebben we de website aangepakt, we hebben ons meer verdiept in de sociale media en we richtten een contactcentrum op, zodat jongeren ons gemakkelijk kunnen bereiken.”

Eline Dirkx (jongerenmedewerker Limburg): “We hebben samen de website grondig aangepakt, zodat het via de verschillende tabbladen meteen duidelijk is waarmee FreeZbe kan helpen. Daarnaast proberen we heel regelmatig iets te posten op de sociale media. Vooral Instagram moet verder uitgebouwd worden.”

Ming-Sing Yu (jongerenwedewerking in Antwerpen-Metropool): “We krijgen toch heel wat vragen i.v.m. studentenarbeid, jeugdvakantie en vorig jaar ook heel wat over tijdelijke werkloosheid. Jammer genoeg hebben we geen fysieke acties kunnen doen en dat is spijtig voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid, maar we proberen ons eveneens via onze afgevaardigden kenbaar te maken. Ook via chat en WhatsApp willen we de jongeren meer bereiken en verder helpen.”

De Vlaamse Regionale wil graag evolueren naar een jongerenvakbond. Er staan al enkele concrete acties op de planning en ook de jonge afgevaardigden in de bedrijven zullen meer ondersteund worden. Nationaal Voorzitter Mario Coppens bevestigde dat jongeren veel te weinig informatie krijgen over de arbeidsmarkt, het overleg en wat een vakbond allemaal doet. “Ook naar jonge werknemers toe hebben we een belangrijke taak om de meerwaarde van een vakbond aan hen over te brengen. Er is nog werk aan de winkel. Maar het blijft een mooie uitdaging.”

Vlaams Gewestsecretaris Gert Truyens sloot het comité af met veel enthousiasme. “Het gaat goed met de Vlaamse Regionale! De hemel kleurt blauw!”

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart