Iedereen nodig, iedereen mee

01/07/2022 - 15u

De Vlaamse arbeidsmarkt en economie stuiten op hun limieten. Loontrekkende arbeid zit in de lift en de werkloosheid was nog nooit zo laag. Tegelijkertijd wordt het voor werkgevers en bedrijven alsmaar moeilijker om hun vacatures ingevuld te krijgen. Bovendien valt het op dat er significant meer mensen vroegtijdig uitvallen omwille van ziekte dan dat er langdurige werkzoekenden zijn. Tel daar boven op de Oekraïne-crisis met haar wereldwijde economische impact en we bereiken de grenzen van onze groei.

Er staat de arbeidsmarkt heel wat uitdagingen te wachten. Uitdagingen die ook hun gevolgen zullen hebben voor jullie, werknemers en sociaal verzekerden.

Zowel de sociale partners als de Vlaamse Regering zijn zich hier sterk van bewust. Het is daarom dat zij samen een akkoord sluiten zodat we de krachten kunnen bundelen om constructief met de arbeidsmarktuitdagingen om te gaan. )

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten vandaag het ambitieuze akkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ af. Samen willen ze de krachten bundelen om het hoofd te bieden aan een aantal belangrijke arbeidsmarktuitdagingen.

‘Iedereen nodig, iedereen mee’ omvat 40 voorstellen om de een nakende arbeidsmarktcrisis af te wenden en de werknemers de nodige handvaten geeft om zijn/haar eigen loopbaan in handen te nemen.

"Er zitten sterke nieuwigheden in het akkoord, zoals de uitbreiding van de werkbaarheidscheques", vindt Vlaams Gewestsecretaris Gert Truyens. "Die konden vroeger enkel worden gebruikt voor advies. Vanaf nu kunnen ze ook worden ingezet voor concrete ingrepen om het werk werkbaar te houden, zoals het aanpassen van werkposten of het afstemmen van een uurrooster op het openbaar vervoer."

Hier vind je alvast een greep uit de acties die van belang zijn voor jullie:

Acties gericht op vermijden langdurige ziekte en de terugkeer naar het werk

  • Er zal nog sterker worden ingezet op werkbaar werk, met het oog op de versterking van werknemers maar evengoed als preventieve maatregel om langdurige ziekte tegen te gaan
  • Aansluitend wordt er een soepeler kader voor progressieve tewerkstelling uitgewerkt zodat ook langdurige zieken op een duurzame manier hun weg naar de arbeidsmarkt terugvinden.
  • Er wordt werk gemaakt van een retentiepremie voor werknemers die een groot risico lopen om vroegtijdig uit te vallen omwille van de zwaarte van de job.

Herstructureringen

  • De Vlaamse Regering engageert zich om de federale transitietrajecten te faciliteren en concreet uit te rollen. Zo worden er een aanbod aan vrijwillige oriënterende stages uitgewerkt om werknemers in herstructureringen te begeleiden naar een andere job.
  • Ook de intersyndicale begeleiding bij herstructureringen via de Doorstart-trajecten zullen worden versterkt

Langdurige werkzoekenden en inactieven

  • Werkgevers kunnen een rsz-korting aanvragen indien zij een langdurige werkzoekenden of inactieve aanwerven maar niet zonder ook een begeleidingscomponent op de werkvloer te voorzien indien de werknemer hierom vraagt
  • Om zoveel mogelijk mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt, ook zij die nu geen uitkering ontvangen, zal er een premie worden toegekend aan zij die zich engageren een knelpuntopleiding te volgen

Levenslang Leren

Levenslang leren wordt nog meer naar voren geschoven als belangrijk element in de versterking van de positie van werknemers maar evengoed in de aanpak van competentiemismatches

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart