banner-jobbonus.jpg

Vlaamse jobbonus

01/03/2022 - 14u

Om meer werkzoekenden te stimuleren aan de slag te gaan én om werkenden met een laag inkomen te ondersteunen werkt Vlaanderen op dit moment een jobbonus uit. Dit is een premie tot max € 600 voor werknemers met een laag brutoloon. De Vlaamse Regering wil op die manier werken lonender maken.

Werknemers met een maandelijks brutoloon lager dan € 2 500 kunnen aanspraak maken op deze premie.
 

Concreet

Wie minder dan € 1 800 bruto per maand verdient én voltijds aan de slag is ontvangt de maximale premie van €600.

Verdien je tussen € 1 800 en € 2 500 en ben je voltijds tewerkgesteld dan varieert de premie tussen € 600 en € 20, hoe lager het loon, hoe hoger de premie.

De jobbonus zal 1 keer per jaar automatisch worden toegekend. De Vlaamse Regering ambieert om einde 2022 de jobbonus voor een eerste keer uitkeren.

De betrokken werknemer hoeft hiervoor geen verdere stappen te ondernemen.
 

Onduidelijkheden

Er zijn echter nog een groot aantal onduidelijkheden:

  • Krijgt Vlaanderen de gevraagde vrijstelling van het Federale niveau zodat de jobbonus niet verdwijnt door de belastingen?
  • Op welke referteperiode zal men zich baseren om de jobbonus al dan niet toe te kennen? Baseert men zich hiervoor op inkomsten verworven in het huidige jaar (2022)? Of kijkt men iets verder terug?
  • Wat als de werknemer is kwestie halverwege zijn/haar job verliest?
  • Gaat het over reële maandelijkse inkomsten of neemt men vakantiegeld, bedrijfsgebonden premies,…ook in overweging om het gemiddelde maandinkomen te berekenen?
  • Wat is de verdeelsleutel voor de lonen tussen € 1 800 en € 2 500?
  • Via welke weg zal de betaling verlopen?

Van zodra de wetgevende teksten beschikbaar zijn informeren we jullie uiteraard uitgebreider!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart