banner-gemeenschapsdienst.jpg

Waarom langdurig werklozen eerst nog gemeenschapsdienst laten doen?

16/12/2021 - 17u

Wend de budgetten voor begeleiding op maat meteen aan in reguliere jobs!

De ACLVB nam nota van het akkoord dat in de Vlaamse regering werd bereikt omtrent verplichte gemeenschapsdienst. Langdurig werklozen zullen daarbij verplicht worden om voor een lokaal bestuur taken uit te voeren, zoals die van straatveger, begeleider op een schoolbus, ondersteuner in een vaccinatiecentrum of bij de groendienst, …

De Liberale Vakbond plaatst ernstige vraagtekens bij dit plan.

Gert Truyens, Vlaams Gewestsecretaris ACLVB: “Deze maatregel is onbegrijpelijk nu massale krapte op de arbeidsmarkt heerst. De arbeidsmarkt staat in brand, en de sociale partners in Vlaanderen zetten momenteel alles op alles om tot een akkoord te komen dat daaraan kan verhelpen. Waarom dan eerst nog een systeem van verplichte gemeenschapsdienst invoeren? Om welke reden wil minister Crevits vooraf nog een tussenstop invoeren voor mensen die al 2 jaar of langer werkzoekend zijn? Het lijkt ons behoorlijk efficiënter dat die groep werkzoekenden meteen tewerkgesteld wordt in een reguliere job en dat de budgetten voor begeleiding op maat reeds op dat moment worden aangewend!” Verplichte gemeenschapsdienst vormt overigens geen garantie op instroming in een reguliere job.

ACLVB Vlaanderen neemt aanstoot aan de term ‘gemeenschapsdienst’, die een stigmatiserende benadering inhoudt. “Personen die 2 jaar werkloos zijn, worden in de publieke opinie gemakkelijk als ‘profiteurs’ weggezet. Te vaak wordt hun de schuld gegeven voor hun situatie”, aldus nog Gert Truyens. De ACLVB wijst erop dat er al een systeem van Wijkwerken bestaat, waarbij werkzoekenden tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. “Waarom dan nog een extra systeem in het leven roepen?”

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart