banner-juiste-zorg.jpg

Juiste zorg, juiste plaats

22/03/2023 - 14u

De ACLVB zit als een van de sociale partners mee aan tafel in de Commissie ‘Vlaamse sociale bescherming’. Daar worden adviezen verstrekt over allerhande sociaal-economische thema’s.

Heel toepasselijk wordt in deze week van de zorg 2023 het advies gepubliceerd van de Vlaamse vakbonden en werkgevers met als thema ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Dit begrip uit het zorg- en welzijnsbeleid omvat het idee om mensen een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven, met focus op een zinvolle plaats in de samenleving voor elk individu.

Meer dan ooit moet zorg nabij en toegankelijk zijn opdat het effectief de zorgbehoevenden op gelijke manier kan bereiken. Er bestaan al heel wat mooie initiatieven, doch er ontbreekt toch nog vaak een verbindende factor om realisaties op grote schaal te kunnen bereiken.

De ACLVB vraagt dan ook, samen met de andere sociale partners, aan de Vlaamse overheid om hierin meer te investeren. Er is bijvoorbeeld nood aan een betere erkenning en ondersteuning van mantelzorgers, zeker voor hen die dit combineren met een job en een gezin.

In het advies vragen wij ook om werk te maken van de toegankelijkheid van de openbare ruimtes voor alle mensen, in elke fase van hun leven. Dit kan via het stimuleren van veilige voetpaden mét aandacht voor de toegankelijkheid van winkels, bibliotheken voor minder mobiele bezoekers,... Ook op lange termijn is een open kijk nodig op het inclusiever maken van onze woon- en leefruimtes in Vlaanderen.

De ACLVB is tevreden over dit in overleg tot stand gekomen advies, en zal dit thema met veel zorg verder opvolgen.

Het volledige advies kan geraadpleegd worden op de website van de SERV: Advies juiste zorg, juiste plaats.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart