Hoezo geen verkiezingsmodus?

26/09/2023 - 14u

Voor een Regering die er prat op gaat om niet al te snel in verkiezingsmodus te gaan, spelen Jambon en co de electorale kaart toch al ferm uit.
€ 270 miljoen extra middelen per jaar voor de kinderopvang, een gulle verhoging van de jobbonus en een uitbreiding van het aantal rechthebbenden. Meer geld voor beter onderwijs en en passant de dienstenchequesector versterken en de arbeidsomstandigheden van diezelfde werknemers verbeteren.

Waauw! Als vakbond en constructieve sociale partner kunnen we dergelijke initiatieven enkel toejuichen … ware het niet dat we ons serieuze vragen stellen bij de financiële haalbaarheid van deze gulle plannen.


“Geld groeit niet aan de bomen”, dixit Jan Jambon.

Maar waar zal de Vlaamse Regering het geld dan wel oogsten? De begroting zit diep in het rood. En het strooien met electoraal interessante maatregelen kost handenvol geld. Dat geld zal ergens moeten gevonden worden. Het budget dat vrijkomt door het schrappen van de doelgroepenkorting voor oudere werknemers, zal de put niet vullen. 
 

Een magere wortel …

Meer mensen moeten aan de slag, de verhoogde en verruimde jobbonus dient als magere wortel. Voor de laagste inkomens komt er een kleine € 60 per maand bij, een mooie extra, maar niet bepaald dé incentive die werken aantrekkelijker maakt. Een quick win, die weinig bijdraagt tot de kern van de zaak. Werken aantrekkelijker maken is één ding, ervoor zorgen dat de werknemers daadwerkelijk hun job kunnen volhouden is een andere zaak. Een arbeidsmarkt op maat van werknemers en werkbaar werk als topprioriteit, het had zowaar een sociale én verrassende visie kunnen zijn. 
 

… en flexijobs als gemakkelijk lapmiddel!

Flexijobs als ultieme oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt én de financiële tekorten in de portemonnee van de modale Vlaamse werknemer. 

“Mensen die extra willen werken, moeten dit kunnen”, zegt onze minister president, “ook in sectoren als de kinderopvang, het openbaar vervoer en het onderwijs”. Goed voor wie een centje wil, of moet bijverdienen, maar de ACLVB benadrukt dat dit GEEN structurele oplossing is voor de hardwerkende mensen die reeds in deze sectoren tewerkgesteld zijn. Integendeel, dit zal hun precaire situatie alleen versterken.
 

Niks vergeten?

Wat met klimaatdoelstellingen, mevrouw Demir? Alles op de elektrische wagen, mevrouw Peeters? En wie geen wagen kan of wil betalen? Trek uw plan? Zullen de problemen in de jeugd-, ouderen-, gehandicapten- en psychiatrische zorg zichzelf oplossen? Of is de verkiezingsstrijd toch al een beetje begonnen?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart