banner-vlaamse-sociale-bescherming.jpg

Discriminaties in nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming

24/01/2022 - 13u

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid via onder meer de terugbetaling van dokterskosten en medicatie. Maar wie veel zorg nodig heeft, kan ook beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Hij of zij krijgt dan een zorgbudget. Op 26 juli is een nieuw decreet rond deze Vlaamse Sociale Bescherming gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De hervorming omvat vier zorgwekkende aspecten:

  1. Mensen met een laag inkomen betalen 27 euro zorgpremie. Anderen betalen 54 euro. Mensen kregen tot hier toe de korting op basis van hun inkomen. Vanaf nu zijn er meerdere voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen om deze korting te krijgen, zoals 5 jaar onafgebroken in België verbleven hebben en het behalen van een inburgeringsattest.
  2. Ook de voorwaarden om van het zorgbudget gebruik te kunnen maken zijn strenger geworden. Zo moeten aanvragers van een zorgbudget minstens 10 jaar wettelijk in België verblijven alvorens recht te hebben op een zorgpremie. Ze moeten ook een inburgeringsattest behaald hebben.
  3. Wie het niet eens is met een beslissing (je krijgt bijvoorbeeld bericht dat je geen zorgpremie zal krijgen), moet € 75 dossiertaks betalen om bezwaar te kunnen maken.
  4. Er worden verschillende categorieën bepaald voor ouderen die recht hebben op het zorgbudget en afhankelijk daarvan is je zorgbudget hoger of lager. De Vlaamse regering bepaalt zelf de criteria voor die categorieën.

In de praktijk betekent dit dat grote groepen mensen vanaf nu worden uitgesloten van bepaalde domeinen van sociale bijstand. Afhankelijk van de tijd dat je in België verblijft, je financiële slagkracht maar ook of je tot een bepaalde groep ouderen behoort of niet. Dit creëert A- en B-burgers, zo oordeelt een brede groep organisaties uit het middenveld, en dat is tegen elk gelijkheidsbeginsel.

Om die redenen stappen 12 organisaties, waaronder de ACLVB, naar het Grondwettelijk Hof, met de vraag het decreet ongeldig te verklaren. Het verzoekschrift wordt vandaag bij het Grondwettelijk Hof ingediend.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart