banner-reintegratie-langdurig-zieken.jpg

Vlaanderen zet eerste serieuze stap naar een effectieve én duurzame re-integratie van langdurige zieken

09/03/2022 - 10u

Ondanks heel wat beloftevolle (Vlaamse) actieplannen vallen langdurige zieken nog steeds tussen de mazen van het net. Het protocolakkoord ‘Terug naar werk’ is een eerste serieuze stap in de goede richting wat betreft een effectieve én duurzame re-integratie van langdurige zieken. De stap naar werk, of het opnieuw aan de slag gaan is voor heel wat langdurige zieken een te grote uitdaging. Er wordt immers van hen verwacht dat zij een – soms onzekere – sprong wagen in het woelige re-integratie-bad.

Doordat Vlaanderen de nodige handvaten krijgt om een ambitieuzer re-integratiebeleid te voeren waarbij er wordt ingezet op de talenten van mensen met langdurige gezondheidsproblemen en hen een aanpak op maat kan aanbieden heeft het Vlaamse Actieplan wel degelijk enige kans op slagen. Het protocolakkoord is een belangrijke eerste stap in de goede richting.

“Wij blijven echter pleiten voor een doorgedreven preventief en flankerend beleid inzake re-integratie van langdurige zieken. Waarbij ziektepreventie, redelijke aanpassingen van uurroosters en takenpakketten en het blijvend inzetten op werkbaar werk prioritaire doelstellingen dienen te zijn. Terugkeercoaches zouden volgens ons zowel werknemers als werkgevers moeten kunnen begeleiden in een duurzame re-integratie”, aldus Vlaams Gewestsecretaris Gert Truyens.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart