banner-sociaal-onderzoek.jpg

Op weg naar loopbanen met kwaliteit

09/04/2024 - 14u

Sociaal onderzoek van de ACLVB

Kwaliteitsvolle loopbanen: daar tekenen alle werknemers toch voor? Soms zijn de dingen echter minder evident dan ze lijken. Veel werknemers worstelen immers met hun loopbaan. Als Liberale Vakbond is het bewaken van de kwaliteit van de Belgische loopbanen, één van de kerntaken van haar werking. Meer zelfs, ze is één van de fundamenten waarop syndicaal wordt voortgebouwd.

Maar wat vinden werknemers dan ‘een kwaliteitsvolle loopbaan’? En belangrijker: hoe evolueert deze ‘kwaliteit’ van onze loopbanen?

Persoonlijke antwoorden, vereisen een persoonlijke aanpak. Er bestaan immers talloze kwantitatieve studies rond onze arbeidsmarkt, maar veel minder kwalitatieve die peilen hoe werknemers zich voelen over de totaliteit van hun loopbaan. Daarom zet de studiedienst van de ACLVB sinds 2022 in op een jaarlijkse enquête. Elk jaar bevragen we enkele duizenden van onze leden over hoe ze hun loopbaan ervaren.

Met de resultaten van onze enquête, willen we ook onze afgevaardigden een spiegel voorhouden. Vandaar dat we in onze enquête ook vragen naar het statuut van de ondervraagde leden, hun arbeidsduur, hun geslacht, familiale situatie, hoe groot hun bedrijf is, etc. Op die manier zijn zeer gedetailleerde gegevens beschikbaar die we kunnen distilleren. Met deze gegevens, hopen we via deze brochure onze afgevaardigden een leidraad en spiegel voor te houden.

Een brochure die we schrijven voor afgevaardigden, moet niet bol staan van de globale analyses maar moet praktisch bruikbaar zijn in de bedrijven. Daarom kiezen we voor een aanpak van de confrontatie. Via bepaalde stellingen of clichés, kunnen we vaak voorkomende (mis-) of opvattingen over bepaalde groepen van werknemers counteren of bevestigen. Via deze manier proberen we bepaalde problemen die naar voren kwamen uit onze enquête, zo praktisch mogelijk te benaderen. Na de bevestiging of ontkrachting van een stelling, voorzien we dan ook ruim de plaats om bepaalde oplossingen/kapstokken aan te reiken, om het probleem bij de wortel aanpakken in de overlegorganen in de bedrijven. Want hoe je het ook draait of keert, het zijn deze organen die in de praktijk het verschil kunnen maken tussen matige en kwaliteitsvolle loopbanen. Het is in de bedrijven dat wetgeving moet worden omgezet naar de praktijk. Het is in de bedrijven dat dagelijks het verschil wordt gemaakt. Voor onze leden, en bij uitbreiding voor alle Belgische werknemers.

Download

Download onze brochure Op weg naar loopbanen met kwaliteit

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart