Glassector: werkgevers en vakbonden bundelen hun krachten voor werkbaar werk

25/04/2023 - 16u

Enkele dagen voor de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk kwamen werkgevers en vakbonden van de glassector bijeen op een studievoormiddag die gewijd was aan het werkbaar werk en de integratie van werknemers met een handicap en slachtoffers van arbeidsongevallen in de sector.

Meer dan ooit zijn de sociale gesprekspartners zich bewust van de uitdagingen waaraan de glassector het hoofd moet bieden. Het is absoluut noodzakelijk de sector nieuw leven in te blazen en aantrekkelijk te houden zodat de werknemers in de sector blijven en hun opvolging verzekerd is.

De glassector staat inderdaad voor talrijke uitdagingen. Er is niet alleen de concurrentie met de lageloonlanden, maar ook met veel andere sectoren op de arbeidsmarkt. De vergrijzende bevolking in de sector moet vervangen worden en er moeten jongeren worden aangetrokken die geïnteresseerd zijn in één van de industriële parels van ons land, die niettemin ook uitdagingen kent. Deze boeiende glasberoepen hebben ook complexere aspecten, zoals het belastend karakter van het werk of de soms moeilijke werktijden, vooral voor de werknemers die volcontinu werken.

Nu de onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord over enkele weken van start gaan, wilden werkgevers en vakbonden de balans opmaken door onder meer het woord te geven aan verschillende spelers uit de sector. De studievoormiddag was ook de gelegenheid om inspiratie te putten uit initiatieven die reeds door andere sectoren werden genomen, zoals de papier- en kartonverwerkende industrie, de voedingsindustrie en het demografiefonds van de scheikunde.

Het doel van deze studievoormiddag was de balans op te maken, mogelijke oplossingen te analyseren zoals afgesproken in het laatste sectoraal akkoord, en ondernemingen te inspireren om een cao 104 te sluiten.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart