banner-werkbaar-werk-2020.jpg

Werkbaar werk & werkbaarheidscheques

14/12/2020 - 15u

In de laatste werkbaarheidsmeting (2019) blijkt dat slechts 49,6% van de werknemers een job uitoefenen die werkbaar is. Dat is een daling ten opzichte van 2016 en het brengt ons eensklaps terug onder het niveau van 2004.

Naar aanleiding van de werkbaarheidsmeting in 2016, waarbij de werkbaarheid opvallend gedaald was ten opzichte van voorafgaande jaren, besloten de sociale partners en de Vlaamse Regering om een actieplan op te stellen. Nagenoeg alle Vlaamse sociale partners hebben samen hun schouders gezet onder het Actieplan Werkbaar Werk. ACLVB, ACV, VOKA, Unizo, Boerenbond, Verso en de Vlaamse Regering ondertekenden samen een ambitieus actieplan, ABVV wenste niet mee te ondertekenen.
 

Maar wat houdt werkbaar werk nu precies in?

De sociale partners zijn het er over eens dat werkbaar werk motiveert, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress bezorgt en bijdraagt tot een evenwichtige balans tussen het werk en het privéleven. Een werkbare job geeft bovendien goesting om (iets) langer te werken.

Ondanks het Actieplan en de vele sensibiliseringsacties rond werkbaar werk blijkt de algemene werkbaarheid opnieuw gedaald.

De Vlaamse Regering heeft, mee door de coronacrisis, beslist om de scoop van de werkbaarheidscheques verder te verruimen. Werkbaarheidscheques vormen een belangrijke financiële tussenkomst voor bedrijven en ondernemingen om de werkbaarheid in kaart te brengen. De werkbaarheidscheques worden tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, met een belangrijke aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de werknemers.

Concreet betekent dit dat bedrijven ook advies en begeleiding kunnen inkopen om:

  • Aanpassingen te doen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie die ten goede komen aan de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context ten gevolge van de coronapandemie
  • Competentieversterkende maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
  • Een plan van aanpak op te stellen die de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers meet
     

Werkbaar werk is een win-win voor alle betrokken partijen

De eerste aanzetten zijn gegeven, maar er is nog een lange weg te gaan. We schakelen een versnelling hoger. Het werkbaar maken van het werk kan en mag niet enkel de verantwoordelijkheid zijn van de bedrijven. Ook jullie, onze leden, militanten en afgevaardigden kunnen bijdragen tot een shift. Bespreek werkbaar werk op de werkvloer, informeer je collega’s en plaats werkbaar werk op de syndicale agenda. Als we dan toch langer moeten werken, doen we dat liever met een gezonde dosis goesting.

Meer weten?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart