banner-exxon-mobil.jpg

ExxonMobil vermindert tewerkstelling en weigert sociaal overleg

29/04/2024 - 13u

In tegenstelling tot bij Formule 1 leveren ze geen brandstof voor sociaal overleg!

In de periode tussen 2020 en 2023 is het aantal werknemers bij ExxonMobil in Brussel met 35% gedaald. Meer dan 300 werknemers hebben inmiddels het bedrijf verlaten. Vandaag worden de werknemers opnieuw geconfronteerd met een reorganisatie. In dit kader worden 36 werknemers van de Trading-afdeling gedwongen een nieuw Brits contract te tekenen voor tewerkstelling in Londen. Werknemers die weigeren, zullen worden ontslagen. “Een administratieve medewerker in een kwetsbare familiale situatie heeft deze keuze niet gekregen en wordt ontslagen”, vertelt Fransy Van de Gucht, Bestendig Secretaris bij ACLVB.

Dit alles vindt plaats in een context waarin de directie van ExxonMobil weigert om afspraken te maken over de getroffen werknemers. Zelfs een verzoeningsvergadering tussen tussen de vakbonden en de directie bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft niets opgeleverd.

Met deze zoveelste afslankingsronde is de maat vol voor de werknemers. De aanhoudende onzekerheid en het weigeren van de directie om samen met de vakbonden aan  oplossingen te werken, hebben geleid tot de eerste actiedag van het gemeenschappelijk vakbondsfront op 30 april bij de hoofdzetel van ExxonMobil. De vakbonden roepen de directie van ExxonMobil op om hun verantwoordelijkheid te nemen en om aan tafel te gaan zitten om afspraken te maken over de tewerkstelling op hun hoofdkantoor te Brussel.

“Dit is een flagrante schending van de rechten en waardigheid van werknemers. ExxonMobil moet zich bewust zijn van de impact van haar beslissingen op mensenlevens en haar verantwoordelijkheid nemen om tot een eerlijke oplossing te komen”, besluit Fransy Van de Gucht, Bestendig Secretaris ACLVB.

Foto: Harry Green - stock.adobe.com

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart