Gerechtelijk betogingsverbod definitief afgevoerd: het recht om te protesteren blijft behouden

11/01/2024 - 17u

Het wetsontwerp van oud-minister van Justitie V. Van Quickenborne is definitief van tafel. Dit wetsontwerp beoogde een bijkomende straf op te nemen, nl. een betogingsverbod, in geval van veroordeling voor bepaalde misdrijven gepleegd tijdens protestbijeenkomsten. De plenaire vergadering van het federaal parlement stemde vandaag over een amendement dat volledig beantwoordt aan de eis die vakbonden en middenveldorganisaties al maandenlang stellen : de volledige intrekking van deze vrijheidsbeknottende maatregel.

Vakbonden en middenveldorganisaties hebben sinds juni sterk actiegevoerd tegen dit controversiële wetsontwerp van oud-minister van Justitie Van Quickenborne. Dit ontwerp was een reële bedreiging voor het recht om te protesteren.

Het ontwerp was niet alleen gericht op amokmakers, maar dreigde alle manifestanten te treffen en de werking van vakbonden en andere verenigingen te belemmeren waarvoor betogingen en protestbijeenkomsten de belangrijkste manieren zijn om te handelen. Het ontwerp dreigde immers vreedzame mensen af te schrikken om een betoging bij te wonen.

De concrete toepassing van een dergelijk ontwerp zou ook negatieve gevolgen hebben voor andere fundamentele vrijheden, zoals het recht op privacy of het recht om te komen en te gaan als er massale identiteitscontroles zouden worden uitgevoerd of als gezichtsherkenningstechnologie zou worden gebruikt.

De regering leek doof te blijven voor de negatieve adviezen van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad voor de Justitie. Het negatieve advies van de Raad van State was gericht op de nieuwe amendementen. De vakbonden en maatschappelijke organisaties hebben zich echter krachtig gemobiliseerd om de regering tot rede te brengen. Deze acties, die duizenden betogers op de been brachten, werpen nu hun vruchten af. De regering raakte overtuigd.

Bij het wetsontwerp dat tot doel heeft de rechtspraak menselijker, sneller en straffer te maken heeft de plenaire vergadering van het Parlement zojuist een amendement aangenomen waarmee de controversiële artikelen over de invoering van een gerechtelijk betogingsverbod als bijkomende straf uit het ontwerp worden verwijderd.

Vakbonden en middenveldorganisaties zijn vandaag tevreden dat de regering hun eis tot volledige intrekking van deze artikelen heeft ingewilligd. Ze zijn echter bezorgd over het feit dat onze samenleving steeds meer wordt geconfronteerd met regeringsplannen die de uitoefening van de fundamentele vrijheden en de verdediging van de mensenrechten willen beperken, in een tijd waarin de sociale, ecologische en economische uitdagingen meer dan ooit vereisen dat middenveldorganisaties zich mobiliseren. Vakbonden en middenveldorganisaties zullen er dan ook op blijven toezien dat het noodzakelijke en fundamentele recht om te protesteren gevrijwaard blijft.

ACLVB-CGSLB,FGTB-ABVV,  CSC-ACV, Amnesty, Greenpeace, LDH, Liga Voor Mensenrechten, BAPN, CNCD 11.11.11, Coalition climat, BBL, Solidaris, Soralia, Cepag, MOC, PAC, FOS, PLN.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart