Moeten 11 miljoen Belgen zich binnenkort aanmelden op het politiebureau door een demonstratie?

03/10/2023 - 10u

We naderen de waarschijnlijke stemming over het wetsontwerp van Van Quickenborne in de plenaire vergadering. Een coalitie van vakbonden, mensenrechten-, milieu-, en andere middenveldorganisaties verzoekt om de intrekking van dit voorstel. De reden: het ontwerp beperkt het fundamentele recht om te demonstreren.

Het doel van het wetsontwerp is "relschoppers" te verbieden. Echter, zoals de tekst nu werd geformuleerd, kan ze veel breder manifestanten straffen. Burgers die opkomen voor sociale of milieu gerelateerde kwesties riskeren in de toekomst een dubbele veroordeling en een verbod op het bijwonen van legale demonstraties. De door de regering voorgestelde wijzigingen stellen ons hierin niet gerust. Zie onze kernargumenten op https://www.verzet-is-geen-misdaad.be/.

Er rijst ook de vraag over de praktische implementatie van de wet. Hoe zullen autoriteiten de uitvoering van de straf controleren? Betekent dit dat er identiteitscontroles bij demonstraties zullen plaatsvinden? Wordt gezichtsherkenning gebruikt? Dit wetsvoorstel kan burgers straffen die demonstraties bijwonen en is dus gevaarlijk voor de democratie.
 

Manifestatie in Brussel op donderdag 5 oktober 2023

Als ludieke actie bieden we Minister van Justitie Van Quickenborne een openbaar toilet aan. Want ja, zelfs voor een plas tijdens een demonstratie, kan je veroordeeld worden en bijgevolg het recht verliezen om te mogen demonstreren.

Als deze wet aangenomen wordt, houdt dit dan in dat een dergelijke symbolische, speelse en vreedzame actie automatisch zal resulteren in een bezoek aan het politiebureau? Het blijft niet louter theoretisch. Zo werd de ABVV-voorzitter veroordeeld voor "kwaadwillige belemmering van het verkeer" tijdens een bijeenkomst (een algemene staking). Deze wet maakt dat hij het recht verliest manifestaties bij te wonen. Hetzelfde met de Greenpeace-activisten. Net om die reden zal Greenpeace op 4 oktober voor de rechtbank van Brugge een vreedzame actie voeren.

Dit zijn slechts twee concrete voorbeelden die, met de nieuwe wet, aantonen hoe verregaand dit demonstratieverbod gaat. En er zijn er veel meer. Als dit wetsvoorstel van minister Van Quickenborne wordt aangenomen, loop je als betrokken burger, ongeacht de reden, het risico niet meer te kunnen of mogen demonstreren in dit land.
 

Praktische details

  • 10:00: Afspraak voor het kabinet van de minister van Justitie, Kruidtuinlaan, 50, 1000 Brussel. Inwijding van een openbaar toilet met blauwe rook. Toespraken van ABVV, ACV, ACLVB, Amnesty International, Greenpeace en de Liga voor mensenrechten.
  • De manifestatie trekt vervolgens naar de hoofdkwartieren van Ecolo/Groen en de PS/Vooruit (progressieve partijen van de Vivaldi) om hen duidelijk te maken dat ze een grote fout maken indien ze voor deze vrijheidsbeperkende wet stemmen, ondanks al onze waarschuwingen.
    Einde van de route op het Rouppeplein.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart