banner-sociale-dumping.jpg

Massaal op straat tegen sociale dumping

27/06/2023 - 13u

Op maandag 22 mei trokken we met meer dan 20 000 mensen door Brussel om sociale dumping en de aanvallen op het stakingsrecht aan te klagen.

De aanleiding voor de betoging had in eerste instantie te maken met de verwikkelingen bij Delhaize. De warenhuisketen heeft besloten om zijn 128 winkels in eigen beheer te dwingen om franchises te worden. Dat zal ertoe leiden dat de betrokken werknemers naar een minder voordelig paritair comité zullen worden overgeplaatst. Afgezien van het grote onrecht voor de werknemers van Delhaize, die niets te zeggen hebben over deze verkapte herstructurering, dreigt deze situatie echte sociale dumping uit te lokken in de distributiesector en vervolgens in andere sectoren. Als het plan van Delhaize doorgaat, zullen andere bedrijven volgen …

Zelfs sinds er door de regering een bemiddelaar werd aangesteld om verzoeningsvergaderingen te leiden tussen werknemersvertegenwoordigers en de directie, is er geen noemenswaardige vooruitgang geboekt. Bij het ter perse gaan van deze Vrijuit lag het overleg op alle niveaus stil. Een situatie die zelden voorkomt in de geschiedenis van het
Belgische syndicalisme. De werknemers van Delhaize zijn vastbesloten om de strijd verder te zetten, met de weinige mogelijkheden die ze nog hebben, om hun  arbeidsvoorwaarden en loon te verdedigen.

Stakingsrecht met voeten getreden

Delhaize heeft er alles aan gedaan om het stakingsrecht van zijn werknemers aan banden te leggen, het laatste redmiddel voor wie gewoon zijn arbeidsomstandigheden wil verdedigen. Politieagenten werden snel en in groten getale naar het depot van de onderneming in Zellik gestuurd, vakbondsleden die aanwezig waren op de Ondernemingsraad
werden gefouilleerd en deurwaarders zijn naar de stakersposten gestuurd, een vorm van intimidatie tegen de werknemers.

Tot onze grote spijt hebben de Belgische rechtbanken het eenzijdig verzoek van de directie om de stakingsacties in alle Delhaize-winkels in België te verbieden, ingewilligd. Op 22 mei trokken de betogers daarom langs het gerechtsgebouw in Brussel, waar blauwe, groene en rode ballonnen werden opgelaten, symbool voor de vlucht van dit stakingsrecht. Amper twee dagen later bevestigde de rechtbank van Bergen dit bevelschrift. Deze vonnissen stellen het handelsrecht boven het recht op collectieve actie en scheppen een gevaarlijk precedent voor de sociale bewegingen.

Recht op betogen bedreigd

Een paar dagen voor de manifestatie werd een wetsontwerp dat het recht op betogen bedreigt, ingediend bij het Parlement. Het wetsontwerp zou mensen die eerder  veroordeeld zijn voor bepaalde overtredingen tijdens een "protestbijeenkomst" tot maximum drie jaar verbieden om deel te nemen aan soortgelijke bijeenkomsten. De misdrijven
in kwestie variëren van mishandeling tot moord en opzettelijke lichamelijke verwondingen, maar omvatten ook vandalisme en schade aan eigendommen of goederen.

Hoewel politieke vertegenwoordigers volhouden dat dit wetsontwerp specifiek gericht is op amokmakers, vrezen wij dat het uiteindelijk de vakbondsvrijheden zal bedreigen. "Het probleem is dat de tekst veel te vaag is en dat dit gerechtelijk verbod op betogen, afhankelijk van hoe het wordt geïnterpreteerd, vakbondsacties en de vrijheid van meningsuiting van sociale bewegingen in hun geheel zou kunnen schaden", benadrukten we in een persbericht op 5 juni. Concreet zou een vakbondsmilitant die aan een stakerspost op het bedrijfsterrein een pallet in brand steekt, ook veroordeeld kunnen worden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart