Grondwettelijk Hof: vakbonden argumenten tegen continuïteit dienstverlening De Lijn

31/03/2023 - 13u

Op woensdag 29 maart was een uitgebreide vakbondsdelegatie aanwezig bij het Grondwettelijk Hof in Brussel waar het verzoek tot vernietiging van het decreet inzake de continuïteit van de dienstverlening bij De Lijn in geval van staking behandeld werd.

De 3 vakbonden stellen dat het bewuste decreet een belemmering inhoudt van de vrije uitoefening van het stakingsrecht omdat elke werknemer uiterlijk 72 uur voor aanvang van de staking aan De Lijn moet meedelen of hij al dan niet deelneemt aan de actie en eens deze keuze meegedeeld is kan deze niet meer gewijzigd worden.

Verder zijn de vakbonden van mening dat de Vlaamse Regering haar bevoegdheid te buiten treedt omdat met dit decreet de arbeidsverhoudingen gewijzigd worden en bijgevolg ingegrepen wordt op het arbeidsrecht wat een federale materie en bevoegdheid is.

Tijdens de zitting van 29 maart laatstleden hebben we onze argumenten nog uitvoerig kunnen toelichten aan de rechters van het Grondwettelijk Hof, het arrest wordt verwacht binnen een drietal maanden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart