banner-jobbonus_0.jpg

Kom je in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus?

17/11/2022 - 15u

Zorg ervoor dat de Vlaamse overheid je rekeningnummer kent

De Vlaamse overheid geeft één keer per jaar een jobbonus aan werknemers met een brutomaandloon lager dan 2 500 euro. Dankzij die bonus wordt het financiële verschil tussen werkloosheid en werken groter. Wie recht heeft op de jobbonus, dient ervoor te zorgen dat zijn of haar rekeningnummer geregistreerd staat in Mijn Burgerprofiel.

Over de jobbonus hadden we het eerder al in Vrijuit. Je komt er mogelijk voor in aanmerking indien je als werknemer of grensarbeider minder dan 2 500 euro bruto per maand verdient. Met de jobbonus wil de Vlaamse Regering werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers kunnen in aanmerking komen. Deeltijdse werknemers zullen een jobbonus ontvangen die in verhouding staat tot hun deeltijdse prestaties. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal gewerkte dagen en het refertemaandloon voor voltijdse prestaties. Dat is het loon dat je zou krijgen als je voltijds en een volledig kwartaal werkt. De Vlaamse overheid berekent de jobbonus dus per kwartaal. Of je getrouwd bent of samenwoont, maakt geen verschil. De jobbonus wordt individueel berekend. Er wordt geen rekening gehouden met het inkomen van de partner.

De jobbonus kan oplopen tot 600 euro per jaar. In 2022 wordt er 100 euro bij het bedrag van de jobbonus geteld. Het gaat om een eenmalige verhoging, die zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers geldt. Je kan dus eenmalig een jobbonus van maximaal 700 euro ontvangen.
 

Hoe verkrijg je de jobbonus?

De Vlaamse overheid weet via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. Je hoeft dus geen aanvraag in te dienen, je wordt automatisch op de hoogte gebracht als je in aanmerking komt. Om de jobbonus effectief gestort te krijgen, dien je enkel je rekeningnummer te registreren via Mijn Burgerprofiel. Je zal daarover vanaf eind 2022 een brief ontvangen (op papier of via eBox, als die geactiveerd is).
 

Hindernis

In de rand van dit alles merken we op dat de procedure voor het verkrijgen van de jobbonus uitsluitend digitaal verloopt. Dat is een hindernis voor mensen die niet digitaal vaardig zijn of niet beschikken over het nodige materiaal.

De ACLVB vindt het een verkeerde evolutie dat de overheid van alle werknemers in Vlaanderen verwacht dat ze digitaal vaardig zijn. Samen met partners zoals de Taskforce e-inclusie vraagt de ACLVB dat extra aandacht uitgaat naar digitaal kwetsbare groepen.
 

Meer weten? Nood aan een (digitale) helpende hand?

Heb je vragen over de jobbonus? Bel naar het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid 0800-61106 (elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 u.).

Of laat je bijstaan in je ACLVB-kantoor. In het kader van onze 360° dienstverlening helpen we je bij de Liberale Vakbond digitaal op weg. Maak een afspraak en breng de brief van de overheid die bevestigt dat je in aanmerking komt voor de jobbonus, mee naar je secretariaat.

Opgelet voor valse sms’en

De Vlaamse overheid waarschuwt intussen voor het feit dat phishing-sms’en over de jobbonus de ronde doen. In de sms wordt gevraagd om een rekeningnummer, wachtwoord en e-mailadres te registreren via een bepaalde link, om zo de jobbonus te ontvangen. Dat klopt uiteraard niet.

Weet dat de Vlaamse overheid je enkel via brief (op papier of via eBox) zal vragen om je rekeningnummer te registreren, nooit via sms of Whatsapp. Je ontvangt de brief vanaf najaar 2022 op papier of via eBox (als je die hebt ingeschakeld). In de brief word je aangesproken met je voor- en je achternaam.

Ontvang je een sms of een e-mail op je persoonlijk e-mailaccount om je rekeningnummer te registreren? Dan heb je te maken met phishing. Klik niet op de links en verwijder het bericht zo snel mogelijk. Let wel: als je bezwaar aantekent bij VLABEL, is het mogelijk dat je wél een e-mail ontvangt.

De Vlaamse overheid vraagt je bovendien enkel om je rekeningnummer te registreren via Mijn Burgerprofiel. Ze zal nooit vragen om de pincode van je bankkaart of andere wachtwoorden door te geven, of om je rekeningnummer te bevestigen via je kaartlezer.

Vermijden dat je het slachtoffer wordt van phishing? Raadpleeg de website van de ACLVB.
Nuttige tips lees je op www.aclvb.be/nl/let-op-voor-phishing.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart