banner-vrc-2022.jpg

Vlaams Regionaal Comité rolt loper uit voor zonale overlegplatforms

17/10/2022 - 11u

Vlaamse arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen

Uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt, dat thema stond centraal tijdens het Vlaams Regionaal Comité op 8 september in De Factorij te Zaventem. De ACLVB-afgevaardigden  kregen toelichting over de bewegingen die aan de gang zijn op de arbeidsmarkt en de vraagstukken die zich aandienen. In zonale overlegplatformen zullen zij de komende maanden mogelijke oplossingen onder de loep nemen.

Ongewone tijden op de Vlaamse arbeidsmarkt. De werkloosheidscijfers liggen historisch laag en ondernemingen krijgen amper hun vacatures ingevuld. Bovendien vallen merkelijk meer mensen vroegtijdig uit omwille van ziekte dan dat er langdurig werkzoekenden zijn. Tel daarbij de Oekraïnecrisis met haar wereldwijde economische impact en het is duidelijk dat we de grenzen van onze groei bereiken.

Er staan de arbeidsmarkt in Vlaanderen heel wat uitdagingen te wachten, die ook hun gevolgen zullen hebben voor werknemers en uitkeringsgerechtigden. Om constructief met die uitdagingen om te gaan sloten de Vlaamse regering en de sociale partners begin juli het akkoord “Iedereen nodig, iedereen mee”. Dat akkoord omvat 40 voorstellen om een nakende arbeidsmarktcrisis af te wenden en geeft werknemers de nodige handvaten om hun eigen loopbaan in handen te nemen. Meer bepaald gaat het om acties gericht op het vermijden van langdurige ziekte en voor de terugkeer naar het werk, begeleiding van werknemers bij herstructureringen, werkstimulansen voor langdurig werkzoekenden en inactieven, en een verscherpte focus op levenslang leren.

"Er zitten sterke nieuwigheden in het akkoord, zoals de uitbreiding van de werkbaarheidscheques", vertelt Vlaams Gewestsecretaris Gert Truyens. "Die kunnen nu ook worden ingezet voor concrete ingrepen om het werk werkbaar te houden, zoals het aanpassen van werkposten of het afstemmen van een uurrooster op het openbaar vervoer."

“De 40 maatregelen komen uiteraard niet uit de lucht vallen. We toetsen die ook wel af”, gaat Gert Truyens verder. “Weliswaar zijn die voorstellen compromisvoorstellen. Het zijn niet 100% de voorstellen van de Liberale Vakbond. Belangrijk is: akkoorden sluiten is één ding, maar die akkoorden moeten ook geïmplementeerd worden. En dan moeten we ervoor zorgen dat er een draagvlak is. Zo’n draagvlak kun je maar creëren als mensen zich betrokken voelen. Daarom willen we bij de ACLVB de problematiek nog eens  scherpstellen.”
 

Zonale platforms

Vanuit die optiek zal de Vlaamse Regionale de komende maanden met zijn afgevaardigden in elke zone gaan debatteren over de zaken die hen dagelijks bezighouden in en om het werk. “Bedoeling van die zonale platforms is om er, aan de hand van de eigen bijsturingen en suggesties van de afgevaardigden, te komen tot afgebakende voorstellen op het vlak van activering, of omtrent de vraag hoe we omgaan met de kwestie van langdurig zieken in de onderneming, of hoe we nog meer kunnen komen tot werkbaar werk. Of, heel belangrijk, hoe we werknemers naar onze opleidingen krijgen, die zo belangrijk zijn?”

De Vlaams Gewestsecretaris hecht een uitgesproken waarde aan de zonale militantenbijeenkomsten. “Als de voorstellen van de leden zelf komen, geloof ik daar zeer sterk in. Op die manier kunnen we meer draagvlak creëren en wegen op het beleid!”

Het Vlaams Regionaal Comité van 8 september was het eerste dat opnieuw in levenden lijve kon plaatsvinden sinds het begin van de coronapandemie.

Filip Lemberechts, voorzitter van het Vlaams Regionaal Comité, was na afloop van het event zichtbaar in zijn nopjes: “Ik ben blij dat we het startschot kunnen geven hebben van een hele campagne. Het is fijn dat we elkaar gaan terugzien de komende maanden tot aan het volgende Comité in mei. We zullen samen een heel traject afleggen, daar kijk ik naar uit!”

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart