Gert Truyens herbevestigd als Vlaams Gewestsecretaris ACLVB

03/06/2021 - 12u

Het Vlaams regionaal Comité herbevestigde vanmorgen tijdens een live stream Gert Truyens als Vlaams Gewestsecretaris van de Liberale Vakbond ACLVB voor de komende vier jaren.

Gert Truyens vertegenwoordigt rechtstreeks de ACLVB in het Vlaams sociaal overleg via het dagelijks bestuur van de SERV en de Raad van Bestuur van de VDAB. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de Vlaamse syndicale werking van de Liberale Vakbond en volgt hij eveneens alle Vlaamse regionale bevoegdheden op vanuit vakbondszijde.

Bijzondere tijden vragen om een speciale aanpak op het vlak van de contacten met vakbondsafgevaardigden. Tijdens een professionele live stream, uitgezonden vanuit het Wimec Eventcentre in Turnhout, konden 350 genodigden de studiopresentaties volgen, stemmen en interageren vanop afstand.

Tijdens het Vlaams regionaal comité werd Gert Truyens herbevestigd als Vlaams-Gewestsecretaris. Daarnaast gaven de aanwezige afgevaardigden ook terug hun vertrouwen aan Thierry Vuchelen als Adjunct Vlaams-Gewestsecretaris en gaf Erik Quisthoudt de fakkel door aan Filip Lemberechts als nieuwe Voorzitter van de Vlaamse regionale van ACLVB. Bestendig Secretarissen Geert De Rous en Gert Steegmans, alsook zonesecretaris Ewald Serraes en sectorverantwoordelijke Erik Quisthoudt werden herbevestigd als vertegenwoordigers in het Nationaal Bureau..

Het centrale thema ‘ACLVB Vlaanderen trekt de kaart van de jongeren’ werd onderbouwd door enkele stevige plannen om o.a. de jongerenwerking Freezbe sterker op de kaart te plaatsen en opnieuw te focussen op jongeren om zich te engageren als vakbondsafgevaardigde voor de sociale verkiezingen van 2024. Bij de recente sociale verkiezingen ging de ACLVB er als enige vakbond opnieuw op vooruit.  Voor de eerste keer in de geschiedenis haalde ACLVB meer dan 200.000 stemmen. Dat zijn cijfers waar sommige politieke partijen alleen maar van kunnen dromen.

De ACLVB boekte een winst van +7,85% voor de ondernemingsraad en een winst van +7,51% voor het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk). Ook die vooruitgang,  te wijten aan het succes van een eigen syndicaal DNA, werd nog eens uitvoerig geanalyseerd met het oog op de bestendiging van die trend.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart