5 weetjes voor tijdelijk werklozen

28/01/2021 - 16u

5 regelingen in verband met tijdelijke werkloosheid op een rij. Misschien ook nuttig voor jou?
 

Kind in quarantaine

Moet je kind in quarantaine zonder dat de school of crèche sluit? Dan kan je nu toch gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid bij
gebrek aan opvang!

Ouders kunnen reeds sinds 1 oktober 2020 beroep doen op tijdelijke werkloosheid als een kind moet thuisblijven omdat de school, crèche of het centrum voor opvang van gehandicapte personen (gedeeltelijk) sluit door corona. Door een wetswijziging is dit nu niet meer enkel mogelijk als er sprake is van een sluiting, maar in alle gevallen waarbij het kind niet naar school kan door de coronamaatregelen. Zo valt ook het verplichte afstandsonderwijs eronder. Wanneer de ouders samenwonen, kan slechts één ouder voor dezelfde periode gebruik maken van dit recht. Dit belet niet dat deze ouders dit alternerend zouden opnemen, zodat niet steeds dezelfde ouder thuis moet blijven.

Breng in elk geval onmiddellijk je werkgever op de hoogte. Als je kind in quarantaine moet, kan je het aanvraagformulier 'opvang kind quarantaine corona' gebruiken. Vul het formulier in, onderteken het en bezorg het samen met het quarantainegetuigschrift aan je werkgever. Opgelet! De quarantaineplicht louter en alleen omdat het kind op reis is geweest in een rode zone, geeft geen recht op
tijdelijke werkloosheid.

Voor toezicht op een kind waarvan de school of opvang (gedeeltelijk) sluit of overgeschakeld is op afstandsonderwijs, gebruik je een
ander formulier: 'opvang kind sluiting corona'. De regeling geldt momenteel tot en met 31 maart 2021. Vraag je voor het eerst werkloosheidsuitkeringen aan? Neem dan ook contact op met je lokale ACLVB-kantoor.
 

Bijklussen

Bijklussen in bepaalde sectoren met behoud van 75% van je uitkering! In sommige sectoren zijn er handen te kort. Daarom kunnen zowel tijdelijk werklozen als werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) aan voordelige voorwaarden tijdelijk aan de slag in de land-, tuin- en bosbouw, de zorgsector, het onderwijs, of instellingen en centra die contactopsporing verrichten met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Je kan dit doen met behoud van 75% van je werkloosheidsuitkering, bovenop het loon dat je verdient. Ga je aan de slag? Bezorg ons dan zeker het formulier corona-TW-aangifte-werk, dat je terugvindt op de website van de RVA. De regeling geldt momenteel tot en met 31 maart 2021.
 

Uitzendkracht in quarantaine

Werk je als uitzendkracht met korte contracten en moet je in quarantaine? Ook dan is tijdelijke werkloosheid mogelijk!

Uitzendkrachten die een zekere anciënniteit hebben bij een gebruiker, kunnen vanaf 1 december 2020, indien ze in quarantaine moeten
of tijdelijke werkloosheid inroepen in de situatie waarvoor dit mogelijk is voor de opvang van hun kind, gedurende de duur van de quarantaine of de afwezigheid tijdelijk werkloos gesteld worden. Dit is mogelijk ongeacht de duur van de opdracht of van het uitzendcontract.

Werk je met dagcontracten? Dan is dit zelfs voor jou mogelijk. Er moet echter steeds aan het volgende zijn voldaan: je moet in de periode van de 4 weken voorafgaand aan de week waarin de quarantaine zich voordoet, minstens 1 dag per week tewerkgesteld geweest zijn als uitzendkracht bij dezelfde gebruiker.

Daarnaast kan je maar tijdelijk werkloos worden gesteld wegens quarantaine voor de dagen waarop je normaal gezien tewerkgesteld zou zijn geweest bij de gebruiker, mocht je niet in quarantaine moeten. Werk je met korte contracten bij verschillende gebruikers, dan wordt er per gebruiker gekeken of je aan de voorwaarden voldoet.

Uiteraard is de tijdelijke werkloosheid beperkt tot de duur van de quarantaine.
 

Tijdelijke werkloosheid en opleiding

Je kan tijdens je tijdelijke werkloosheid een opleiding volgen met behoud van je uitkering!

De opleiding moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moet georganiseerd zijn:

  • ofwel door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Forem, ACTIRIS of ADG)
  • ofwel door een instelling die door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling wordt erkend
  • ofwel door een sectoraal opleidingsfonds of door een derde die door dit sectoraal opleidingsfonds wordt erkend
  • ofwel door je werkgever of door een derde indien de inhoud van het opleidingsprogramma door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling wordt erkend

Je werkgever moet geen formaliteit vervullen ten opzichte van de RVA. Je moet geen specifieke toelating vragen aan de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om de opleiding te volgen met behoud van je werkloosheidsuitkeringen.

De eventuele financiële voordelen in het kader van de opleiding mogen gecumuleerd worden tot een bedrag van 14,54 euro per dag. Het dagbedrag van het financieel voordeel dat hoger ligt dan 14,54 euro moet van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering worden afgetrokken. Het bekomen bedrag mag niet minder bedragen dan 12 cent.

Indien je je studies wenst te hervatten in een hogeschool of een universiteit, moet je de toelating vragen aan de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. (Een toelating volstaat, een vrijstelling is niet nodig).

De overheid voorziet tal van interessante mogelijkheden; maak dus zeker eens een afspraak met een van onze medewerkers of de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling als je graag je competenties bijschaaft.
 

Tijdelijk werkloos door de Brexit?

Momenteel kan elke onderneming tot en met 31 maart 2021 vallen onder het soepele stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens corona. Voor jou als tijdelijk werkloze betekent dit onder meer dat je gebruik kan maken van het formulier C3.2-werknemer-corona om je uitkeringsaanvraag in te dienen en je niet in het bezit moet zijn van de controlekaart tijdelijke werkloosheid. Indien die maatregel niet wordt verlengd, zullen ondernemingen vanaf 1 april 2021 gebruik kunnen maken van het specifiek stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen Brexit voor arbeiders en bedienden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart