Akkoord over (laatste) verlenging coronasteun voor tijdelijk werklozen

14/10/2021 - 13u

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de gerichte verlenging van een aantal corona-steunmaatregelen. Het gaat om een laatste verlenging, die zal gelden tot eind dit jaar.

Het gaat onder meer om het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werknemers die vanwege de coronacrisis zonder werk zitten. Dit bijzondere stelsel zou normaal aflopen op 30 september, maar werd nu voor alle sectoren verlengd tot 31 december 2021. Ook de bestaande mogelijkheden om als werknemer tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor de zorg van een kind (sluiting school, crèche, quarantaine, …) blijven behouden tot en met 31 december.

De uitkering tijdelijke werkloosheid blijft berekend op 70% i.p.v. 65% van het begrensd loon, alsook de bijkomende toeslag van 5,74 euro bruto per dag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (uitgezonderd medische overmacht) wordt aangehouden (= bedrag geldig vanaf 01.09.2021). De bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen blijft verlaagd. Tot eind december 2021 wordt dus een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden. Tot eind december moet je geen controlekaart tijdelijke werkloosheid bijhouden, invullen en indienen.

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder aan toelaatbaarheidsvoorwaarden te moeten voldoen. Tot 31 december 2021 geldt dit ook voor werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken.

Tijdelijk werklozen hadden de mogelijkheid om met behoud van 75% van hun uitkering te blijven werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector, in het onderwijs, in de centra voor contact tracing en de vaccinatiecentra. Deze maatregel werd echter voor de periode na 30 september 2021 niet verlengd.

Bevriezing van de degressiviteit houdt op: uitkeringen dalen weer na verloop van tijd

Als volledig werkloze ben je normaal onderworpen aan de zogeheten "degressiviteit". Dat betekent dat het bedrag van de uitkeringen na verloop van een aantal maanden zakt, om te eindigen op een forfaitair bedrag. Aan het begin van de coronapandemie, in april 2020, besliste de regering om die degressiviteit tijdelijk te bevriezen. Vanaf 1 oktober 2021 zal de uitkering volledige werkloosheid terug trapsgewijs dalen in de tijd. Ook andere steunmaatregelen voor volledig werklozen eindigen.

Normaal heb je als schoolverlater recht op inschakelingsuitkeringen gedurende 36 maanden. In bepaalde gevallen kan die periode worden verlengd, bv. bij een tewerkstelling. Omwille van corona werd de periode vanaf april 2020 t.e.m. september 2021 “geneutraliseerd”.

Bijvoorbeeld: je periode van 36 maanden inschakelingsuitkeringen loopt af op 14.05.2020. De einddatum van de periode van 36 maanden wordt met 18 maanden opgeschoven en wordt dus 14.11.2021. Deze maatregel werd niet verlengd tot eind december. Tot slot komt er geen verlenging voor de soepele toegang tot het kunstenaarsstatuut.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart