banner-covid.jpg

Verlenging steunmaatregelen coronacrisis tot 30 juni 2022

21/04/2022 - 15u

De federale regering heeft beslist om een aantal steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis te verlengen tot eind juni 2022.

Het gaat onder meer om het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid voor werknemers vanwege de coronacrisis. Dit bijzondere stelsel zou normaal aflopen op 31 maart, maar werd nu voor alle sectoren verlengd tot 30 juni. Naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne kunnen werkgevers voor de periode tot en met 30 juni 2022 alle tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict ook aangeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Bovendien blijven de bestaande mogelijkheden om als werknemer tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor wanneer je zelf in quarantaine moet of wanneer je moet zorgen voor een kind, behouden tot en met 30 juni.

Wanneer je zorgt voor een kind dat in quarantaine is, moet je daarvoor een door jou ondertekende aanvraag aan je werkgever bezorgen. Het betreft het formulier “OPVANG KIND QUARANTAINE CORONA” op www.rva.be. Wanneer het om een sluiting van de school, het kinderdagverblijf, het opvangcentrum of de dienstverlening voor gehandicapten gaat, moet je een door jou en de verantwoordelijke van de instelling ondertekende aanvraag aan je werkgever bezorgen. Je werkgever kan deze tijdelijke werkloosheid niet weigeren. In dit geval heb je het formulier “OPVANG KIND SLUITING CORONA” nodig dat je eveneens kan vinden op www.rva.be.

Er zijn echter wel enkele werknemers uitgesloten van dit stelsel van tijdelijke werkloosheid. Het betreft statutaire ambtenaren, studenten en stagairs. Ook de zelfstandigen en vrije beroepen kunnen geen gebruik maken van deze regeling.
 

Enkele concrete voorbeelden van situaties waarin je werkgever je tijdelijk werkloos kan stellen

  • Je werkgever is niet meer in de mogelijkheid je tewerk te stellen omdat hij getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus; bijvoorbeeld omdat hij afhankelijk is van leveranciers en geen grondstoffen meer ontvangt om te kunnen produceren of omdat er een grote daling van het cliënteel of van de vraag naar producten is.
  • Je bent tewerkgesteld in het kader van recreatieve, culturele of sportieve activiteiten die door de overheid afgelast of door de organisatoren uitgesteld werden.
  • Je werkt in een onderneming waar er geen productie meer mogelijk is omdat er geen grondstoffen meer zijn, doordat de leveringen uit Oekraïne zijn stilgevallen of doordat leveringen uit Rusland wegens een handelsembargo niet meer mogelijk zijn.
  • Je werkt in een onderneming waar een deel van de afzetmarkt is weggevallen of de productie werd beperkt wegens de dure energieprijzen.

De uitkering tijdelijke werkloosheid zal nog steeds berekend worden op 70 percent van het begrensd loon i.p.v. 65% in normale omstandigheden. De bijkomende toeslag van 5,98 euro bruto per dag wordt verder uitbetaald. De bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen blijft verlaagd. Er wordt namelijk een percentage van 15% ingehouden i.p.v. de normale 26,75%.

Tot slot mogen werknemers die uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen

  • t.e.m. 30.06.2022 activiteiten als vrijwillige brandweerman, als vrijwilliger van de civiele bescherming en als vrijwillige ambulancier verrichten zonder het aan te geven.
  • t.e.m. 30.06.2022 een bijberoep uitoefenen zonder het aan te geven ALS ze dat bijberoep reeds uitoefenden in de 3 maanden voordat ze voor de allereerste tijdelijk werkloos zijn gesteld wegens corona-overmacht.
  • eventueel t.e.m. 30.06.2022 werken bij een andere werkgever in de zorgsector, de centra voor contactopsporing, de vaccinatiecentra en in het onderwijs met behoud van 75% van hun uitkering ALS het wetsvoorstel dat deze mogelijkheid voorziet, wordt goedgekeurd.
  • t.e.m. 28.02.2023 vrijwilligerswerk uitvoeren in het kader van de hulp aan Oekraïne (met inbegrip van hulp aan vluchtelingen) zonder het aan te geven.

Indien je voor de eerste keer tijdelijk werkloos bent, is het aangeraden je plaatselijke ACLVB-kantoor hiervan op de hoogte te brengen, zodat je gegevens en je dossier in orde zijn op het moment dat je werkgever het elektronische betaaldocument aan onze uitbetalingsinstelling bezorgt. Op die manier kan ACLVB meteen overgaan tot betaling van de dagen waarop je het werk niet kon uitvoeren.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart