banner-generieke-gids.jpg

Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie

03/03/2022 - 09u

Nieuwe generieke gids

Op 7 maart 2022 treedt de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in de plaats van de huidige generieke gids om de bestrijding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Dit nieuwe instrument bevat, net als de huidige gids, preventiemaatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken tijdens een epidemie of een pandemie, en dat ondernemingen niet (of zo weinig mogelijk) moeten overgaan tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van de activiteiten.

De nieuwe gids is niet enkel gericht op de huidige COVID-19 crisis, maar ook bedoeld voor eventuele toekomstige epidemieën en pandemieën. Deze gids laat toe dat ondernemingen, sectoren en overheden soepel kunnen inspelen op verschillende gradaties van besmettingen met infectieuze agentia in de onderneming, de sector, of ruimer ook (een deel van) de samenleving en biedt ondernemingen en sectoren ook de mogelijkheid de maatregelen te finetunen in functie van de ondernemingscontext.

De gids is daarom opgebouwd uit 3 fases die kunnen worden geactiveerd op ondernemingsniveau, sectorniveau of overheidsniveau:

  1. de waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen;
  2. de interventiefase: strengere preventiemaatregelen omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en er uitbraken kunnen ontstaan;
  3. de kritische fase: de meest strenge preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en verspreiding van het infectieus agens af te remmen bij sterk verhoogde circulatie van het infectieus agens.

Vanaf 7 maart 2022 zal de waakzaamheidsfase van toepassing zijn voor de verschillende ondernemingen, tenzij  een onderneming, een bepaalde sector of een bevoegde overheid zou beslissen tot het activeren van een hogere fase.

De generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ is, net als de huidige generieke gids, uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, in nauwe samenwerking met experten van de FOD Werkgelegenheid en de Minister van Werk.

Meer info?

Bezoek de website van de FOD Werkgelegenheid

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart