Tijdelijke maatregelen voor de continuïteit van de ondernemingen

27/01/2022 - 13u

Met de toename van het aantal werknemers dat omwille van ziekte/quarantaine/opvang van jonge kinderen afwezig is op het werk, kwam de Groep van 10 (met uitzondering van het ABVV) tot een akkoord over een reeks maatregelen die de continuïteit van de bedrijven moeten garanderen. Ze zullen van toepassing zijn tot 28 februari 2022 in de privésector, met uitzondering van het onderwijs en de zorgsector.

  • het wordt (terug) mogelijk om tijdelijk werklozen in te schakelen in een andere onderneming dan waarin zij tewerkgesteld zijn, met behoud van 75% van hun uitkering.
  • werknemers kunnen, met behoud van 75% van hun uitkering, hun tijdskrediet/thematisch verlof/landingsbaan tijdelijk schorsen om meer arbeidsuren te presteren.
  • opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die de wettelijke duur hebben overschreden (maximum 4 arbeidsovereenkomsten van minstens 3 maanden, totale duurtijd niet boven 2 jaar) en die verlengd worden met minstens 7 dagen, worden niet beschouwd als een contract van onbepaalde duur.
  • mensen in zowel het vervroegd rustpensioen als het wettelijk rustpensioen kunnen hun pensioen onbeperkt cumuleren met beroepsinkomsten
  • mensen in SWT kunnen in de eigen onderneming, of in een andere onderneming, met behoud van 75% van de toeslag én uitkering, aan de slag gaan.
  • asielzoekers die beschikken over een legale verblijfstitel (voorlopig of permanent) mogen onmiddellijk aan de slag
  • er zal - bij de berekening van hun quota - een neutralisering van maximaal 45 uren komen van de gepresteerde uren door jobstudenten in de periode tussen 23 januari tot en met 28 februari
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart