banner-telewerk-cao-149.jpg

Telewerk en coronavirus: NAR verlengt de geldigheidsduur van cao 149

08/12/2021 - 10u

Op 7 december 2021 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad cao n° 149/2 afgesloten betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis.

Deze nieuwe cao verlengt de geldigheidsduur van de originele cao n° 149 tot en met 31 maart 2022. Deze laatste zou immers oorspronkelijk aflopen op 31 december 2021. De cao blijft derhalve nog drie maanden extra van kracht.  

De sociale partners vonden het belangrijk om cao n° 149 te verlengen, na de recente besluiten van de autoriteiten om ten minste tot eind januari 2022 weer periodes van verplicht telewerk in te voeren. Deze nieuwe periode van verplicht telewerken zal dus ook onder cao n° 149 vallen.

Ter herinnering: de oorspronkelijke cao n° 149 werd afgesloten op 26 januari 2021. Zij biedt meer duidelijkheid en zekerheid over de voorwaarden waaronder telewerk dat door de autoriteiten is aanbevolen of verplicht gesteld in verband met de coronacrisis, moet worden uitgevoerd.

Alle details over deze cao zijn hier te vinden. 

De ACLVB is tevreden met deze verlenging, dit terwijl de besprekingen over een verdere hervorming van het wettelijk kader blijven lopen binnen de Nationale Arbeidsraad, waaraan de ACLVB actief deelneemt.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart