banner-conge-vaccination.jpg

Vaccinatieverlof goedgekeurd

05/10/2022 - 17u

De ministerraad heeft het wetsontwerp voor het recht op klein verlet voor de werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming van het coronavirus goedgekeurd van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022. Het wetsontwerp moet nog goedgekeurd worden in het parlement, en verschijnen in het Belgisch Staatsblad, maar we verwachten dat dit probleemloos zal passeren, dus we kiezen ervoor om jullie nu al in te lichten. Deze wet zal retroactief in voege treden vanaf 1 oktober 2022.

Dit wil zeggen dat de regering de lopende boostercampagne een duidelijke duw in de rug geeft. Alle werknemers die zich willen laten vaccineren, kunnen dat doen, ook tijdens de werktijd. Dit klein verlet kan ook gebruikt worden voor de begeleiding van je minderjarig kind. Concreet:

  • Als je een afspraak hebt voor een vaccinatie tijdens de werkuren heb je recht op klein verlet voor de tijd die je nodig hebt om je te laten vaccineren. Dit bevat zowel de tijd die je besteedt in het vaccinatiecentrum zelf, als de tijd die je nodig hebt om je te verplaatsen.
  • Als je dit verlof wenst op te nemen, breng je je werkgever hiervan op voorhand op de hoogte.
  • Het bewijs van je vaccinatie hou je bij voor in het geval dat je werkgever vraagt om dit te tonen. Het bewijs is het document met daarop je afspraak (met tijdstip en de locatie van het vaccinatiecentrum). De werkgever mag je niet vragen om dit bewijs af te geven of door te mailen.
  • Tijdens dit klein verlet wordt je loon doorbetaald; meer bepaald zullen de uren dat je afwezig bent worden berekend volgens de wetgeving van de feestdagen.

De ACLVB had de voorbije weken en maanden bij de sociale partners en de minister aangedrongen om deze verlofregeling te verlengen. De minister had daarop een wetsontwerp gemaakt en voorgelegd aan de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad. De werkgeversorganisaties waren echter weigerachtig om hierover een akkoord te sluiten. Als ACLVB zijn we dan ook tevreden dat de minister zijn wetsontwerp heeft doorgezet en hierover in de regering een akkoord heeft bereikt.

De maatregel is dus van toepassing tot 31 december 2022 met de mogelijkheid om te worden verlengd tot uiterlijk 31 maart 2023.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart