banner-vakantie-corona-rvj.jpg

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) kampt met onvoldoende reserves voor 2023 : regering MOET SNEL budget vrijmaken

25/01/2023 - 11u

In de eerste helft van 2022 konden bedrijven nog een beroep doen op het systeem van coronawerkloosheid. De regering besliste desondanks, om de tijdelijke werkloosheid corona (overmacht) te blijven gebruiken in plaats van de gebruikelijke tijdelijke werkloosheid voor economische redenen (energieprijzen, oorlog in Oekraïne, …). Gevolg van die keuze: die dagen werkloosheid in 2022 gelden niet als een gelijkgestelde periode voor het recht op vakantie in 2023 voor de arbeiders die hiervan gebruik gemaakt hebben (vooral dus in sectoren als de bouw, de horeca en de zorg), noch voor bedienden die in 2022  in coronawerkloosheid werden gezet.

Dit vormt een probleem voor het aantal dagen vakantie, maar ook voor het vakantiegeld zelf.
De werkgevers storten de vakantiegelden voor die dagen niet door naar de  rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) én de overheid moet dus bijpassen.

In 2021 is dit gecompenseerd geweest via overheidsfondsen. Voor 2022 moet de regering nog een budget vrijmaken. De regering heeft echter het nagelaten om dit te doen tijdens de afgelopen budgettaire discussies in oktober.

Door foute keuzes van de regering rond het stelsel van tijdelijke werkloosheid en door geen oog te hebben voor deze problematiek tijdens de budgetrondes, leven nu heel wat arbeiders en bedienden in grote onzekerheid: gaat het nu in orde komen of niet? Dit is het laatste nieuws dat iemand wil horen in tijden van energiecrisis en grote tekorten.

De ACLVB vindt zo’n gang van zaken onbegrijpelijk en voor de Liberale Vakbond is het dan ook genoeg geweest: dit MOET in orde komen en zo snel mogelijk. We werken al geruime tijd achter de schermen aan een oplossing. Wees er dus maar zeker van: wij blijven verder druk zetten op alle niveaus om zo snel mogelijk tot oplossingen te komen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart