Werkgever ‘vergeet’ sectorale vakantiedagen toe te kennen

03/05/2022 - 10u

Werkneemster heeft recht op een schadevergoeding

De maand mei, dat is niet alleen de start van het mooie weer , maar ook het uitkijken naar de zomervakantie en de uitbetaling van vakantiegeld.

Het is binnen deze sfeer dat we deze maand een vonnis van 2020 bespreken, over de niet toekenning van extra legale verlofdagen, en het recht op een schadevergoeding daarvoor. (Arbeidsrechtbank Luik, 6 november 2020, rolnr. 18/1747/A).

De feiten/de vordering

Naast de wettelijke vakantiedagen, is het ook mogelijk dat er op sectorniveau extra verlofdagen worden toegekend, aan de werknemers die vallen onder dat PC.

In deze case bestond er een recht op 3 extra-legale verlofdagen per jaar, doch de werkgever was hier zich niet van bewust en kende deze dan ook niet toe aan het personeel.

De situatie werd voor de toekomst geregulariseerd, doch niet voor het verleden.

Een werkneemster kon zich hiermee niet akkoord verklaren en vorderde een schadevergoeding voor het extra-legaal verlof dat niet werd toegekend in de voorgaande jaren.

Het verweer van de werkgever en het oordeel van de rechter

De werkgever is van oordeel dat de werkneemster geen schadevergoeding kan vorderen, omdat de wettelijke bepalingen inzake jaarlijkse vakantie niet in dergelijke financiële vergoeding voorzien Tot slot is de werkgever van oordeel dat zij niet in gebreke is gebleven / geen fout heeft begaan om dit verlof niet te verlenen, aangezien de werkneemster er zelf nooit naar gevraagd heeft.

De rechtbank volgt deze redenering niet: de cao die de 3 extra-legale verlofdagen toekent, verwijst effectief naar de wettelijke reglementering jaarlijkse vakantie voor wat betreft de toepassingsvoorwaarden van dit verlof.

Maar, volgens de rechtbank moeten de bepalingen van gemeen recht inzake contractuele aansprakelijkheid toegepast worden, indien de wettelijke reglementering inzake jaarlijkse vakantie niet in een financiële compensatie voorziet.

Opdat men deze aansprakelijkheid kan inroepen, moet er sprake zijn van een fout, schade en een causaal verband tussen de fout en de schade.

Die fout in hoofde van de werkgever is volgens de rechtbank wel degelijk aanwezig:  de werkgever was verplicht om de werkneemster op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om dit verlof op te nemen en moest haar hiervoor ook de gelegenheid geven.

De schade die de werkneemster heeft geleden, namelijk het loon voor de niet-toegekende verlofdagen, is derhalve verschuldigd, zo sprak de rechtbank!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart