Covid: de “nazorgfase” eindigt op 11 mei

11/05/2022 - 11u

Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigt de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

De Generieke Gids is het product van een vruchtbare samenwerking tussen de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de beleidscel van de federale Minister van Werk. De sociale partners in de Hoge Raad stellen vast dat de zorgvuldige toepassing van de Generieke Gids in de ondernemingen niet enkel de werknemers in hoge mate heeft beschermd tegen virusoverdracht op het werk, maar ook heeft bijgedragen tot het beperken van de belasting van de ziekenhuizen. De vaccinatie van de overgrote meerderheid van de werknemers heeft daar ook aanzienlijk toe bijgedragen.

De specifieke preventiemaatregelen om de COVID-19-pandemie te bestrijden en om ervoor te zorgen dat virusoverdracht in de onderneming wordt voorkomen zullen dus voortaan in de schuif kunnen om hopelijk ook in de toekomst niet meer bovengehaald te moeten worden.

Natuurlijk blijft het ook nu nog erg belangrijk om voorzichtig en alert te blijven om te verhinderen dat nieuwe opflakkeringen zich voordoen. De sociale partners van de Hoge Raad roepen de ondernemingen daarom op om ook nu nog aandacht te blijven hebben voor mogelijke haarden van virusoverdracht en om in dat geval onmiddellijk de arbeidsarts te contacteren. De Generieke Gids blijft in een dergelijke situatie een inspiratiebron voor het nemen van de nodige maatregelen.

Het is ook aangewezen om op collectief niveau samen met het comité voor preventie en bescherming op het werk ervoor te zorgen dat de re-integratie op het werk van long-COVID patiënten wordt bevorderd en dat de nodige inspanningen worden gedaan om de impact op het werk van deze gezondheidscrisis op het mentale welzijn het hoofd te bieden. Voldoende aandacht voor de behoeften van de werknemers, een doordacht en uitgewerkt preventiebeleid en een goed functionerende sociale dialoog op de werkvloer blijven de sleutelelementen voor een effectief herstel na de coronacrisis.

De sociale partners van de Hoge Raad herhalen daarnaast nadrukkelijk hun oproep aan alle werknemers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn om zich te laten vaccineren of een boosterprik te laten toedienen. Dit geldt nog meer voor werknemers die, in het kader van hun werk, onvermijdelijk met vele andere personen in nabij contact komen, en wanneer deze personen over een kwetsbare gezondheid beschikken.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart