banner-vaccination.jpg

ACLVB vraagt aan overlegcomité om gekozen methode rond verplichte vaccinatie zorgpersoneel te herzien

17/11/2021 - 16u

De ACLVB is niet tegen vaccinatie van het zorgpersoneel. Integendeel, het helpt om de gevolgen van een besmetting met het virus onder controle te houden. Dit geldt voor het zorgpersoneel en bij uitbreiding voor de hele bevolking.

De federale overheid en alle andere overheden in het overlegcomité hebben beslist om de vaccinatie verplicht te maken. De ACLVB stelt vast dat de methode die door de federale Overheid wordt voorgesteld, niet overeenstemt met de adviezen die daarover werden voorgelegd.

De gekozen methode maakt dat de verplichting alleen geldt voor de bij wet beschreven zorgberoepen. De complete negatie van het feit dat ook andere medewerkers (niet omschreven beroepen) in de zorgsector in contact komen met patiënten, is absurd.

Al jaren wordt gezocht naar oplossingen om de werklast van verpleegkundigen te verminderen door taken (rond de patiënt) toe te wijzen aan andere niet bij wet beschreven functies.
Denk maar aan de maaltijdbedeling, administratieve taken, de poetsvrouw die de kamer proper maakt, de animatoren die de ouderen begeleiden etc.
Deze personeelsgroepen werken samen, waarom dan een aparte behandeling ?

Naast de absurditeit van de methode, is er ook de sanctie. Wie zich niet laat vaccineren wordt ontslagen en het visum voor de uitoefening van zijn beroep ontnomen.
Dit is de zwaarste sanctie die men zich kan bedenken met catastrofale gevolgen gevolgen voor de tewerkstelling van de hardnekkige vaccinatieweigeraar.
Dit terwijl alternatieven mogelijk zijn. De last zal moeten worden opgevangen door de uitgeputte zorgverleners die zich wel hebben laten vaccineren.

De vakbonden, inclusief de ACLVB, hebben het ontwerp van wet, van bij de aanvang gedefinieerd als een foute methode. Ook vandaag hebben wij dat opnieuw gedaan tijdens een overleg met de kabinetten. 

ACLVB verzoekt de regering en het overlegcomité om goed na te denken over het wetsontwerp dat nu op tafel ligt. De methode deugt niet, ze is absurd en ze stigmatiseert het zorgpersoneel.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart